خط ویژه 35155-031

جدول وزن نبشی

جدول وزن نبشی

محاسبه وزن نبشی

برای تعیین وزن نبشی از جدول وزن نبشی استفاده می شود. نبشی از مهم ترین مقاطع فولادی است که در صنعت و پروژه های ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد.
نبشی در حقیقت نوعی پروفیل است که دو ضلع ان بر هم عمود می باشد. دو نوع روش تولید برای نبشی ها وجود دارد. روش اول روش فابریک بوده که طی این روش محصول نهایی بدون ایجاد هیچ نوع تغییری در طول فرآیند، از خط تولید خارج می گردد. در روش پرسی، ورق ۶ متری از وسط و در عرض آن خم شده و در آخر شکل نهایی تولید می گردد.

سایز نبشی (cm)وزن شاخه ۶ متری (kg)وزن شاخه ۱۲ متری (kg)
۳۹۱۸
۴۱۴۲۸
۵۲۲۴۴
۶۳۲۶۴
۸۵۶۱۱۲
۱۰۹۰۱۸۰
۱۲۱۲۰۲۴۰
۱۵۱۹۰۳۸۰
نبشی ها را می توان به صورت مرکب یا منفرد و همچنین به صورت ترکیبی با سایر پروفیل ها در پروژه های ساخت و ساز استفاده نمود. از سویی دیگر نبشی ها از لحاظ نوع بال به دو دسته بال مساوی و بال غیر مساوی تقسیم می شوند. نبشی های بال مساوی ضخامت دو بال یکسان می باشد و در نوع بال غیر مساوی برخلاف آن می باشد.
علامت اختصاری برای شناسایی نبشی ها حرف L میباشد که در کنار آن سایز بال را درج می نمایند. در صورتی که بال های نبشی یکسان باشد سایز یک بال در کنار حرف L نوشته می شود و در صورتی که بال ها نامساوی باشند، سایز بال ها به صورت ضریب در کنار حرف L درج می گردد. از نبشی ها در سایز ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر جهت متصل نمودن های پل ها به ستون ها، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات فوندانسیون، ساختمان سازی و در صنعت استفاده می کنند. افزون بر موارد فوق در ساخت ستون و همینطور خرپا استفاده می شود.
جدول وزن نبشی برای سایزهای ۳ تا ۱۵ سانتی مترو با طول های ۶ و ۱۲ متر تنظیم گردیده است. در این جدول اوزان ارائه شده بر حسب کیلو گرم می باشد.
این جدول استاندارد به ما کمک می کند تا در پروژه های ساخت و ساز با دقت بیشتری مصالح را جاسازی نموده و میزان اتلاف مصالح با استفاده از محاسبه وزن نبشی بسیار پایین تر می باشد. با این عمل در هزینه ها صرفه جویی بسیار زیادی خواهد شد. در صورت در دسترس نبودن جدول وزن نبشی برای اندازه گیری وزن ان می توان از فرمول محاسباتی استفاده نمود.
به طور مثال برای محاسبه وزن نبشی بال نامساوی با علامت اختصاری l100*50 که یکی از بالهای آن دارای سایز ۱۰۰ و دیگری سایز ۵۰ دارد از فرمول زیر استفاده می شود:
وزن نبشی با لبه های نامساوی (L) = [0.35] (m) × [( ۱۰۰ × ۵۰ × ۸) وزن مخصوص نبشی = (۸٫۹۹)] (kg/m) = 3.146 kg
طبق فرمول زیر وزن تقریبی نبشی مورد محاسبه قرار می گیرد:
(اندازه بال نبشی * طول نبشی * ضخامت نبشی * ۷۸۵۰ * ۲)
البته در این فرمول واحد اندازه بال، طول و ضخامت نبشی بر حسب متر بوده و وزن محاسبه شده با استفاده از این روش بر حسب کیلوگرم می باشد.

تماس بگیرید