دفتر فروش     35155-031

قیمت ورق گالوانیزه رنگی

وزن رولی ورق رنگی

قیمت ورق گالوانیزه رنگی به روز

امروزه بازار با تنوع محصولات فولادی و انواع ورق هایی که می توان در مصارف صنعتی و عمرانی انتخاب نمود روبه روست. همین مسئله موجب سردرگمی متقاضی و عدم تمرکز روی خصوصیات هر کدام از ورق ها می گردد. در ادامه به شرح مفصل این مسئله خواهیم پرداخت برای انتخاب بهترین ورق گالوانیزه در بازار باید قبل از خرید به سوالات زیر پاسخ داد:

 • هر ورق فولادی چه ویژگی هایی دارد؟
 • این محصولات چگونه تولید می شوند؟
 • ورق گالوانیزه فولادی مورد نظر من چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟
 • از این محصول برای چه موردی استفاده می کنم؟
 • قرار است ورق در چه نوع منطقه جغرافیایی نصب گردد؟
 • چه میزان هزینه صرف خرید محصول می شود؟
 • و…

در پایان با پاسخ گویی به سوالات فوق وضعیت شفاف تر شده و می توان ورقی مناسب انتخاب نمود. کلیه ورق های گالوانیزه با توجه به تنوع، ظاهر و کاربرد اغلب برای مصارف ساختمانی و برخی از ورق های رنگی در عملیات صنعتی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. تفاوت ورق های رنگی گالوانیزه تنها در ظاهر و رنگ بندی آن با محصولات مشابه می باشد. این دسته از ورق ها بر اساس رنگ بندی و زیبایی ظاهر اصولا در پوشش سقف و مواردی که زیبایی ظاهری اهمیت دارد مورد استفاده قرار می گیرند از همین رو قیمت روز ورق رنگی گالوانیزه در بازار نسبت به ورق ساده کمی بالاتر است.

قیمت ورق کرکره رنگی فولاد

ردیفنامحالتضخامت ورق (mm)ابعاد (m)محل تحویلقیمتid
۱سبزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۰۱
۲سفیدانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۰۲
۳نارنجیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۰۳
۴سبزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۰۴
۵سفیدانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۰۵
۶نارنجیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۰۶
۷آبیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۰۷
۸قرمزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۰۸
۱۰سبز(۶۰۲۴)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۱۰
۱۱سفید(۹۰۱۶)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۱۱
۱۲نارنجی(۲۰۰۴)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۱۲۹۰۰۶۹۰۱۲
۱۳آبی(۵۰۱۵)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۱۲۹۰۰۶۹۰۱۳
۱۴قرمز(۳۰۰۰)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۱۲۹۰۰۶۹۰۱۴
۱۶سبزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۱۶
۱۷سفیدانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۱۷
۱۸نارنجیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۱۸
۱۹آبیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۱۹
۲۰قرمزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۲۰
۲۲قهوه ای(۸۰۱۷)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۲۲
۲۳آبیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۲۳
۲۴قرمزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۲۴
۲۳کرم(۹۰۰۱)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۱۲۹۰۰۶۹۰۲۵
۲۴پرتقالی (۱۰۲۸)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۲۶
۲۵سفید (۹۰۱۶)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۲۷
۲۶آبی (۵۰۱۵)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۲۸
۲۷قرمز (۳۰۰۰)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۲۹
۲۸نارنجی (۱۰۲۸)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید۶۹۰۳۰

قیمت ورق رنگی

قیمت ورق کرکره رنگی چین

ردیفرنگ ورقضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتid
۱ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهان۱۲۲۸۰۱۲۵۰۰۰
۲ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهان۱۲۳۸۰۱۲۵۰۰۱
۳ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۵۰۰۲
۴ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۵۰۰۳
۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهان۱۲۳۸۰۱۲۵۰۰۴
۶ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهان۱۲۲۸۰۱۲۵۰۰۵
۷ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهان۲۱۹۰۰۱۲۵۰۰۶
۸ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۲۷۳۰۱۲۵۰۰۷
۹ورق سفال ۸۰۰۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۴۵۸۰۱۲۵۰۰۸
۱۰ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۲۶۳۰۱۲۵۰۰۹
۱۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۳۱۸۰۱۲۵۰۱۰
۱۲ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۲۷۳۰۱۲۵۰۱۱
۱۳ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۲۶۲۰۱۲۵۰۱۲
۱۴ورق کرم ۹۰۰۱۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۵۰۱۳
۱۵ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۵۰۱۴
۱۶ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۲۶۳۰۱۲۵۰۱۵
۱۷ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۲کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۱۶
۱۸ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۱۷
۱۹ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۱۸
۲۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۱۹
۲۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۲۰
۲۲ورق سفید ۹۰۱۷۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۲۱
۲۳ورق سفید ۹۰۱۸۰.۲۵کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۲۲
۲۴ورق سفید ۹۰۱۹۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۲۳
۲۵ورق سفید ۹۰۲۰۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۲۴
۲۶ورق سفید ۹۰۲۱۰.۴۵کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۲۵
۲۷ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۱۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۲۶
۲۸ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۲۷
۲۹ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۲۸
۳۰ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۲۹
۳۱ورق صورتی ۴۰۰۵۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۳۰
۳۲ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۳۱
۳۳ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۳۲
۳۴ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۳۳
۳۵ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۳۴
۳۶ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۱۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۳۵
۳۷ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۳۶
۳۸ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۳۷
۳۹ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۳۸
۴۰ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۳۹
۴۱ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۴۰
۴۲ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۴۱
۴۳ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۴۲
۴۴ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۴۳
۴۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۴۴
۴۶ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۴۵
۴۷ورق طوسی ۹۰۰۶۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۴۶
۴۸ورق طوسی ۹۰۰۶۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۴۷
۴۹ورق آبی ۵۰۱۵۰.۳۵کرکره۱.۲۵چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۴۸
۵۰ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۳کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۴۹
۵۱ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۳۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۵۰
۵۲ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۵۱
۵۳ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۵۲
۵۴ورق نارنجی ۱۰۲۸۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۵۳
۵۵ورق نارنجی ۱۰۲۸۰.۵کرکره۱.۲۵چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۵۴
۵۶ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۳کرکره۱.۲۵چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۵۵
۵۷ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۳۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۵۶
۵۸ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۵۷
۵۹ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۵۸
۶۰ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۵۹
۶۱ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۳کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۶۰
۶۲ورق قرمز ۲۰۰۴۰.۳۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۶۱
۶۳ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۳۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۶۲
۶۴ورق قرمز ۴۰۰۳۰.۴کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید۱۲۵۰۶۳
۶۵ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۶۴
۶۶ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۶۵
۶۷ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۶۶
۶۸ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۶۷
۶۹ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۵کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۶۸
۷۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۵کرکره۱چینانبار تهرانتماس بگیرید۱۲۵۰۶۹
۷۱ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۷۰
۷۲ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۷۱
۷۳ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۷۲
۷۴ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۷۳
۷۵ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۷۴
۷۶ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۷۵
۷۷ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۷۶
۷۸ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۷۷
۷۹ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۷۸
۸۰ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۷۹
۸۱ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۸۰
۸۲ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۸۱
۸۳ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۵کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۸۲
۸۴ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۸۳
۸۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید۱۲۵۰۸۴
۸۶ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۸۵
۸۷ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۸۶
۸۸ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۸۷
۸۹ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۸۸
۹۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۸۹
۹۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۹۰
۹۲نارنجی ۲۰۰۴۰.۴کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۹۱
۹۳نارنجی۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۹۲
۹۴نارنجی۲۰۰۴۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۹۳
۹۵صورتی ۴۰۰۶۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۹۴
۹۶پرتقالی۱۰۲۸۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۹۵
۹۷قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۰۹۶
۹۸آبی ۵۰۱۵۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۱۲۵۰۹۷
۹۹قرمز ۳۰۰۰۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۱۲۵۰۹۸
۱۰۰پرتقالی ۱۰۲۸۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۱۲۵۰۹۹
۱۰۱نارنجی ۲۰۰۴۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۱۲۵۱۰۰
۱۰۲سفید ۹۰۱۶۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید۱۲۵۱۰۱
۱۰۳آبی ۵۰۱۵۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۱۰۲
۱۰۴آبی ۵۰۱۵۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۱۰۳
۱۰۵قرمز ۳۰۰۰۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۱۰۴
۱۰۶آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۱۰۵
۱۰۷آبی ۵۰۱۵۰.۴۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید۱۲۵۱۰۶
۱۰۸ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۳۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۵۱۰۷

در تولید ورق گالوانیزه رنگی از فلز پایه گالوانیزه استفاده می شود که با یک لایه رنگی پوشش داده شده است. پوشش دهی ورق با رنگ های کوره ای صورت می گیرد این رنگ که اصطلاحا الکترواستاتیک نامیده می شود ورق را در برابر فرسایش و خوردگی محافظت کرده بر همین اساس استفاده از این محصول در محیط های قلیایی، اسیدی و مرطوب بسیار رایج است از طرفی زیبایی ورق رنگی گالوانیزه موجب شده اغلب برای پوشش سقف ویلا یا محیط هایی که زیبایی ظاهر اهمیت دارد مورد استفاده قرار گیرد. پوشش دهی رنگی روی سطح ورق بر اساس میکرون تخمین زده می شود و می تواند از کف پانزده میکرون محاسبه گردد. پروسه رنگ آمیزی ورق گالوانیزه و تولید ورق رنگی موجب افزایش میزان مقاومت محصول، جلوگیری از فرسایش و زنگ زدگی آن خواهد شد. شایان ذکر است این دسته از محصولات اصولا به صورت نازک به تولید می رسند. قیمت ورق رنگی با رنگ آمیزی، ضخامت و تعداد میکرون ها ارتباط دارد.

آشنایی با ابعاد استاندارد ورق گالوانیزه رنگی

ورق های رنگی گالوانیزه در بازار محصولات فولادی به صورت رولی تولید می شوند بر همین از استاداردهای مربوط به ورق های رولی تبعیت می کنند عرض محصولات ۱۰۰ یا ۱۲۵ سانتی متر می باشد. سفارشی سازی ابعاد طبیعتا روی قیمت ورق رنگی سقف سوله تاثیرگذار خواهد بود چون به صورت پیش فرض ابعاد محصول بر اساس استانداردهای مربوطه تعیین می شود.

کاربرد ورق گالوانیزه رنگی چیست

همان طور که ذکر شد استفاده از محصولات مذکور با توجه به ویژگی هایی چون مقاومت در محیط های مرطوب و قلیایی و همچنین زیبایی ظاهری بسیار رایج است. از سایر مصارف ورق رنگی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • استفاده در نمای داخلی ساختمان و طراحی دکوراسیون
 • پیاده سازی ورق در سقف و دیوار
 • استفاده در صنعت
 • کانتینر سازی
 • پوشش سقف
 • طراحی شیروانی
 • کابینت سازی
 • ساخت لوازم خانگی
 • و…

ورق رنگی با نام های ورق پیش رنگ و ورق پوشش دار نیز در بازار محصولات فولادی شناخته می شوند.

رنگ کردن ورق گالوانیزه

ابتدا خطوط تولید توسط کلاف هایی از جنس گالوانیزه تغذیه می شوند جنس این کلاف ها و کیفیت آن ها بسیار اهمیت دارد. در این فرایند ابتدا عملیات چربی زدایی از سطوح ورق ها به صورت الکتریکی یا سرد صورت می گیرد. شیوه چربی زدایی سطوح ورق ها وقت گیر و هزینه بر است بر همین اساس از لحاظ اقتصادی چندان به صرفه نیست. شیوه دوم شستشو با مواد قلیایی است که نسبت به روش چربی گیری رایج تر می باشد در این شیوه سطح ورق به صورت غوطه وری شستشو داده می شود. با توجه به هزینه ها و سرمایه گذرای های پایین تر در صنعت بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

قیمت ورق رنگی گالوانیزه

رنگ مخصوص ورق گالوانیزه رنگی

بعد از اتمام عملیات چربی زدایی، ورق ها با آب گرم شستشو داده می شوند. مرحله بعدی نوبت به رنگ آمیزی ورق گالوانیزه می باشد. رنگ مخصوص ورق گالوانیزه با توجه به مصرف و سیاست تولید کننده انتخاب می شود. به منظور بالا بردن میزان مقاومت ورق، طولانی شدن عمر محصول و جلوگیری از فرسایش زود هنگام عملیات کروماته روی ورق صورت می گیرد. رنگ آمیزی اولیه روی سطح ورق انجام و ورق به سمت کوره هدایت خواهد شد. رنگ آمیزی نهایی پخت ورق جزء آخرین مراحل می باشد. در آخر نمونه ای از ورق رنگی به منظور تست و ارزیابی به آزمایشگاه کنترل کیفی انتقال و پس از تایید عملیات بسته بندی صورت می گیرد. ورق های رنگی پس از فورمینگ به نام های ورق ذوزنقه، ورق سفالی، ورق سینوسی و… نام گذاری شده و برای مصارف صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند.

Summary
Review Date
تماس بگیرید