دفتر فروش     35155-031

قیمت نبشی اصفهان

قیمت نبشی اصفهان

بررسی روند تاثیر دستورالعمل تنظیم بازار بر قیمت نبشی اصفهان

طی روزهای اخیر به طور مداوم خبرهای ضد و نقیض درباره دستورالعمل تنظیم بازار از گوشه و کنار می شنویم. به گزارش مرکز آهن ، روند تاثیر این دستورالعمل بر قیمت نبشی اصفهان بدین ترتیب بود که در روزهای ابتدایی انتشار خبر مقداری افت نمود، اما همانگونه که طی روزهای اخیر نیز شاهد آن بوده ایم قیمت نبشی ناب اصفهان مجددا وارد فاز صعودی شده است.

در این میان بارها و بارها نقش مخرب دخالت دولت در قیمت گذاری های دستوری برای محصولات فولادی اعم از قیمت نبشی ناب اصفهان را شاهد بوده ایم. این پیشینه از زمان جنگ و دخالت های ناموفق کنترل های تعزیراتی در آن زمان همراه با ایجاد حوالجات آغاز شده و تا کنترل قیمت نبشی اصفهان و تجربه چندماهه اخیر برای تعدیل بازار فولاد ادامه داشته است.

اما به راستی چرا دولت نمی پذیرد که در واقع علم اقتصاد جبرپذیر نیست و آنچه که در تعیین واقعی قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت نبشی اصفهان تاثیر بسزایی دارد، در حقیقت میزان عرضه و تقاضا در بازار است. همانگونه که تاکنون نیز شاهد آن بوده ایم، دخالت های بی جای دولت نتیجه ای جز ایجاد فساد و رانت برای بازار فولادی نداشته است.

در این میان این دخالت های بی مورد دولت اعم از قیمت گذاری های دستوری و فشارهای تعزیراتی بر روی بازار فولاد تبعاتی نیز با خود به همراه داشت. در نتیجه این گونه رفتارهای غلط نسبت به بازار سرمایه و نقدینگی از بازار فولاد خارج شده و وارد بخش های دیگر خواهد گردید. از سویی دیگر با ادامه این روند رکود عمیقی را در لایه های مختلف بازار فولاد تجربه خواهیم کرد و در نهایت سبب ایجاد ابهام و سرگردانی برای فعالان بازار و ور شکستگی فولادسازان و ریزش بخش زیادی از نیروهای انسانی از واحدهای تولیدی خواهد گردید.

نبشی لقمه

ردیفسایز نبشی(cm)طول شاخه(m)واحدآنالیزمحل تحویلقیمت
۱۶دلخواهکیلوگرمst37انبار اصفهان۵۶۰۰
۲۸دلخواهکیلوگرمst37انبار اصفهان۵۶۰۰
۳۱۰دلخواهکیلوگرمst37انبار اصفهان۵۶۰۰
۴۱۲دلخواهکیلوگرمst37انبار اصفهان۵۶۰۰

نبشی انبار اصفهان

ردیفسایز نبشی(cm)طول شاخه(m)واحدوزنآنالیزمحل تحویلقیمت
۱۳۶کیلوگرم۸st37انبار اصفهان۵۱۵۰
۲۴۶کیلوگرم۱۱st37انبار اصفهان۴۹۰۰
۳۴۶کیلوگرم۱۵st37انبار اصفهان۴۹۰۰
۴۵۶کیلوگرم۱۵st37انبار اصفهان۴۹۰۰
۵۵۶کیلوگرم۱۸st37انبار اصفهان۴۹۰۰
۶۵۶کیلوگرم۲۳st37انبار اصفهان۴۹۰۰
۷۶۶کیلوگرم۲۷st37انبار اصفهان۵۱۵۰
۸۶۶کیلوگرم۳۳st37انبار اصفهان۵۱۵۰
۹۸۶کیلوگرم۵۲st37انبار اصفهان۴۹۵۰
۱۰۸۶کیلوگرم۵۸st37انبار اصفهان۴۹۵۰
۱۱۱۰۶کیلوگرم۹۰st37انبار اصفهان۴۹۵۰
۱۲۱۲۶کیلوگرم۱۲۰st37انبار اصفهان۵۱۵۰
۱۳۱۲۶کیلوگرم۱۳۰st37انبار اصفهان۵۱۵۰
۱۴۱۵۶کیلوگرم۱۷۰st37انبار اصفهانتماس بگیرید

نبشی ابهر

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمت
۱۱۰۱۰۸۹۶کیلوگرمکارخانه ابهر۴۹۵۰
۲۱۲۱۲۱۲۳۶کیلوگرمکارخانه ابهرتماس بگیرید
۳۱۰۱۰۱۷۷۱۲کیلوگرمکارخانه ابهرتماس بگیرید
۴۱۲۱۲۲۴۵۱۲کیلوگرمکارخانه ابهرتماس بگیرید

نبشی آریان فولاد

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمت
۱۴۳۱۴۶کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
۲۴۴۱۱۶کیلوگرمکارخانه۴۹۵۰
۳۵۳۱۴۶کیلوگرمکارخانه۴۹۰۰
۴۵۴۱۸۶کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
۵۵۵۲۲۶کیلوگرمکارخانه۴۹۰۰
۶۶۴۲۲۶کیلوگرمکارخانه۴۹۰۰
۷۶۶۳۴۶کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
۸۸۶۵۷۶کیلوگرمکارخانه۴۹۰۰
۹۱۰۱۰۹۰۶کیلوگرمکارخانه۴۷۵۰
۱۰۱۲۱۲۱۲۹۶کیلوگرمکارخانه۴۷۵۰
۱۱۱۰۱۰۱۸۰۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
۱۲۱۲۱۲۲۶۰۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
۱۳۱۳۱۲۲۸۳۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
۱۴۱۳۱۳۳۰۴۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
۱۵۱۴۱۲۳۰۵۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
۱۶۱۴۱۴۳۵۲۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
۱۷۱۵۱۵۴۰۵۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
۱۸۱۶۱۴۴۱۸۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
۱۹۱۶۱۶۴۶۱۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید

نبشی بناب

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمت
۱۴۳سبک۶کیلوگرمکارخانه۴۷۵۰
۲۴۴سنگین۶کیلوگرمکارخانه۴۷۵۰
۳۵۳سبک۶کیلوگرمکارخانه۴۷۵۰
۴۵۴متوسط۶کیلوگرمکارخانه۴۷۵۰
۵۵۵سنگین۶کیلوگرمکارخانه۴۷۵۰
۶۶۴سبک۶کیلوگرمکارخانه۴۷۵۰
۷۶۵متوسط۶کیلوگرمکارخانه۴۷۵۰
۸۶۶سنگین۶کیلوگرمکارخانه۴۷۵۰

نبشی اسپیرال

ردیفسایز نبشی(cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمت
۱۲۲۴.۵۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید
۲۲۳۵.۶۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید
۳۲.۵۲۵.۵۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید
۴۲.۵۳۷.۱۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید
۵۳۲۶.۶۶کیلوگرمکارخانه اسپیرال۴۹۰۰
۶۳۲.۵۷.۵۶کیلوگرمکارخانه اسپیرال۴۹۰۰
۷۳۳۸.۶۶کیلوگرمکارخانه اسپیرال۴۹۰۰
۸۴۲۱۰۶کیلوگرمکارخانه اسپیرال۴۹۰۰
۹۴۳۱۲۶کیلوگرمکارخانه اسپیرال۴۹۰۰
۱۰۴۴۱۵.۴۶کیلوگرمکارخانه اسپیرال۴۹۰۰
۱۱۴.۵۳۱۳.۳۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید
۱۲۴.۵۴۱۷.۴۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید
۱۳۴.۵۵۲۱.۹۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید
۱۴۵۳۱۶.۴۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید
۱۵۵۴۱۹.۸۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید
۱۶۵۵۲۴.۴۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید
۱۷۶۴۲۴.۵۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید
۱۸۶۵۲۸.۵۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید
۱۹۶۶۳۳.۸۶کیلوگرمکارخانه اسپیرالتماس بگیرید

نبشی صنعتی اصفهان

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمت
۱۸۶۸۷.۵۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
۲۸۸۱۱۴۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
۳۹۶۹۸۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
۴۹۷۱۱۵۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
۵۱۰۶۱۱۰۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
۶۱۰۷۱۳۲۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
۷۱۰۸۱۴۶.۵۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
۸۱۱۸۱۶۳.۵۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
۹۱۱۱۰۱۹۹۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
۱۰۱۲۸۱۷۴۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
۱۱۱۲۱۰۲۱۶۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
۱۲۱۲۱۲۲۴۵۱۲کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید

نبشی منظومه

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمت
۱۵۴متوسط۶کیلوگرمکارخانه اصفهان۴۸۵۰
۲۵۵سنگین۶کیلوگرمکارخانه اصفهان۴۸۵۰
۳۶۶سنگین۶کیلوگرمکارخانه اصفهان۴۸۵۰

نبشی ناب انبار

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمت
۱۳۳۹۶کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۴۳۱۰.۵۶کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۴۴۱۴.۵۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۰۰۰
۴۴.۵۳۱۴.۵۶کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۴.۵۴۱۶.۵۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۲۵۰
۶۴.۵۵۱۹۶کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید
۷۵۳۱۵۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۰۵۰
۸۵۴۱۸۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۰۰۰
۹۵۵۲۲۶کیلوگرمانبار اصفهان۴۹۵۰
۱۰۶۴۲۴۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۱۵۰
۱۱۶۵۲۸۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۰۵۰
۱۲۶۶۳۱۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۰۰۰
۱۳۶.۳۵۲۹۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۲۵۰
۱۴۶.۳۶۳۴۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۲۵۰
۱۵۷۵۲۶.۵۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۲۵۰
۱۶۷۶۳۲۶کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۷۷۷۳۸.۵۶کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۸۷.۵۵۳۵۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۲۵۰
۱۹۷.۵۶۴۱۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۲۵۰
۲۰۸۶۴۵۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۰۵۰
۲۱۸۷۵۰۶کیلوگرمانبار اصفهان۵۰۵۰
۲۲۸۸۵۵۶کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۳۱۰۸۸۵۶کیلوگرمانبار اصفهان۴۹۵۰
۲۴۱۰۱۰۹۰۶کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۵۴.۵۳۳۳۱۲کیلوگرمانبار اصفهان۵۴۵۰
۲۶۴.۵۴۳۸۱۲کیلوگرمانبار اصفهان۵۴۵۰
۲۷۵۳۳۲۱۲کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۸۵۴۳۹۱۲کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۹۵۵۴۶۱۲کیلوگرمانبار اصفهان۵۲۵۰
۳۰۵۵۴۱۲کیلوگرمانبار اصفهان۵۲۵۰
۳۱۶۵۵۶۱۲کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۲۶۶۶۲۱۲کیلوگرمانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۳۶.۳۵۵۸۱۲کیلوگرمانبار اصفهان۵۴۵۰
۳۴۶.۳۶۶۸۱۲کیلوگرمانبار اصفهان۵۴۵۰
۳۵۷۵۶۴۱۲کیلوگرمانبار اصفهان۵۴۵۰
۳۶۷.۵۵۷۰۱۲کیلوگرمانبار اصفهان۵۴۵۰
۳۷۷.۵۶۸۲۱۲کیلوگرمانبار اصفهان۵۴۵۰
۳۸۸۷۹۰۱۲کیلوگرمانبار اصفهان۵۲۵۰
۳۹۸۸۱۰۰۱۲کیلوگرمانبار اصفهان۵۲۵۰
۴۰۱۰۱۰۱۸۰۱۲کیلوگرمانبار اصفهان۵۴۵۰
۴۱۷۷۴۰۶کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید
۴۲۷۷۴۰۱۲کیلوگرمانبار تهرانتماس بگیرید

نبشی ناب

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمت
۱۳۳۹۶کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
۲۴۳۱۰.۵۶کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
۳۴۴۱۴.۵۶کیلوگرمکارخانه تبریز۴۹۰۰
۴۴.۵۳۱۴.۵۶کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
۵۴.۵۴۱۶.۵۶کیلوگرمکارخانه تبریز۵۱۵۰
۶۴.۵۵۱۹۶کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
۷۵۳۱۵۶کیلوگرمکارخانه تبریز۴۹۵۰
۸۵۴۱۸۶کیلوگرمکارخانه تبریز۴۹۰۰
۹۵۵۲۲۶کیلوگرمکارخانه تبریز۴۸۵۰
۱۰۶۴۲۴۶کیلوگرمکارخانه تبریز۵۰۵۰
۱۱۶۵۲۸۶کیلوگرمکارخانه تبریز۴۹۵۰
۱۲۶۶۳۱۶کیلوگرمکارخانه تبریز۴۹۰۰
۱۳۶.۳۵۲۹۶کیلوگرمکارخانه تبریز۵۱۵۰
۱۴۶.۳۶۳۴۶کیلوگرمکارخانه تبریز۵۱۵۰
۱۵۷۵۲۶.۵۶کیلوگرمکارخانه تبریز۵۱۵۰
۱۶۷۶۳۲۶کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
۱۷۷۷۳۸.۵۶کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
۱۸۷.۵۵۳۵۶کیلوگرمکارخانه تبریز۵۱۵۰
۱۹۷.۵۶۴۱۶کیلوگرمکارخانه تبریز۵۱۵۰
۲۰۸۶۴۵۶کیلوگرمکارخانه تبریز۴۹۵۰
۲۱۸۷۵۰۶کیلوگرمکارخانه تبریز۴۹۵۰
۲۲۸۸۵۵۶کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
۲۳۱۰۸۸۵۶کیلوگرمکارخانه تبریز۴۸۵۰
۲۴۱۰۱۰۹۰۶کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
۲۵۴.۵۳۳۳۱۲کیلوگرمکارخانه تبریز۵۳۵۰
۲۶۴.۵۴۳۸۱۲کیلوگرمکارخانه تبریز۵۳۵۰
۲۷۵۳۳۲۱۲کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
۲۸۵۴۳۹۱۲کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
۲۹۵۵۴۶۱۲کیلوگرمکارخانه تبریز۵۱۵۰
۳۰۵۶۵۴۱۲کیلوگرمکارخانه تبریز۵۱۵۰
۳۱۶۴۹۱۲کیلوگرمکارخانه تبریز۵۱۵۰
۳۲۶۵۵۶۱۲کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
۳۳۶۶۶۲۱۲کیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
۳۴۶.۳۵۵۸۱۲کیلوگرمکارخانه تبریز۵۳۵۰
۳۵۶.۳۶۶۸۱۲کیلوگرمکارخانه تبریز۵۳۵۰
۳۶۷۵۶۴۱۲کیلوگرمکارخانه تبریز۵۳۵۰
۳۷۷.۵۵۷۰۱۲کیلوگرمکارخانه تبریز۵۳۵۰
۳۸۷.۵۶۸۲۱۲کیلوگرمکارخانه تبریز۵۳۵۰
۳۹۸۷۹۰۱۲کیلوگرمکارخانه تبریز۵۱۵۰
۴۰۸۸۱۰۰۱۲کیلوگرمکارخانه تبریز۵۱۵۰
۴۱۱۰۱۰۱۸۰۱۲کیلوگرمکارخانه تبریز۵۳۵۰

نبشی اصفهان کارخانه

ردیفسایز نبشی(cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمت
۱۸۸۵۸۶کیلوگرمکارخانه اصفهانتماس بگیرید
۲۱۰۱۰۸۸-۹۰۶کیلوگرمکارخانه اصفهانتماس بگیرید
۳۱۲۱۲۱۲۵۶کیلوگرمکارخانه اصفهانتماس بگیرید
۴۱۳۱۲۲۳۱۲کیلوگرمکارخانه اصفهان۶۵۰۰
۵۱۳۱۳۲۵۱۲کیلوگرمکارخانه اصفهان۶۵۰۰
۶۱۴۱۲۲۵۱۲کیلوگرمکارخانه اصفهان۶۵۰۰
۷۱۴۱۴۲۹۱۲کیلوگرمکارخانه اصفهان۶۵۰۰

نبشی شکفته

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمت
۱۳۲.۵۷۶کیلوگرمکارخانه مشهد۴۹۰۰
۳۴۳۱۵۶کیلوگرمکارخانه مشهد۴۹۰۰
۶۵۳۱۵۶کیلوگرمکارخانه مشهد۴۹۰۰
۷۵۴۱۸۶کیلوگرمکارخانه مشهدتماس بگیرید
۸۵۵۲۲۶کیلوگرمکارخانه مشهدتماس بگیرید
۹۶۵۲۵۶کیلوگرمکارخانه مشهد۴۹۰۰
۱۰۶۶۳۰۶کیلوگرمکارخانه مشهدتماس بگیرید
۱۱۸۷۴۵۶کیلوگرمکارخانه مشهد۴۹۰۰
۱۲۸۸۵۸۶کیلوگرمکارخانه مشهدتماس بگیرید
۱۳۱۰۸۸۵۶کیلوگرمکارخانه مشهد۴۹۰۰

نبشی شکفته کارخانه یزد

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمت
۱۸۷سبک۶کیلوگرمکارخانه یزد۴۹۰۰
۲۱۰۸سبک۶کیلوگرمکارخانه یزد۴۹۰۰
۳۸۷سبک۱۲کیلوگرمکارخانه یزد۴۹۰۰
۴۱۰۸سبک۱۲کیلوگرمکارخانه یزد۴۹۰۰

نبشی تهران

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمت
۱۵۳سبک۶کیلوگرمکارخانه فولادتماس بگیرید
۲۵۴متوسط۶کیلوگرمکارخانه فولادتماس بگیرید
۳۵۵سنگین۶کیلوگرمکارخانه فولادتماس بگیرید
۴۶۳سبک۶کیلوگرمکارخانه فولاد۵۲۰۰
۵۶۴متوسط۶کیلوگرمکارخانه فولاد۵۲۰۰
۶۷۴سبک۶کیلوگرمکارخانه فولادتماس بگیرید
۷۷۵متوسط۶کیلوگرمکارخانه فولادتماس بگیرید
۸۷۶سنگین۶کیلوگرمکارخانه فولادتماس بگیرید
۹۸۷سبک۶کیلوگرمکارخانه فولادتماس بگیرید
۱۰۸۸سنگین۱۲کیلوگرمکارخانه فولادتماس بگیرید
۱۱۱۰۱۰سنگین۶کیلوگرمکارخانه فولادتماس بگیرید

نبشی ظهوریان

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامتوزنطول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمت
۱۳۳سبک۶کیلوگرمکارخانه۴۹۰۰
۲۴۳سبک۶کیلوگرمکارخانه۴۹۰۰
۳۴۴سنگین۶کیلوگرمکارخانه۴۹۰۰
۴۵۴سبک۶کیلوگرمکارخانه۴۹۰۰
۵۶۵سبک۶کیلوگرمکارخانه۴۹۰۰
۶۸۷سبک۶کیلوگرمکارخانه۴۹۰۰
۷۱۰۱۰سبک۶کیلوگرمکارخانه۴۹۰۰

تزریق محصولات مرجوعی از بازارهای خارجی به بازار داخلی

در حالی که طی هفته های اخیر تمامی این تبعات را بر در گوشه و کنار بازار فولاد مشاهده نموده ایم، آیا وقت آن نرسیده که دولت برای اصلاح این دستورالعمل خود که با هدف کنترل قیمت نبشی اصفهان و سایر محصولات فولادی و حمایت از حقوق مصرف کننده تنظیم نموده است، اکنون گامی برداشته و در مفاد آن تجدید نظر نماید.

از سویی دیگر حامیان این طرح که مدام ابعاد متفاوت آن را تحسین نموده و در حال طرفداری و حمایت از آن می باشند، بهتر است به پشت سر خود نیزنگاه دقیق تری بیندازند و همرا ه با محاسن، معایب آن را نیز مدنظر قرارداه و ببینند که کدام کفه سنگین تر است؟ محاسن یا معایب؟

بهتر بود تا دولت به جای کنترل دستوری قیمت ها با هدف ایجاد تعادل در بازارفولاد و قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت نبشی اصفهان، کمی بازار را به حال خود رها می نمود تا به صورت سیستماتیک و خودجوش و نه دستوری به تعادل برسد. در حالی که با مرجوع نمودن بخشی از محموله هایی صادراتی از سوی خریداران خارجی و تزریق آنها به بازا ر داخلی می توان امید داشت که بازار فولاد و قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت نبشی اصفهان مجددا متعادل گردد اما متاسفانه این گونه نشد و دخالت دولت سبب ایجاد رانت و رکود شدید در بازار فولادی گردید.

قیمت انواع نبشی

بررسی نتایج جلسات قیمت گذاری بر محصولات فولادی طی هفته گذشته

در حالی که دخالت های روز افزون دولت سبب ایجاد بی تعادلی در بازار فولاد گردیده است اما از سویی دیگر خبرهای واصله حاکی از تشکیل جلسات پی در پی طی هفته گذشته برای نحوه تعیین قیمت کامودیتی ها و بالاخص بازار فولاد و قیمت محصولات فولادی مانند قیمت نبشی اصفهان، بوده است.

طی این جلسه مجددا استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تعیین قیمت پایه نبشی اصفهان وسایر محصولات فولادی قوت گرفت. انتشار این خبر بلافاصله بر روی ارزش اوراق بورس بهادار تاثیر گذاشت و سهام عرضه کنند گان بورس دچار افت گردید و بدین ترتیب دارایی سهامداران این شرکت های عرضه کننده کاهش یافت و سبب نارضایتی آنها گردید.

در این میان استدلال وزارت صمت برای این نحوه قیمت گذاری این است که با فروش محصولات فولادی از سوی تولید کنندگان در بازارهای خارجی و کسب ارز از بازار آزاد، سبب بالا رفتن درآمد تولید کنندگان شده که بدین سبب از محل این درآمد آنها می توانند قیمت نبشی اصفهان و سایر محصولات فولادی را معادل با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار بورس عرضه نمایند.

البته این که ارتباط درامدهای حاصل از صادرات محصولات فولادی با عرضه داخلی آنها و قیمت گذاری با دلار ۴۲۰۰ تومانی تا چه حد منطقی بوده و خواهد بود، امری است که نیاز به بررسی دارد اما در اینجا لازم است تا ریسک های صادارتی پیش روی تولید کنندگان را متذکرشده و درآمدهای ارزی حاصله طی ماههای آینده ناشی از صادرات را برآورد نماییم.

کاهش صادرات محصولات فولادی در نتیجه تحریم های آمریکا بر علیه ایران

در حالی که از ماه قبل رسما وارد تحریم های آمریکا بر علیه کشورمان شده ایم، این امر به شدت حوزه صادراتی کالاها و بخصوص محصولات فولادی را تحت تاثیر قرار داده است. با شدت گرفتن تحریم ها در خصوص خرید سایر کشورها از ایران و بحث پرداخت های بانکی، مقاصد مذاکراتی تولیدکنندگان فولاد در ایران با سایر کشورها در حال عقب نشینی بوده و این دسته از تولید کنندگان محصولات فولادی به دنبال تامین محموله های جدید خود از سایر منابع می باشند.

در این میان امارات متحده عربی دستور محدودیت تجاری بانک های خود را نسبت به بانک ها و شرکت های ایرانی صادر نموده است. در این میان با شروع دوره دوم تحریم ها از ۱۳ آبان ماه، کشتی هایی که با پرچم ایران حرکت می کنند و یا مبدا بارگیری آنها از بنادر ایرانی است، به لیست سیاه کشتی ها خواهند پیوست. از همین رو کشور امارات قصد دارد تا از پذیرش کشتی هایی که در این لیست سیاه قرار گرفته اند در بنادر خود جلوگیری نموده و عملا این کشتی نمی توانند در بنادر امارات پهلو بگیرند.

افزایش قیمت حمل و نقل دریایی و تاثیر آن بر قیمت نبشی اصفهان

از سویی دیگر کشور امارات اعلام نموده که هر کشتی که از محوطه خلیج فارس عبور می کند، بایستی مسیر یاب خود را روشن نماید تا بدان وسیله ردیابی جهانی شود، در غیر اینصورت اگر هر کشتی مسیریاب خود را در این مسیر خاموش نماید به منزله سفر به ایران تلقی شده و در لیست سیاه کشتی ها قرار خواهد گرفت. این در حالی است که بسیاری از کشتی ها برای جلوگیری از ورود به لیست سیاه، از هم اکنون حمل بار به ایران و سفرهای خود به این منطقه را متوقف نموده اند.

در این میان با کم شدن تعداد کشتی های حمل کننده بار به مقصد ایران، هزینه های حمل و نقل از دوهفته گذشته تاکنون از ۱۷ دلار به ۲۵ دلار افزایش یافته است. این اختلاف قیمت ها از جیب تولید کننده است که بایستی هزینه شود تا بتواند در حوزه صادرات محصولات فولادی دوام بیاورد. با وجود چنین هزینه هایی در حوزه صادارت محصولات فولادی مسلما سبب کاهش شدید درآمدهای ارزی ناشی از این بخش برای تولید کننده خواهد شد و بر قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت نبشی اصفهان تاثیر خواهد گذاشت.

مشخصات نبشی

کاهش ۲۰ درصدی صادرات محصولات فولادی به مقصد کشور امارات

طی دوران قبلی تحریم ها، تولیدکنندگان کشور امارات را به عنوان مقصد میانی برای صادرات محصولات خود به کشور سوم انتخاب می نمودند و برای عدم قابلیت ردیابی، اسناد و مدارک کشتی مربوطه را در یکی از بنادر تغییر می دادند. این روند تحت شرایط کنونی قابل اجرا نبوده و همچنین امکان جایگزینی کشورهای دیگری همچون قطر به جای امارات نیز به این سهولت وجود ندارد.

در حالی که کشور امارات به بانک های خود دستور محدودیت تجاری با ایران را داده است، طی سال گذشته کشور ایران به امارات چیزی در حدود ۱/۶ میلیون تن از محصولات فولادی خود را صادر نمود. این حجم چیزی در حدود ۲۰ درصد از فولاد کشور را در برمی گیرد. با کاهش صادرات محصولات فولادی از سوی ایران به مقصد امارات، درآمدهای ارزی فولادسازان طی این مدت که حاصل از صادرات حجم یادشده به کشور امارات بوده است کاهش جدی خواهد یافت.

تنگ تر شدن حلقه تحریم ها تا شروع دوره دوم تحریم های آمریکا بر علیه ایران

البته کشور امارات که یکی از کشورهای همسایه در منطقه می باشد یکی از نمونه های طرف ها تجاری در بازار خارجی برای محصولات فولادی می باشد. تا شروع دور دوم تحریم ها بر علیه ایران طرف های دیگر تجاری نیز تمهیداتی را خواهند اندیشید و سبب فشرده تر شدن حلقه تحریم ها بر علیه ایران خواهند شد.

به همین دلیل به نظر می رسد با وجود آغاز تحریم ها و مشکلات یاد شده در صادرات محصولات فولادی طی این دوران، درآمدهای ارزی تولید کنندگان که ناشی از صادرات بوده کاهش خواهد یافت و از همین رو لزوم قیمت گذاری منصفانه محصولات فولادی از جمله قیمت نبشی اصفهان در بازار داخلی برای جبران کسری درآمدهای صادراتی به شدت احساس می شود. امید آن می رود تا وزارت محترم صمت با وجود این مشکلات عدیده بر سر راه بازار فولاد با کاهش دخالت ها و اصلاح مصوبات خود بتواند تعادل را مجددا در قیمت های محصولات فولادی از جمله قیمت نبشی اصفهان ایجاد نماید.

عرضه ۷۰ درصدی محصولات فولادی از سوی تولید کنندگان در بورس کالا

در حالی که قیمت پایه شمش در بورس کالا به میزان ۲۲۰۰ می باشد، این رقم با احتساب ۹ درصد مالیات و ۱۰ درصد سقف رقابت به نرخ نهایی ۲۶۰۰ تومان خواهد رسید. طبق مصوبه دستورالعمل تنظیم بازار فولاد هر کدام از خریدان شمش از بورس کالا موظفند ۲۱ روز بعد از تاریخ خرید شمش، ۷۰ درصد از کالای تولیدی خود را با قیمت مصوب در بازار بورس عرضه نمایند.

با در نظر گرفتن ۱۱ درصد حق نورد در بورس، قیمت محصولات عرضه شده در بورس کالا مانند قیمت نبشی اصفهان چیزی در حدود ۲۴۵۰ تومان خواهد بود. قیمت نهایی نبشی اصفهان بعد از افزوده شدن ۹ درصد مالیات و ۱۰ درصد سقف رقابت در حدود ۲۹۲۰ تومان خواهد شد. حالا به سراغ کارخانه تولیدکننده می رویم. تولید کننده موظف است ظرف ۱۰ تا ۱۱ روز محصول تولیدی خود را به مشتری تحویل دهد. یک نوردکار معمولی برای تولید محصول فولادی از ۵ هزار تن شمش نیاز به بازه زمانی در حدود ۵ تا ۷ روز خواهد داشت.

بعد از این ۷ روز شرکت تولیدی ۲۳ روز زمان کافی برای آن خواهد داشت تا ۷۰ درصد از محصول تولیدی خود را که به میزان ۳۵۰۰ تن میباشد را به بورس کالا عرضه نماید. در اینجا ما کاری به آن ۳۰ درصد باقیمانده و اینکه چه سرنوشتی خواهند داشت و با چه قیمتی در بازار آزاد فروخته می شوند نداریم و بحث ما روی همان ۷۰ درصد تعیین شده از سوی بورس می باشد. این به معنای آن است که شرکت تولیدی ۲۳ روز فرصت دارد تا با شمش ارزانی که خریده هر عملیاتی انجام دهد و به هر قیمتی که خواست در بازار بفروشد.

قیمت نبشی 4

تحویل سود سرشار به نوردکار در نتیجه دور باطل رانت خواری

در این میان نوردکار می تواند فاکتورهای فروش خود را بر اساس قانون سازمان حمایت از مصرف کننده صادر و مابقی عایدی از فروش را در حساب های غیر رسمی خود ثبت نماید. در این حالت چیزی در حدود هزار تومان رانت به ازای هر کیلو بدون آنکه هیچ گونه ردپایی گذاشته شود نصیب تولید کننده خواهد شد.

بعد از ۲۱ روز نیز کالای تولیدی توسط نوردکار، در بورس کالا با قیمت مصوب عرضه شده و ۱۱ درصد حق العمل خود را دریافت می دارد. تعیین این حساب و کتاب ها از سوی وزارت صمت برای یافتن رانت ایجاد شده از سوی این دسته از تولید کنندگان امری محال خواهد بود.

طی عرضه های بعدی بورس نیز این سیکل باطل مجددا ادامه خواهد داشت وطی یک پروسه سه هفته ای، زمان کافی برای انجام رانت در اختیار تولید کننده قرار خواهد گرفت. در حالی که تمامی این مصوبات به دنبال حمایت از حقوق مصرف کننده هستند، اما تاکنون با وجود آنها هیچ نوع منفعتی به مصرف کننده نرسیده و در واقع فقط سود سرشاری را نصیب تولید کننده نموده است. این چرخه معیوب در نهایت بر قیمت نبشی اصفهان و سایر محصولات فولادی تاثیر گذار خواهد بود.

تماس بگیرید