تلفن دفتر فروش 35155-031

031-33332323

پرچم انگلیسپرچم ایران

قیمت نبشی اصفهان

قیمت نبشی اصفهان
115 بازدید

بررسی روند تاثیر دستورالعمل تنظیم بازار بر قیمت نبشی اصفهان

طی روزهای اخیر به طور مداوم خبرهای ضد و نقیض درباره دستورالعمل تنظیم بازار از گوشه و کنار می شنویم. به گزارش مرکز آهن ، روند تاثیر این دستورالعمل بر قیمت نبشی اصفهان بدین ترتیب بود که در روزهای ابتدایی انتشار خبر مقداری افت نمود، اما همانگونه که طی روزهای اخیر نیز شاهد آن بوده ایم قیمت نبشی ناب اصفهان مجددا وارد فاز صعودی شده است.

در این میان بارها و بارها نقش مخرب دخالت دولت در قیمت گذاری های دستوری برای محصولات فولادی اعم از قیمت نبشی ناب اصفهان را شاهد بوده ایم. این پیشینه از زمان جنگ و دخالت های ناموفق کنترل های تعزیراتی در آن زمان همراه با ایجاد حوالجات آغاز شده و تا کنترل قیمت نبشی اصفهان و تجربه چندماهه اخیر برای تعدیل بازار فولاد ادامه داشته است.

اما به راستی چرا دولت نمی پذیرد که در واقع علم اقتصاد جبرپذیر نیست و آنچه که در تعیین واقعی قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت نبشی اصفهان تاثیر بسزایی دارد، در حقیقت میزان عرضه و تقاضا در بازار است. همانگونه که تاکنون نیز شاهد آن بوده ایم، دخالت های بی جای دولت نتیجه ای جز ایجاد فساد و رانت برای بازار فولادی نداشته است.

در این میان این دخالت های بی مورد دولت اعم از قیمت گذاری های دستوری و فشارهای تعزیراتی بر روی بازار فولاد تبعاتی نیز با خود به همراه داشت. در نتیجه این گونه رفتارهای غلط نسبت به بازار سرمایه و نقدینگی از بازار فولاد خارج شده و وارد بخش های دیگر خواهد گردید. از سویی دیگر با ادامه این روند رکود عمیقی را در لایه های مختلف بازار فولاد تجربه خواهیم کرد و در نهایت سبب ایجاد ابهام و سرگردانی برای فعالان بازار و ور شکستگی فولادسازان و ریزش بخش زیادی از نیروهای انسانی از واحدهای تولیدی خواهد گردید.

ردیفسایز نبشی(cm) طول شاخه(m)واحدآنالیزمحل تحویلقیمتid
۱۶دلخواهکیلوگرمst37انبار اصفهان۵۰۰۰۵۶۵۰۰
۲۸دلخواهکیلوگرمst37انبار اصفهان۵۰۰۰۵۶۵۰۱
۳۱۰دلخواهکیلوگرمst37انبار اصفهان۵۰۰۰۵۶۵۰۲
۴۱۲دلخواهکیلوگرمst37انبار اصفهان۵۰۰۰۵۶۵۰۳

ردیفسایز نبشی(cm) طول شاخه(m)واحدوزنآنالیزمحل تحویلقیمتid
۱۳۶کیلوگرم۸st37انبار اصفهان۵۰۵۰۵۶۰۰۰
۲۴۶کیلوگرم۱۱st37انبار اصفهان۵۰۵۰۵۶۰۰۱
۳۴۶کیلوگرم۱۵st37انبار اصفهان۵۰۵۰۵۶۰۰۲
۴۵۶کیلوگرم۱۵st37انبار اصفهان۵۰۵۰۵۶۰۰۳
۵۵۶کیلوگرم۱۸st37انبار اصفهان۵۰۵۰۵۶۰۰۴
۶۵۶کیلوگرم۲۳st37انبار اصفهان۵۰۵۰۵۶۰۰۵
۷۶۶کیلوگرم۲۷st37انبار اصفهان۵۰۵۰۵۶۰۰۶
۸۶۶کیلوگرم۳۳st37انبار اصفهان۵۰۵۰۵۶۰۰۷
۹۸۶کیلوگرم۵۲st37انبار اصفهان۵۰۵۰۵۶۰۰۸
۱۰۸۶کیلوگرم۵۸st37انبار اصفهان۵۰۵۰۵۶۰۰۹
۱۱۱۰۶کیلوگرم۹۰st37انبار اصفهان۵۰۵۰۵۶۰۱۰
۱۲۱۲۶کیلوگرم۱۲۰st37انبار اصفهان۵۰۵۰۵۶۰۱۱
۱۳۱۲۶کیلوگرم۱۳۰st37انبار اصفهان۵۰۵۰۵۶۰۱۲
۱۴۱۵۶کیلوگرم۱۷۰st37انبار اصفهانتماس بگیرید۵۶۰۱۳

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمتid
۱۱۰۱۰۸۹۶کیلوگرمکارخانه ابهر۴۷۵۰۵۶۹۰۰
۲۱۲۱۲۱۲۳۶کیلوگرمکارخانه ابهرتماس بگیرید۵۶۹۰۱
۳۱۰۱۰۱۷۷۱۲کیلوگرمکارخانه ابهر۴۷۵۰۵۶۹۰۲
۴۱۲۱۲۲۴۵۱۲کیلوگرمکارخانه ابهرتماس بگیرید۵۶۹۰۳

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمتid
۱۴۳۱۴۶کیلوگرمکارخانه۴۶۰۰۱۲۹۰۰۰
۲۴۴۱۱۶کیلوگرمکارخانه۴۶۰۰۱۲۹۰۰۱
۳۵۳۱۴۶کیلوگرمکارخانه۴۶۰۰۱۲۹۰۰۲
۴۵۴۱۸۶کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید۱۲۹۰۰۳
۵۵۵۲۲۶کیلوگرمکارخانه۴۶۰۰۱۲۹۰۰۴
۶۶۴۲۲۶کیلوگرمکارخانه۴۶۰۰۱۲۹۰۰۵
۷۶۶۳۴۶کیلوگرمکارخانه۴۶۰۰۱۲۹۰۰۶
۸۸۶۵۷۶کیلوگرمکارخانه۴۶۰۰۱۲۹۰۰۷
۹۱۰۱۰۹۰۶کیلوگرمکارخانه۴۶۰۰۱۲۹۰۰۸
۱۰۱۲۱۲۱۲۹۶کیلوگرمکارخانه۴۶۰۰۱۲۹۰۰۹
۱۱۱۰۱۰۱۸۰۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید۱۲۹۰۱۰
۱۲۱۲۱۲۲۶۰۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید۱۲۹۰۱۱
۱۳۱۳۱۲۲۸۳۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید۱۲۹۰۱۲
۱۴۱۳۱۳۳۰۴۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید۱۲۹۰۱۳
۱۵۱۴۱۲۳۰۵۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید۱۲۹۰۱۴
۱۶۱۴۱۴۳۵۲۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید۱۲۹۰۱۵
۱۷۱۵۱۵۴۰۵۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید۱۲۹۰۱۶
۱۸۱۶۱۴۴۱۸۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید۱۲۹۰۱۷
۱۹۱۶۱۶۴۶۱۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید۱۲۹۰۱۸

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمتid
۱۴۳سبک۶کیلوگرمکارخانه ۴۷۵۰۱۲۹۱۰۰
۲۴۴سنگین۶کیلوگرمکارخانه ۴۷۵۰۱۲۹۱۰۱
۳۵۳سبک۶کیلوگرمکارخانه ۴۷۵۰۱۲۹۱۰۲
۴۵۴متوسط۶کیلوگرمکارخانه ۴۷۵۰۱۲۹۱۰۳
۵۵۵سنگین۶کیلوگرمکارخانه ۴۷۵۰۱۲۹۱۰۴
۶۶۴سبک۶کیلوگرمکارخانه ۴۷۵۰۱۲۹۱۰۵
۷۶۵متوسط۶کیلوگرمکارخانه ۴۷۵۰۱۲۹۱۰۶
۸۶۶سنگین۶کیلوگرمکارخانه ۴۷۵۰۱۲۹۱۰۷

ردیفسایز نبشی(cm) ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمتid
۱۲۲۴.۵۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید۵۶۴۰۰
۲۲۳۵.۶۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید۵۶۴۰۱
۳۲.۵۲۵.۵۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید۵۶۴۰۲
۴۲.۵۳۷.۱۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید۵۶۴۰۳
۵۳۲۶.۶۶کیلوگرمکارخانه اسپیرال۴۹۰۰۵۶۴۰۴
۶۳۲.۵۷.۵۶کیلوگرمکارخانه اسپیرال۴۹۰۰۵۶۴۰۵
۷۳۳۸.۶۶کیلوگرمکارخانه اسپیرال۴۹۰۰۵۶۴۰۶
۸۴۲۱۰۶کیلوگرمکارخانه اسپیرال۴۹۰۰۵۶۴۰۷
۹۴۳۱۲۶کیلوگرمکارخانه اسپیرال۴۹۰۰۵۶۴۰۸
۱۰۴۴۱۵.۴۶کیلوگرمکارخانه اسپیرال۴۹۰۰۵۶۴۰۹
۱۱۴.۵۳۱۳.۳۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید۵۶۴۱۰
۱۲۴.۵۴۱۷.۴۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید۵۶۴۱۱
۱۳۴.۵۵۲۱.۹۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید۵۶۴۱۲
۱۴۵۳۱۶.۴۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید۵۶۴۱۳
۱۵۵۴۱۹.۸۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید۵۶۴۱۴
۱۶۵۵۲۴.۴۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید۵۶۴۱۵
۱۷۶۴۲۴.۵۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید۵۶۴۱۶
۱۸۶۵۲۸.۵۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید۵۶۴۱۷
۱۹۶۶۳۳.۸۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید۵۶۴۱۸

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمتid
۱۸۶۸۷.۵۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید۱۲۹۲۰۰
۲۸۸۱۱۴۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید۱۲۹۲۰۱
۳۹۶۹۸۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید۱۲۹۲۰۲
۴۹۷۱۱۵۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید۱۲۹۲۰۳
۵۱۰۶۱۱۰۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید۱۲۹۲۰۴
۶۱۰۷۱۳۲۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید۱۲۹۲۰۵
۷۱۰۸۱۴۶.۵۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید۱۲۹۲۰۶
۸۱۱۸۱۶۳.۵۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید۱۲۹۲۰۷
۹۱۱۱۰۱۹۹۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید۱۲۹۲۰۸
۱۰۱۲۸۱۷۴۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید۱۲۹۲۰۹
۱۱۱۲۱۰۲۱۶۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید۱۲۹۲۱۰
۱۲۱۲۱۲۲۴۵۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید۱۲۹۲۱۱

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمتid
۱۵۴متوسط۶کیلوگرمکارخانه اصفهان۴۳۵۰۱۳۰۲۰۰
۲۵۵سنگین۶کیلوگرمکارخانه اصفهان۴۳۵۰۱۳۰۲۰۱
۳۶۶سنگین۶کیلوگرمکارخانه اصفهان۴۳۵۰۱۳۰۲۰۲

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمتid
۱۳۳۹۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۱۰۰۱۲۹۳۰۰
۲۴۳۱۰.۵۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۰۴۰۱۲۹۳۰۱
۳۴۴۱۴.۵۶کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۰۲
۴۴.۵۳۱۴.۵۶کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۰۳
۵۴.۵۴۱۶.۵۶کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۰۴
۶۴.۵۵۱۹۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۲۰۰۱۲۹۳۰۵
۷۵۳۱۵۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۰۵۰۱۲۹۳۰۶
۸۵۴۱۸۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۰۳۰۱۲۹۳۰۷
۹۵۵۲۲۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۰۳۰۱۲۹۳۰۸
۱۰۶۴۲۴۶کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۰۹
۱۱۶۵۲۸۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۰۳۰۱۲۹۳۱۰
۱۲۶۶۳۱۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۰۲۰۱۲۹۳۱۱
۱۳۶.۳۵۲۹۶کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۱۲
۱۴۶.۳۶۳۴۶کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۱۳
۱۵۷۵۲۶.۵۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۴۰۰۱۲۹۳۱۴
۱۶۷۶۳۲۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۴۰۰۱۲۹۳۱۵
۱۷۷۷۳۸.۵۶کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۱۶
۱۸۷.۵۵۳۵۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۳۰۰۱۲۹۳۱۷
۱۹۷.۵۶۴۱۶کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۱۸
۲۰۸۶۴۵۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۰۵۰۱۲۹۳۱۹
۲۱۸۷۵۰۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۰۳۰۱۲۹۳۲۰
۲۲۸۸۵۵۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۰۲۰۱۲۹۳۲۱
۲۳۱۰۸۸۵۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۳۵۰۱۲۹۳۲۲
۲۴۱۰۱۰۹۰۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۰۰۰۱۲۹۳۲۳
۲۵۴.۵۳۳۳۱۲کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۲۴
۲۶۴.۵۴۳۸۱۲کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۲۵
۲۷۵۳۳۲۱۲کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۲۶
۲۸۵۴۳۹۱۲کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۲۷
۲۹۵۵۴۶۱۲کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۲۸
۳۰۵۵۴۱۲کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۲۹
۳۱۶۵۵۶۱۲کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۳۰
۳۲۶۶۶۲۱۲کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۳۱
۳۳۶.۳۵۵۸۱۲کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۳۲
۳۴۶.۳۶۶۸۱۲کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۳۳
۳۵۷۵۶۴۱۲کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۳۴
۳۶۷.۵۵۷۰۱۲کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۳۵
۳۷۷.۵۶۸۲۱۲کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۳۶
۳۸۸۷۹۰۱۲کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۳۷
۳۹۸۸۱۰۰۱۲کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۳۸
۴۰۱۰۱۰۱۸۰۱۲کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۳۳۹
۴۱۷۷۴۰۶کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید۱۲۹۳۴۰
۴۲۷۷۴۰۱۲کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید۱۲۹۳۴۱

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمتid
۱۳۳۹۶کیلوگرمکارخانه تبریز۵۱۰۰۵۶۲۰۰
۲۴۳۱۰.۵۶کیلوگرمکارخانه تبریز۴۹۴۰۵۶۲۰۱
۳۴۴۱۴.۵۶کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۰۲
۴۴.۵۳۱۴.۵۶کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۰۳
۵۴.۵۴۱۶.۵۶کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۰۴
۶۴.۵۵۱۹۶کیلوگرمکارخانه تبریز۵۱۰۰۵۶۲۰۵
۷۵۳۱۵۶کیلوگرمکارخانه تبریز۴۹۵۰۵۶۲۰۶
۸۵۴۱۸۶کیلوگرمکارخانه تبریز۴۹۳۰۵۶۲۰۷
۹۵۵۲۲۶کیلوگرمکارخانه تبریز۴۹۳۰۵۶۲۰۸
۱۰۶۴۲۴۶کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۰۹
۱۱۶۵۲۸۶کیلوگرمکارخانه تبریز۴۹۳۰۵۶۲۱۰
۱۲۶۶۳۱۶کیلوگرمکارخانه تبریز۴۹۲۰۵۶۲۱۱
۱۳۶.۳۵۲۹۶کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۱۲
۱۴۶.۳۶۳۴۶کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۱۳
۱۵۷۵۲۶.۵۶کیلوگرمکارخانه تبریز۵۳۰۰۵۶۲۱۴
۱۶۷۶۳۲۶کیلوگرمکارخانه تبریز۵۳۰۰۵۶۲۱۵
۱۷۷۷۳۸.۵۶کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۱۶
۱۸۷.۵۵۳۵۶کیلوگرمکارخانه تبریز۵۲۰۰۵۶۲۱۷
۱۹۷.۵۶۴۱۶کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۱۸
۲۰۸۶۴۵۶کیلوگرمکارخانه تبریز۴۹۵۰۵۶۲۱۹
۲۱۸۷۵۰۶کیلوگرمکارخانه تبریز۴۹۳۰۵۶۲۲۰
۲۲۸۸۵۵۶کیلوگرمکارخانه تبریز۴۹۲۰۵۶۲۲۱
۲۳۱۰۸۸۵۶کیلوگرمکارخانه تبریز۵۲۵۰۵۶۲۲۲
۲۴۱۰۱۰۹۰۶کیلوگرمکارخانه تبریز۴۹۰۰۵۶۲۲۳
۲۵۴.۵۳۳۳۱۲کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۲۴
۲۶۴.۵۴۳۸۱۲کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۲۵
۲۷۵۳۳۸۱۲کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۲۶
۲۸۵۴۳۲۱۲کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۲۷
۲۹۵۵۳۹۱۲کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۲۸
۳۰۵۶۴۶۱۲کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۲۹
۳۱۵۵۴۱۲کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۳۰
۳۲۶۵۵۶۱۲کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۳۱
۳۳۶۶۶۲۱۲کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۳۲
۳۴۶.۳۵۵۸۱۲کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۳۳
۳۵۶.۳۶۶۸۱۲کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۳۴
۳۶۷۵۶۴۱۲کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۳۵
۳۷۷.۵۵۷۰۱۲کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۳۶
۳۸۷.۵۶۸۲۱۲کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۳۷
۳۹۸۷۹۰۱۲کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۳۸
۴۰۸۸۱۰۰۱۲کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۳۹
۴۱۱۰۱۰۱۸۰۱۲کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید۵۶۲۴۰

ردیفسایز نبشی(cm) ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمتid
۱۸۸۵۸۶کیلوگرمکارخانه اصفهان۴۴۶۰۵۶۸۰۰
۲۱۰۱۰۸۸-۹۰۶کیلوگرمکارخانه اصفهان۴۴۶۰۵۶۸۰۱
۳۱۲۱۲۱۲۵۶کیلوگرمکارخانه اصفهان۴۴۶۰۵۶۸۰۲

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمتid
۱۳۲.۵۷۶کیلوگرمکارخانه مشهد۴۶۵۰۵۶۷۰۰
۳۴۳۱۵۶کیلوگرمکارخانه مشهد۴۶۵۰۵۶۷۰۱
۶۵۳۱۵۶کیلوگرمکارخانه مشهد۴۶۵۰۵۶۷۰۲
۷۵۴۱۸۶کیلوگرمکارخانه مشهد۴۶۵۰۵۶۷۰۳
۸۵۵۲۲۶کیلوگرمکارخانه مشهد۴۶۵۰۵۶۷۰۴
۹۶۵۲۵۶کیلوگرمکارخانه مشهد۴۶۵۰۵۶۷۰۵
۱۰۶۶۳۰۶کیلوگرمکارخانه مشهد۴۶۵۰۵۶۷۰۶
۱۱۸۷۴۵۶کیلوگرمکارخانه مشهد۴۶۵۰۵۶۷۰۷
۱۲۸۸۵۸۶کیلوگرمکارخانه مشهد۴۶۵۰۵۶۷۰۸
۱۳۱۰۸۸۵۶کیلوگرمکارخانه مشهد۴۶۵۰۵۶۷۰۹

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمتid
۱۸۷سبک۶کیلوگرمکارخانه یزد۴۶۵۰۱۲۹۴۰۰
۲۱۰۸سبک۶کیلوگرمکارخانه یزد۴۶۵۰۱۲۹۴۰۱
۳۸۷سبک۱۲کیلوگرمکارخانه یزد۴۶۵۰۱۲۹۴۰۲
۴۱۰۸سبک۱۲کیلوگرمکارخانه یزد۴۶۵۰۱۲۹۴۰۳

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمتid
۱۵۳سبک۶کیلوگرمکارخانه فولادتماس بگیرید۱۲۹۵۰۰
۲۵۴متوسط۶کیلوگرمکارخانه فولادتماس بگیرید۱۲۹۵۰۱
۳۵۵سنگین۶کیلوگرمکارخانه فولادتماس بگیرید۱۲۹۵۰۲
۴۶۳سبک۶کیلوگرمکارخانه فولادتماس بگیرید۱۲۹۵۰۳
۵۶۴متوسط۶کیلوگرمکارخانه فولادتماس بگیرید۱۲۹۵۰۴
۶۷۴سبک۶کیلوگرمکارخانه فولادتماس بگیرید۱۲۹۵۰۵
۷۷۵متوسط۶کیلوگرمکارخانه فولادتماس بگیرید۱۲۹۵۰۶
۸۷۶سنگین۶کیلوگرمکارخانه فولادتماس بگیرید۱۲۹۵۰۷
۹۸۷سبک۶کیلوگرمکارخانه فولادتماس بگیرید۱۲۹۵۰۸
۱۰۱۰۱۰سنگین۶کیلوگرمکارخانه فولادتماس بگیرید۱۲۹۵۰۹
۱۱۸۸سنگین۱۲کیلوگرمکارخانه فولادتماس بگیرید۱۲۹۵۱۰

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمتid
۱۳۳سبک۶کیلوگرمکارخانه ۴۶۰۰۱۲۹۶۰۰
۲۴۳سبک۶کیلوگرمکارخانه ۴۶۰۰۱۲۹۶۰۱
۳۴۴سنگین۶کیلوگرمکارخانه ۴۶۰۰۱۲۹۶۰۲
۴۵۴سبک۶کیلوگرمکارخانه ۴۶۰۰۱۲۹۶۰۳
۵۶۵سبک۶کیلوگرمکارخانه ۴۶۰۰۱۲۹۶۰۴
۶۸۷سبک۶کیلوگرمکارخانه ۴۶۰۰۱۲۹۶۰۵
۷۱۰۱۰سبک۶کیلوگرمکارخانه ۴۶۰۰۱۲۹۶۰۶

تزریق محصولات مرجوعی از بازارهای خارجی به بازار داخلی

در حالی که طی هفته های اخیر تمامی این تبعات را بر در گوشه و کنار بازار فولاد مشاهده نموده ایم، آیا وقت آن نرسیده که دولت برای اصلاح این دستورالعمل خود که با هدف کنترل قیمت نبشی اصفهان و سایر محصولات فولادی و حمایت از حقوق مصرف کننده تنظیم نموده است، اکنون گامی برداشته و در مفاد آن تجدید نظر نماید.

از سویی دیگر حامیان این طرح که مدام ابعاد متفاوت آن را تحسین نموده و در حال طرفداری و حمایت از آن می باشند، بهتر است به پشت سر خود نیزنگاه دقیق تری بیندازند و همرا ه با محاسن، معایب آن را نیز مدنظر قرارداه و ببینند که کدام کفه سنگین تر است؟ محاسن یا معایب؟

بهتر بود تا دولت به جای کنترل دستوری قیمت ها با هدف ایجاد تعادل در بازارفولاد و قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت نبشی اصفهان، کمی بازار را به حال خود رها می نمود تا به صورت سیستماتیک و خودجوش و نه دستوری به تعادل برسد. در حالی که با مرجوع نمودن بخشی از محموله هایی صادراتی از سوی خریداران خارجی و تزریق آنها به بازا ر داخلی می توان امید داشت که بازار فولاد و قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت نبشی اصفهان مجددا متعادل گردد اما متاسفانه این گونه نشد و دخالت دولت سبب ایجاد رانت و رکود شدید در بازار فولادی گردید.

قیمت انواع نبشی

بررسی نتایج جلسات قیمت گذاری بر محصولات فولادی طی هفته گذشته

در حالی که دخالت های روز افزون دولت سبب ایجاد بی تعادلی در بازار فولاد گردیده است اما از سویی دیگر خبرهای واصله حاکی از تشکیل جلسات پی در پی طی هفته گذشته برای نحوه تعیین قیمت کامودیتی ها و بالاخص بازار فولاد و قیمت محصولات فولادی مانند قیمت نبشی اصفهان، بوده است.

طی این جلسه مجددا استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تعیین قیمت پایه نبشی اصفهان وسایر محصولات فولادی قوت گرفت. انتشار این خبر بلافاصله بر روی ارزش اوراق بورس بهادار تاثیر گذاشت و سهام عرضه کنند گان بورس دچار افت گردید و بدین ترتیب دارایی سهامداران این شرکت های عرضه کننده کاهش یافت و سبب نارضایتی آنها گردید.

در این میان استدلال وزارت صمت برای این نحوه قیمت گذاری این است که با فروش محصولات فولادی از سوی تولید کنندگان در بازارهای خارجی و کسب ارز از بازار آزاد، سبب بالا رفتن درآمد تولید کنندگان شده که بدین سبب از محل این درآمد آنها می توانند قیمت نبشی اصفهان و سایر محصولات فولادی را معادل با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار بورس عرضه نمایند.

البته این که ارتباط درامدهای حاصل از صادرات محصولات فولادی با عرضه داخلی آنها و قیمت گذاری با دلار ۴۲۰۰ تومانی تا چه حد منطقی بوده و خواهد بود، امری است که نیاز به بررسی دارد اما در اینجا لازم است تا ریسک های صادارتی پیش روی تولید کنندگان را متذکرشده و درآمدهای ارزی حاصله طی ماههای آینده ناشی از صادرات را برآورد نماییم.

کاهش صادرات محصولات فولادی در نتیجه تحریم های آمریکا بر علیه ایران

در حالی که از ماه قبل رسما وارد تحریم های آمریکا بر علیه کشورمان شده ایم، این امر به شدت حوزه صادراتی کالاها و بخصوص محصولات فولادی را تحت تاثیر قرار داده است. با شدت گرفتن تحریم ها در خصوص خرید سایر کشورها از ایران و بحث پرداخت های بانکی، مقاصد مذاکراتی تولیدکنندگان فولاد در ایران با سایر کشورها در حال عقب نشینی بوده و این دسته از تولید کنندگان محصولات فولادی به دنبال تامین محموله های جدید خود از سایر منابع می باشند.

در این میان امارات متحده عربی دستور محدودیت تجاری بانک های خود را نسبت به بانک ها و شرکت های ایرانی صادر نموده است. در این میان با شروع دوره دوم تحریم ها از ۱۳ آبان ماه، کشتی هایی که با پرچم ایران حرکت می کنند و یا مبدا بارگیری آنها از بنادر ایرانی است، به لیست سیاه کشتی ها خواهند پیوست. از همین رو کشور امارات قصد دارد تا از پذیرش کشتی هایی که در این لیست سیاه قرار گرفته اند در بنادر خود جلوگیری نموده و عملا این کشتی نمی توانند در بنادر امارات پهلو بگیرند.

افزایش قیمت حمل و نقل دریایی و تاثیر آن بر قیمت نبشی اصفهان

از سویی دیگر کشور امارات اعلام نموده که هر کشتی که از محوطه خلیج فارس عبور می کند، بایستی مسیر یاب خود را روشن نماید تا بدان وسیله ردیابی جهانی شود، در غیر اینصورت اگر هر کشتی مسیریاب خود را در این مسیر خاموش نماید به منزله سفر به ایران تلقی شده و در لیست سیاه کشتی ها قرار خواهد گرفت. این در حالی است که بسیاری از کشتی ها برای جلوگیری از ورود به لیست سیاه، از هم اکنون حمل بار به ایران و سفرهای خود به این منطقه را متوقف نموده اند.

در این میان با کم شدن تعداد کشتی های حمل کننده بار به مقصد ایران، هزینه های حمل و نقل از دوهفته گذشته تاکنون از ۱۷ دلار به ۲۵ دلار افزایش یافته است. این اختلاف قیمت ها از جیب تولید کننده است که بایستی هزینه شود تا بتواند در حوزه صادرات محصولات فولادی دوام بیاورد. با وجود چنین هزینه هایی در حوزه صادارت محصولات فولادی مسلما سبب کاهش شدید درآمدهای ارزی ناشی از این بخش برای تولید کننده خواهد شد و بر قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت نبشی اصفهان تاثیر خواهد گذاشت.

مشخصات نبشی

کاهش ۲۰ درصدی صادرات محصولات فولادی به مقصد کشور امارات

طی دوران قبلی تحریم ها، تولیدکنندگان کشور امارات را به عنوان مقصد میانی برای صادرات محصولات خود به کشور سوم انتخاب می نمودند و برای عدم قابلیت ردیابی، اسناد و مدارک کشتی مربوطه را در یکی از بنادر تغییر می دادند. این روند تحت شرایط کنونی قابل اجرا نبوده و همچنین امکان جایگزینی کشورهای دیگری همچون قطر به جای امارات نیز به این سهولت وجود ندارد.

در حالی که کشور امارات به بانک های خود دستور محدودیت تجاری با ایران را داده است، طی سال گذشته کشور ایران به امارات چیزی در حدود ۱/۶ میلیون تن از محصولات فولادی خود را صادر نمود. این حجم چیزی در حدود ۲۰ درصد از فولاد کشور را در برمی گیرد. با کاهش صادرات محصولات فولادی از سوی ایران به مقصد امارات، درآمدهای ارزی فولادسازان طی این مدت که حاصل از صادرات حجم یادشده به کشور امارات بوده است کاهش جدی خواهد یافت.

تنگ تر شدن حلقه تحریم ها تا شروع دوره دوم تحریم های آمریکا بر علیه ایران

البته کشور امارات که یکی از کشورهای همسایه در منطقه می باشد یکی از نمونه های طرف ها تجاری در بازار خارجی برای محصولات فولادی می باشد. تا شروع دور دوم تحریم ها بر علیه ایران طرف های دیگر تجاری نیز تمهیداتی را خواهند اندیشید و سبب فشرده تر شدن حلقه تحریم ها بر علیه ایران خواهند شد.

به همین دلیل به نظر می رسد با وجود آغاز تحریم ها و مشکلات یاد شده در صادرات محصولات فولادی طی این دوران، درآمدهای ارزی تولید کنندگان که ناشی از صادرات بوده کاهش خواهد یافت و از همین رو لزوم قیمت گذاری منصفانه محصولات فولادی از جمله قیمت نبشی اصفهان در بازار داخلی برای جبران کسری درآمدهای صادراتی به شدت احساس می شود. امید آن می رود تا وزارت محترم صمت با وجود این مشکلات عدیده بر سر راه بازار فولاد با کاهش دخالت ها و اصلاح مصوبات خود بتواند تعادل را مجددا در قیمت های محصولات فولادی از جمله قیمت نبشی اصفهان ایجاد نماید.

عرضه ۷۰ درصدی محصولات فولادی از سوی تولید کنندگان در بورس کالا

در حالی که قیمت پایه شمش در بورس کالا به میزان ۲۲۰۰ می باشد، این رقم با احتساب ۹ درصد مالیات و ۱۰ درصد سقف رقابت به نرخ نهایی ۲۶۰۰ تومان خواهد رسید. طبق مصوبه دستورالعمل تنظیم بازار فولاد هر کدام از خریدان شمش از بورس کالا موظفند ۲۱ روز بعد از تاریخ خرید شمش، ۷۰ درصد از کالای تولیدی خود را با قیمت مصوب در بازار بورس عرضه نمایند.

با در نظر گرفتن ۱۱ درصد حق نورد در بورس، قیمت محصولات عرضه شده در بورس کالا مانند قیمت نبشی اصفهان چیزی در حدود ۲۴۵۰ تومان خواهد بود. قیمت نهایی نبشی اصفهان بعد از افزوده شدن ۹ درصد مالیات و ۱۰ درصد سقف رقابت در حدود ۲۹۲۰ تومان خواهد شد. حالا به سراغ کارخانه تولیدکننده می رویم. تولید کننده موظف است ظرف ۱۰ تا ۱۱ روز محصول تولیدی خود را به مشتری تحویل دهد. یک نوردکار معمولی برای تولید محصول فولادی از ۵ هزار تن شمش نیاز به بازه زمانی در حدود ۵ تا ۷ روز خواهد داشت.

بعد از این ۷ روز شرکت تولیدی ۲۳ روز زمان کافی برای آن خواهد داشت تا ۷۰ درصد از محصول تولیدی خود را که به میزان ۳۵۰۰ تن میباشد را به بورس کالا عرضه نماید. در اینجا ما کاری به آن ۳۰ درصد باقیمانده و اینکه چه سرنوشتی خواهند داشت و با چه قیمتی در بازار آزاد فروخته می شوند نداریم و بحث ما روی همان ۷۰ درصد تعیین شده از سوی بورس می باشد. این به معنای آن است که شرکت تولیدی ۲۳ روز فرصت دارد تا با شمش ارزانی که خریده هر عملیاتی انجام دهد و به هر قیمتی که خواست در بازار بفروشد.

قیمت نبشی 4

تحویل سود سرشار به نوردکار در نتیجه دور باطل رانت خواری

در این میان نوردکار می تواند فاکتورهای فروش خود را بر اساس قانون سازمان حمایت از مصرف کننده صادر و مابقی عایدی از فروش را در حساب های غیر رسمی خود ثبت نماید. در این حالت چیزی در حدود هزار تومان رانت به ازای هر کیلو بدون آنکه هیچ گونه ردپایی گذاشته شود نصیب تولید کننده خواهد شد.

بعد از ۲۱ روز نیز کالای تولیدی توسط نوردکار، در بورس کالا با قیمت مصوب عرضه شده و ۱۱ درصد حق العمل خود را دریافت می دارد. تعیین این حساب و کتاب ها از سوی وزارت صمت برای یافتن رانت ایجاد شده از سوی این دسته از تولید کنندگان امری محال خواهد بود.

طی عرضه های بعدی بورس نیز این سیکل باطل مجددا ادامه خواهد داشت وطی یک پروسه سه هفته ای، زمان کافی برای انجام رانت در اختیار تولید کننده قرار خواهد گرفت. در حالی که تمامی این مصوبات به دنبال حمایت از حقوق مصرف کننده هستند، اما تاکنون با وجود آنها هیچ نوع منفعتی به مصرف کننده نرسیده و در واقع فقط سود سرشاری را نصیب تولید کننده نموده است. این چرخه معیوب در نهایت بر قیمت نبشی اصفهان و سایر محصولات فولادی تاثیر گذار خواهد بود.