قیمت ورق گالوانیزه رنگی

وزن رولی ورق رنگی

قیمت ورق گالوانیزه رنگی به روز

امروزه بازار با تنوع محصولات فولادی و انواع ورق هایی که می توان در مصارف صنعتی و عمرانی انتخاب نمود روبه روست. همین مسئله موجب سردرگمی متقاضی و عدم تمرکز روی خصوصیات هر کدام از ورق ها می گردد. در ادامه به شرح مفصل این مسئله خواهیم پرداخت برای انتخاب بهترین ورق گالوانیزه در بازار باید قبل از خرید به سوالات زیر پاسخ داد:

 • هر ورق فولادی چه ویژگی هایی دارد؟
 • این محصولات چگونه تولید می شوند؟
 • ورق گالوانیزه فولادی مورد نظر من چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟
 • از این محصول برای چه موردی استفاده می کنم؟
 • قرار است ورق در چه نوع منطقه جغرافیایی نصب گردد؟
 • چه میزان هزینه صرف خرید محصول می شود؟
 • و…

در پایان با پاسخ گویی به سوالات فوق وضعیت شفاف تر شده و می توان ورقی مناسب انتخاب نمود. کلیه ورق های گالوانیزه با توجه به تنوع، ظاهر و کاربرد اغلب برای مصارف ساختمانی و برخی از ورق های رنگی در عملیات صنعتی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. تفاوت ورق های رنگی گالوانیزه تنها در ظاهر و رنگ بندی آن با محصولات مشابه می باشد. این دسته از ورق ها بر اساس رنگ بندی و زیبایی ظاهر اصولا در پوشش سقف و مواردی که زیبایی ظاهری اهمیت دارد مورد استفاده قرار می گیرند از همین رو قیمت روز ورق رنگی گالوانیزه در بازار نسبت به ورق ساده کمی بالاتر است.

قیمت ورق کرکره رنگی فولاد

ردیفنامحالتضخامت ورق (mm)ابعاد (m)محل تحویلقیمت
۱سبزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۲سفیدانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۳نارنجیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۴سبزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۵سفیدانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۶نارنجیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۷آبیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۸قرمزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۰سبز(۶۰۲۴)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۱سفید(۹۰۱۶)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۱۲۱۰۰
۱۲نارنجی(۲۰۰۴)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۱۲۱۰۰
۱۳آبی(۵۰۱۵)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۱۲۱۰۰
۱۴قرمز(۳۰۰۰)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۱۲۱۰۰
۱۶سبزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۷سفیدانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۸نارنجیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۹آبیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۰قرمزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۲قهوه ای(۸۰۱۷)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۳آبیانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۴قرمزانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۳کرم(۹۰۰۱)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۴پرتقالی (۱۰۲۸)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۱۲۱۰۰
۲۵سفید (۹۰۱۶)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۶آبی (۵۰۱۵)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۷قرمز (۳۰۰۰)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۸نارنجی (۱۰۲۸)انواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید

قیمت ورق رنگی

قیمت ورق کرکره رنگی چین

ردیفرنگ ورقضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهان۱۲۲۸۰
۲ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهان۱۲۳۸۰
۳ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۴ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهان۱۲۳۸۰
۶ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهان۱۲۲۸۰
۷ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷کرکره۱چینانبار اصفهان۲۱۹۰۰
۸ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۲۷۳۰
۹ورق سفال ۸۰۰۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۴۵۸۰
۱۰ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۲۶۳۰
۱۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۳۱۸۰
۱۲ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۲۷۳۰
۱۳ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۲۶۲۰
۱۴ورق کرم ۹۰۰۱۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۵ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۶ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهان۱۲۶۳۰
۱۷ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۲کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۸ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۹ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۲ورق سفید ۹۰۱۷۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۳ورق سفید ۹۰۱۸۰.۲۵کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۴ورق سفید ۹۰۱۹۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۵ورق سفید ۹۰۲۰۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۶ورق سفید ۹۰۲۱۰.۴۵کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۷ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۱۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۸ورق قهوه ای ۸۰۱۷۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۲۹ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۰ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۳۱ورق صورتی ۴۰۰۵۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۳۲ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۳ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۳۴ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۳۵ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۳۶ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۱۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۷ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۸ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۳۹ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۴۰ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۴۱ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۲ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۳ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۴ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۴۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۵کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۴۶ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۷ورق طوسی ۹۰۰۶۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۸ورق طوسی ۹۰۰۶۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۴۹ورق آبی ۵۰۱۵۰.۳۵کرکره۱.۲۵چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۰ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۳کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۱ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۳۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۲ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۳ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۴ورق نارنجی ۱۰۲۸۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۵ورق نارنجی ۱۰۲۸۰.۵کرکره۱.۲۵چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۶ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۳کرکره۱.۲۵چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۷ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۳۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۸ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۵۹ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۶۰ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۶۱ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۳کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۶۲ورق قرمز ۲۰۰۴۰.۳۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۶۳ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۳۵کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۶۴ورق قرمز ۴۰۰۳۰.۴کرکره۱چینبندر انزلیتماس بگیرید
۶۵ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۶۶ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۶۷ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۶۸ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۵کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۶۹ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۵کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۷۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۵کرکره۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۷۱ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۲ورق بنفش ۴۰۰۵۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۳ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۴ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۵ورق سبز ۶۰۲۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۶ورق صورتی ۴۰۰۳۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۷ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۸ورق پرتقالی ۱۰۲۸۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر امامتماس بگیرید
۷۹ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید
۸۰ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید
۸۱ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید
۸۲ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید
۸۳ورق سفید ۹۰۱۶۰.۲۵کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید
۸۴ورق نارنجی ۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید
۸۵ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱چینبندر امامتماس بگیرید
۸۶ورق قرمز ۳۰۰۰۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۸۷ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۸۸ورق آبی ۵۰۱۵۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۸۹ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۹۰ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۹۱ورق سفید ۹۰۱۶۰.۴۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۹۲نارنجی ۲۰۰۴۰.۴کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۹۳نارنجی۲۰۰۴۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۹۴نارنجی۲۰۰۴۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۹۵صورتی ۴۰۰۶۰.۴۵کرکره۱.۲۲چینبندر عباستماس بگیرید
۹۶پرتقالی۱۰۲۸۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۹۷قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۴۷کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۹۸آبی ۵۰۱۵۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۹۹قرمز ۳۰۰۰۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۰پرتقالی ۱۰۲۸۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۱نارنجی ۲۰۰۴۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۲سفید ۹۰۱۶۰.۵کرکره۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۳آبی ۵۰۱۵۰.۲۳کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۰۴آبی ۵۰۱۵۰.۲۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۰۵قرمز ۳۰۰۰۰.۴۸کرکره۱.۲۵چینبندر عباستماس بگیرید
۱۰۶آبی ۵۰۱۵۰.۴۷کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۰۷آبی ۵۰۱۵۰.۴۸کرکره۱چینبندر عباستماس بگیرید
۱۰۸ورق قهوه ای سوخته ۸۰۱۷۰.۳۷کرکره۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید

در تولید ورق گالوانیزه رنگی از فلز پایه گالوانیزه استفاده می شود که با یک لایه رنگی پوشش داده شده است. پوشش دهی ورق با رنگ های کوره ای صورت می گیرد این رنگ که اصطلاحا الکترواستاتیک نامیده می شود ورق را در برابر فرسایش و خوردگی محافظت کرده بر همین اساس استفاده از این محصول در محیط های قلیایی، اسیدی و مرطوب بسیار رایج است از طرفی زیبایی ورق رنگی گالوانیزه موجب شده اغلب برای پوشش سقف ویلا یا محیط هایی که زیبایی ظاهر اهمیت دارد مورد استفاده قرار گیرد. پوشش دهی رنگی روی سطح ورق بر اساس میکرون تخمین زده می شود و می تواند از کف پانزده میکرون محاسبه گردد. پروسه رنگ آمیزی ورق گالوانیزه و تولید ورق رنگی موجب افزایش میزان مقاومت محصول، جلوگیری از فرسایش و زنگ زدگی آن خواهد شد. شایان ذکر است این دسته از محصولات اصولا به صورت نازک به تولید می رسند. قیمت ورق رنگی با رنگ آمیزی، ضخامت و تعداد میکرون ها ارتباط دارد.

آشنایی با ابعاد استاندارد ورق گالوانیزه رنگی

ورق های رنگی گالوانیزه در بازار محصولات فولادی به صورت رولی تولید می شوند بر همین از استاداردهای مربوط به ورق های رولی تبعیت می کنند عرض محصولات ۱۰۰ یا ۱۲۵ سانتی متر می باشد. سفارشی سازی ابعاد طبیعتا روی قیمت ورق رنگی سقف سوله تاثیرگذار خواهد بود چون به صورت پیش فرض ابعاد محصول بر اساس استانداردهای مربوطه تعیین می شود.

کاربرد ورق گالوانیزه رنگی چیست

همان طور که ذکر شد استفاده از محصولات مذکور با توجه به ویژگی هایی چون مقاومت در محیط های مرطوب و قلیایی و همچنین زیبایی ظاهری بسیار رایج است. از سایر مصارف ورق رنگی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • استفاده در نمای داخلی ساختمان و طراحی دکوراسیون
 • پیاده سازی ورق در سقف و دیوار
 • استفاده در صنعت
 • کانتینر سازی
 • پوشش سقف
 • طراحی شیروانی
 • کابینت سازی
 • ساخت لوازم خانگی
 • و…

ورق رنگی با نام های ورق پیش رنگ و ورق پوشش دار نیز در بازار محصولات فولادی شناخته می شوند.

رنگ کردن ورق گالوانیزه

ابتدا خطوط تولید توسط کلاف هایی از جنس گالوانیزه تغذیه می شوند جنس این کلاف ها و کیفیت آن ها بسیار اهمیت دارد. در این فرایند ابتدا عملیات چربی زدایی از سطوح ورق ها به صورت الکتریکی یا سرد صورت می گیرد. شیوه چربی زدایی سطوح ورق ها وقت گیر و هزینه بر است بر همین اساس از لحاظ اقتصادی چندان به صرفه نیست. شیوه دوم شستشو با مواد قلیایی است که نسبت به روش چربی گیری رایج تر می باشد در این شیوه سطح ورق به صورت غوطه وری شستشو داده می شود. با توجه به هزینه ها و سرمایه گذرای های پایین تر در صنعت بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

قیمت ورق رنگی گالوانیزه

رنگ مخصوص ورق گالوانیزه رنگی

بعد از اتمام عملیات چربی زدایی، ورق ها با آب گرم شستشو داده می شوند. مرحله بعدی نوبت به رنگ آمیزی ورق گالوانیزه می باشد. رنگ مخصوص ورق گالوانیزه با توجه به مصرف و سیاست تولید کننده انتخاب می شود. به منظور بالا بردن میزان مقاومت ورق، طولانی شدن عمر محصول و جلوگیری از فرسایش زود هنگام عملیات کروماته روی ورق صورت می گیرد. رنگ آمیزی اولیه روی سطح ورق انجام و ورق به سمت کوره هدایت خواهد شد. رنگ آمیزی نهایی پخت ورق جزء آخرین مراحل می باشد. در آخر نمونه ای از ورق رنگی به منظور تست و ارزیابی به آزمایشگاه کنترل کیفی انتقال و پس از تایید عملیات بسته بندی صورت می گیرد. ورق های رنگی پس از فورمینگ به نام های ورق ذوزنقه، ورق سفالی، ورق سینوسی و… نام گذاری شده و برای مصارف صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند.

تماس بگیرید