تلفن دفتر فروش 35155-031

031-33332323

پرچم انگلیسپرچم ایران

قیمت ناودانی اصفهان

قیمت ناودانی اصفهان

بررسی روند قیمت ناودانی اصفهان در اولین هفته از آخرین ماه تابستان

در حالی که از نیمه مرداد ماه تاکنون قیمت مقاطع فولادی از جمله قیمت ناودانی اصفهان روند نزولی را طی نموده است، قیمت این محصولات در آخرین هفته شهریورماه به پایین ترین حد خود رسید و این روند تاکنون با ثبات نسبی ادامه داشته است. به گزارش مرکز آهن قیمت امروز ناودانی اصفهان سایز ۶ به میزان ۴۷۰۰ تومان اعلام گردیده است که نسبت به قیمت قبلی در نیمه مرداد ماه که به میزان ۴۸۳۰ تومان است، ۱۷۰ تومان کاهش داشت. البته برخی از مبادی روز شنبه هفته جاری پایین تر از پیشنهاد قیمت ناودانی اصفهان اعلام قیمت نمودند.

در این میان به علت ایجاد مشکل در شرکت پویش بازرگان عرضه محصولات ذوبی مانند ناودانی با موانعی روبرو شده است. این موضوع بر روی قیمت ناودانی اصفهان نیز تاثیر گذاشته است. در این میان قیمت شمش القایی در محدوده ی ۳۵۰۰-۳۴۰۰ تومان در نوسان است. همچنین موجودی انبارها رو به کاهش بوده و به دلیل بازرسی های اخیر از سوی سازمان تعزیرات و مشکلات مربوط به اعلام موجودی های روزانه و صدور فاکتورهای خرید و فروش، انبارداران محصولات خود را با قیمت پایین به فروش می رسانند و تمایلی برای تجدید آنها ندارند.

این روند سبب کاهش قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ناودانی اصفهان گردیده است. البته با وجود مصوبات اخیر تنظیم بازار فولاد و بازرسی ها تعزیراتی امید آن می رود تا با تغییرات انجام شده از سوی این وزارتخانه اوضاع بازار فولاد رو به آرامش رود و در نهایت چه برای تولید کننده و چه برای مصرف کننده شرایط رو به بهبود باشد.

شنیده ها حاکی از آن است که طی هفته جاری، قیمت ناودانی حتی به محدوده ی ۴۲۰۰-۴۱۵۰ تومان رسیده است و در برخی مبادی به مرز ۴۰۰۰ تومان نیز رسیده است. با کاهش قیمت محصولات فولادی در نتیجه تاثیر مصوبه تنظیم بازار فولاد و کنترل های تعزیراتی قیمت این محصولات طی روزهای اخیر حتی به نرخ های تعزیراتی نزدیک شده است و با ادامه این روند امید آن می رود تا قیمت ناودانی اصفهان و سایر محصولات فولادی متعادل گردد.

ردیفسایز ناودانی(cm)وزنطول شاخه(m)واحدآنالیزمحل‌تحویلقیمتid
۱۸۴۰۶کیلوگرمst37کارخانه ابهرتماس بگیرید۵۷۸۰۰
۲۱۰۴۸۶کیلوگرمst37کارخانه ابهر۴۹۰۰۵۷۸۰۱
۳۱۲۶۰۶کیلوگرمst37کارخانه ابهرتماس بگیرید۵۷۸۰۲
۴۱۴۷۳۶کیلوگرمst37کارخانه ابهرتماس بگیرید۵۷۸۰۳
۵۱۶۸۵۶کیلوگرمst37کارخانه ابهر۴۹۰۰۵۷۸۰۴
۶۸۸۰۱۲کیلوگرمst37کارخانه ابهرتماس بگیرید۵۷۸۰۵
۷۱۰۹۷۱۲کیلوگرمst37کارخانه ابهر۴۹۰۰۵۷۸۰۶
۸۱۲۱۲۰۱۲کیلوگرمst37کارخانه ابهرتماس بگیرید۵۷۸۰۷
۹۱۴۱۴۵۱۲کیلوگرمst37کارخانه ابهرتماس بگیرید۵۷۸۰۸
۱۰۱۶۱۶۹۱۲کیلوگرمst37کارخانه ابهر۴۹۰۰۵۷۸۰۹
ردیفسایز ناودانی(cm)وزنطول شاخه(m)واحدآنالیزمحل‌تحویلقیمتid
۱۱۰۴۸۶کیلوگرمst37کارخانه۴۶۰۰۵۷۹۰۰
۲۱۲۴۸۶کیلوگرمst37کارخانه۴۶۰۰۵۷۹۰۱
ردیفسایز ناودانی(cm)طول شاخه(m)واحدوزنآنالیزمحل‌تحویلقیمتid
۲۵۶کیلوگرم۲۲st37کارخانه اصفهان۴۹۰۰۵۷۴۰۱
۳۵۶کیلوگرم۲۴st37کارخانه اصفهان۴۹۰۰۵۷۴۰۲
۱۶۶کیلوگرم۲۶st37کارخانه اصفهان۴۹۰۰۵۷۴۰۰
۴۶۶کیلوگرم۳۲st38کارخانه اصفهان۴۹۰۰۵۷۴۰۳
ردیفسایز ناودانی(cm)وزنطول شاخه(m)واحدآنالیزمحل‌تحویلقیمتid
۱۸۴۲۶کیلوگرمst37انبار اصفهان۵۰۳۰۱۲۹۹۰۰
۲۱۰۴۷۶کیلوگرمst37انبار اصفهان۵۰۳۰۱۲۹۹۰۱
۳۱۲۶۰۶کیلوگرمst37انبار اصفهان۵۰۳۰۱۲۹۹۰۲
۴۱۴۷۳۶کیلوگرمst37انبار اصفهان۵۰۳۰۱۲۹۹۰۳
۵۱۶۸۵۶کیلوگرمst37انبار اصفهان۵۰۳۰۱۲۹۹۰۴
۶۸۸۵۱۲کیلوگرمst37انبار اصفهان۵۰۳۰۱۲۹۹۰۵
۷۱۰۹۵۱۲کیلوگرمst37انبار اصفهان۵۰۳۰۱۲۹۹۰۶
۸۱۲۱۲۰۱۲کیلوگرمst37انبار اصفهان۵۰۳۰۱۲۹۹۰۷
۹۱۴۱۴۵۱۲کیلوگرمst37انبار اصفهانتماس بگیرید۱۲۹۹۰۸
۱۰۱۶۱۷۰۱۲کیلوگرمst37انبار اصفهان۵۰۳۰۱۲۹۹۰۹
ردیفسایز ناودانی(cm)طول شاخه(m)واحدوزنآنالیزمحل‌تحویلقیمتid
۷۸۶کیلوگرم۴۲st37کارخانه تبریز۴۹۳۰۵۷۲۰۶
۱۱۰۶کیلوگرم۴۷st37کارخانه تبریز۴۹۳۰۵۷۲۰۰
۳۱۲۶کیلوگرم۶۰st37کارخانه تبریز۴۹۳۰۵۷۲۰۲
۹۱۴۶کیلوگرم۷۳st37کارخانه تبریز۴۹۳۰۵۷۲۰۸
۵۱۶۶کیلوگرم۸۵st37کارخانه تبریز۴۹۳۰۵۷۲۰۴
۸۸۱۲کیلوگرم۸۵st37کارخانه تبریز۴۹۳۰۵۷۲۰۷
۲۱۰۱۲کیلوگرم۹۵st37کارخانه تبریز۴۹۳۰۵۷۲۰۱
۴۱۲۱۲کیلوگرم۱۲۰st37کارخانه تبریز۴۹۳۰۵۷۲۰۳
۱۰۱۴۱۲کیلوگرم۱۴۵st37کارخانه تبریزتماس بگیرید۵۷۲۰۹
۶۱۶۱۲کیلوگرم۱۷۰st37کارخانه تبریز۴۹۳۰۵۷۲۰۵
ردیفسایز ناودانی(cm)طول شاخه(m)واحدوزنآنالیزمحل‌تحویلقیمتid
۱۸۶کیلوگرم۳۷st37کارخانه تهران۴۶۰۰۵۷۷۰۰
۲۱۰۶کیلوگرم۴۷.۵st37کارخانه تهرانتماس بگیرید۵۷۷۰۱
ردیفسایز ناودانی(cm)طول شاخه(m)واحدوزنآنالیزمحل‌تحویلقیمتid
۱۶۶کیلوگرم۳۰st37کارخانه مشهد۴۶۵۰۵۷۶۰۰
۲۸۶کیلوگرمسبکst37کارخانه مشهد۴۶۵۰۵۷۶۰۱
۳۱۰۶کیلوگرم۴۰st37کارخانه مشهد۴۶۵۰۵۷۶۰۲
۴۸۶کیلوگرمسنگینst37کارخانه مشهد۴۶۵۰۵۷۶۰۳
۵۱۲۶کیلوگرم۳۰st37کارخانه مشهد۴۶۵۰۵۷۶۰۴
۶۱۴۶کیلوگرم۳۰st37کارخانه مشهد۴۶۵۰۵۷۶۰۵
۷۱۶۶کیلوگرم۳۰st37کارخانه مشهد۴۶۵۰۵۷۶۰۶
ردیفسایز ناودانی(cm)وزنطول شاخه(m)واحدآنالیزمحل‌تحویلقیمتid
۴۱۰سبک۶کیلوگرمst37کارخانه یزدتماس بگیرید۱۳۰۰۰۰
۵۱۰سنگین۶کیلوگرمst37کارخانه یزد۴۶۵۰۱۳۰۰۰۱
۶۱۲سبک۶کیلوگرمst37کارخانه یزد۴۶۵۰۱۳۰۰۰۲
۷۱۲سنگین۶کیلوگرمst37کارخانه یزدتماس بگیرید۱۳۰۰۰۳
۸۱۴سبک۶کیلوگرمst37کارخانه یزد۴۶۵۰۱۳۰۰۰۴
۹۱۶سبک۶کیلوگرمst37کارخانه یزد۴۶۵۰۱۳۰۰۰۵
۱۰۱۰سبک۱۲کیلوگرمst37کارخانه یزدتماس بگیرید۱۳۰۰۰۶
۱۱۱۰سنگین۱۲کیلوگرمst37کارخانه یزد۴۶۵۰۱۳۰۰۰۷
۱۲۱۲سبک۱۲کیلوگرمst37کارخانه یزد۴۶۵۰۱۳۰۰۰۸
۱۳۱۲سنگین۱۲کیلوگرمst37کارخانه یزدتماس بگیرید۱۳۰۰۰۹
۱۴۱۴سبک۱۲کیلوگرمst37کارخانه یزد۴۶۵۰۱۳۰۰۱۰
۱۵۱۶سبک۱۲کیلوگرمst37کارخانه یزد۴۶۵۰۱۳۰۰۱۱
ردیفسایز ناودانی(cm)وزنطول شاخه(m)واحدآنالیزمحل‌تحویلقیمتid   
۱۶سبک۶کیلوگرمst37کارخانه فولادتماس بگیرید۱۳۰۱۰۰
۲۸سبک۶کیلوگرمst37کارخانه فولاد۴۵۵۰۱۳۰۱۰۱
۳۱۰سبک۶کیلوگرمst37کارخانه فولاد۴۵۵۰۱۳۰۱۰۲
۴۶سنگین۶کیلوگرمst37کارخانه فولادتماس بگیرید۱۳۰۱۰۳
۵۸سنگین۶کیلوگرمst37کارخانه فولاد۴۴۵۰۱۳۰۱۰۴
۶۱۰سنگین۶کیلوگرمst37کارخانه فولاد۴۴۵۰۱۳۰۱۰۵
ردیفسایز ناودانی(cm)طول شاخه(m)واحدوزنآنالیزمحل‌تحویلقیمتid
۱۶۶کیلوگرم۲۴-۳۰st37انبار اصفهان۵۰۵۰۵۷۰۰۰
۲۸۶کیلوگرم۳۰-۴۰st37انبار اصفهان۵۰۵۰۵۷۰۰۱
۳۱۰۶کیلوگرم۴۰-۵۰st37انبار اصفهان۵۰۵۰۵۷۰۰۲
۴۱۲۶کیلوگرم۵۰-۶۵st37انبار اصفهان۵۰۵۰۵۷۰۰۳
۵۱۴۶کیلوگرم۶۸-۷۵st37انبار اصفهان۵۰۵۰۵۷۰۰۴
۶۱۶۱۲کیلوگرم۱۷۰st37انبار اصفهان۵۰۵۰۵۷۰۰۵
۷۱۸۱۲کیلوگرم۱۹۶st37انبار اصفهانتماس بگیرید۵۷۰۰۶
۸۲۰۱۲کیلوگرم۲۲۱st37انبار اصفهانتماس بگیرید۵۷۰۰۷
۹۲۲۱۲کیلوگرم۲۵۲st37انبار اصفهانتماس بگیرید۵۷۰۰۸
۱۰۲۴۱۲کیلوگرم۲۸۸st37انبار اصفهانتماس بگیرید۵۷۰۰۹
۱۱۱۶۶شاخه۸۵st37انبار اصفهانتماس بگیرید۵۷۰۱۰
۱۲۱۴۶شاخه۱۳۵st37انبار اصفهانتماس بگیرید۵۷۰۱۱

قیمت ناودانی اصفهان امروز

روند کاهشی قیمت ها بین تمام محصولات فولادی گسترش یافته است

شنیده ها حاکی از آن است که قیمت ناودانی اصفهان و سایر مبادی در روز گذشته بین ۴۱۵۰ تا ۴۲۰۰ مورد معامله قرار گرفته است و در حوزه قیمت میلگرد آجدار نیز طی روز گذشته متوسط قیمت با ۹۰ تومان کاهش به کانال ۴۰۰۰ تومان رسیده است البته قیمت قوطی و پروفیل نیز از این روند کاهشی در امان نمانده و با وجود محدودیت عرضه ورق با ضخامت ۲ میلی متر در بازار فولاد، اما در این حوزه نیز روند کاهشی مشاهده گردیده و قیمت های اعلامی در محدوده ی ۵۲۰۰ تومان قرار گرفته اند.

قیمت تیرآهن اصفهان نیز مانند قیمت ناودانی اصفهان تاکنون روند کاهشی داشته و به میزان ۵ تا ۱۰ هزار تومان در برخی مبادی افت قیمت وجود داشته است. به گفته مطلعین و فعالان بازار قیمت شمش القایی طی روزهای اخیر در محدوده ی ۳۵۵۰-۳۴۰۰ تومان قرار گرفته است.

پیشنهادات قیمتی برای شمش القایی بدون فاکتور رسمی در محدوده ی ۳۴۰۰ تا ۳۴۸۵ تومان قرار گرفته است و قیمت این محصول با فاکتور رسمی در محدوده ی ۳۵۵۰-۳۴۶۰ تومان می باشد. البته در این میان قیمت شمش قوسی بین ۳۸۱۰-۳۷۷۰ تومان اعلام گردیده است و با قیمت شمش القایی تفاوت قابل توجهی دارد.

 

خروجی مثبت مصوبه تنظیم بازار فولاد در کاهش سفته بازی و تقاضاهای کاذب

همچنان که از تاریخ انتشار مصوبه تنظیم بازار فولاد تا به امروز می گذرد، شاهد اجرا و پیاده سازی تصمیم قاطعانه دولت و وزارت صمت در مورد آن بوده ایم.

در حالی که بستر حوزه فولاد و ورودی و خروجی آن برخلاف سایر حوزه های کالایی بسیار شفاف می باشد، به همین دلیل دولت برای حوزه فولاد و کنترل دستوری قیمت ها از جمله قیمت ناودانی اصفهان برنامه ای مدون و بلندمدت را در نظر گرفته است که می توان امید داشت با حمایت این برنامه برای اجرایی شدن آن، نظم مجددا به بازار فولاد بازگشته و قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت ناودانی اصفهان متعادل گردد.

البته در این میان جای امیدواری است که با پشتیبانی سران سه قوه و با وجود هجمه های رسانه ای و سنگ اندازی از سوی بسیاری از جهات من جمله خصولتی ها، این برنامه همچنان در حال اجرا بوده و نتایج رضایت بخش آن را نیز بعد از گذشت کمتراز یک ماه در بازار فولاد با افت قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت ناودانی اصفهان می توان مشاهده نمود.

در این میان علاوه بر کاهش قیمت ها نتایج تحسین امیز دیگر این مصوبه را می توان در کاهش سفته بازی و حذف تقاضاهای کاذب برخاسته از هیجانات مردم برای تبدیل نقدینگی به کالا می باشد. در نهایت خروجی این مصوبه با گذشت زمان مورد پذیرش اکثریت فعالان حوزه فولاد و مدیران اجرایی کشور قرار خواهد گرفت.

خرید ناودانی اصفهان

اصلاحیه و تغییرات در مفاد مصوبه تنظیم بازار فولاد طی ۱۰ روزه اخیر

در حالی که رسانه های مخالف مصوبه تنظیم بازار فولاد، با شایعه پراکنی از طرق مختلف سعی در حذف این طرح دارند، اما به همکاران، فعالان وخریداران در این حوزه توصیه می شود تا به دور از هر گونه هیجان، تحت تاثیر این شایعه پراکنی ها قرار نگرفته و در حالی که این مصوبه تماما متوجه منافع مصرف کننده نهایی می باشد، به روند اجرای آن توجه کرده و تبعات و نتایج مثبت آن را مد نظر قرار دهند.

در حالی که مخالفان این مصوبه سعی زیادی در تغییر آن برای رسیدن به منافع خود دارند، اما تنها تغییر صورت گرفته در این مصوبه همان اصلاح سقف رقابت در بورس کالا از ۵ به ۱۰ درصد و تعیین نرخ پایه محصولات نهایی مشتق از شمش فولادی درعرضه های بازار بورس براساس درصدی از نرخ مصوب شمش در این بازار به جای نرخ مستقیم بین المللی آن است.

این درصد حق العمل نورد برای مقاطع فولادی مانند میلگرد، تیرآهن و ناودانی است که به میزان ۱۱ درصد بوده و بر روی قیمت ناودانی اصفهان در عرضه های بورس نیز تاثیر خواهد گذاشت. از زمان تغییرا ت و اصلاحیه های ذکر شده حدود ۱۰ روز می گذرد و موضوع جدیدی در بازار فولاد نیست.

مصوبه تنظیم بازار فولاد برای ایجاد بازده مثبت نیاز به زمان بیشتر دارد

در حالی که کمتر از یک ماه از عمر انتشار مصوبه تنظیم بازار فولاد می گذرد، بدیهی است که طفل نوپایی بوده و برای بررسی تبعات و نتایج آن در دراز مدت هنوز هم زود بود و قضاوت های مغرضانه راجع به آن فقط نشان از اتهامات منفعت طلبانه در این حوزه می باشد. چرا که برای تعیین دقیق ماحصل نتایج آن بیش از این زمان لازم است.

این دستورالعمل هنوز به طور کامل فرصت اجرایی شدن و پیاده سازی را در بازار فولاد نیافته است و محصول نهایی که مواد اولیه آن تحت دستور العمل تنظیم بازار فولاد است هنوز در بازار مصرفی به اجرا گذاشته نشده است. با اجرا و پیاده سازی این محصول نهایی شاهد تعدیل بیشتر قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت ناودانی در بازار فولاد خواهیم بود.

ریزش شدید تقاضای محصولات فولادی در عرضه اخیر بازار بورس کالا

عرضه بورس هفته گذشته نیز با حرف و حدیث ها ی بسیار به پایان رسید. در حالی که انتظارها مبنی بر آن بود تا با وجود ارائه قیمت های جذاب از سوی این نهاد تقاضای زیادی در عرضه اخیر وجود داشته باشد، اما میزان حجم تقاضا نسبت به دوره های قبلی کاهش داشت.

در حالی که بسیار جای تعجب بود که چرا با وجود قیمت ارزان برای ورق فولاد مبارکه و یا شمش فولاد خوزستان، اما میزان تقاضاها تا به این حد پایین بوده و عرضه ای بدون رقابت را بورس کالا در هفته گذشته پشت سر گذاشت.

با وجود آنکه به طور مداوم شرکت های نیمه دولتی مانند فولاد مبارکه اصفهان متهم به عرضه های قطره چکانی و افزایش قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ناودانی اصفهان است، اما در عین حال طی عرضه اخیر بورس کالا و با وجود آنکه فولاد مبارکه اصفهان نصف حجم اعلام شده خود را در بورس عرضه نمود، اما باز هم این حجم عرضه شده تمامی تقاضاها موجود را پوشش داد و در نهایت این عرضه نیز به پایان رسید؛ اما میرسیم به بررسی دلیل کاهش تقاضا در عرضه اخیر بورس که جای تعجب زیادی را برجا گذاشت.

همان گونه که طی خبرهای پیشین نیز به آن پرداخته شد بر طبق مصوبه دستورالعمل تنظیم بازار فولاد که بایستی تمامی متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی مشخصات کامل خود را در سامانه بهین یاب ثبت نمایند، با به گارگیری این سامانه بسیاری از تولید کننده نما ها در این میان به دلیل ترس از مواجه شدن با عواقب نظارتی از اقدام برای ثبت نام و حضور در عرضه بورس خودداری نمودند.

خرید ناودانی اصفهان

تولید کنند گان پایین دستی، سو استفاده کنندگان همیشگی از بورس کالا

این تولید کننده نما ها قبلا با استفاده از فرصت ایجاد شده در بورس کالا با قیمت های پایین اقدام به خرید محصولات فولادی کرده و سپس با قیمتی بالاتر در بازار آزاد به فروش می رساندند.

البته در این میان متقاضیان دیگر عرضه های بورس، صنایع پایین دستی بوده اند که انها نیز به دلیل آنکه بارها و بارها ثابت نموده اند که در رفتار خود شفافیت چندانی ندارند، از همین رو این دسته نیز از حضور در بورس پا پس کشیدند و ترجیح دادند تا به جای اقدام بر اساس قوانین بورس کالا و عرضه محصولات خود بر مبنای قیمت های دستوری از سوی دولت، مواد اولیه و مورد نیاز خود را از منابع دیگر تامین نمایند و همچنان به شکلی مرموزانه به روند سودجویی خود از باز ار فولاد ادامه دهند.

البته آنها در این میان با شعارهای وامصیبتا از رانت و رانت خواری در کانال های اختصاصی خود سعی در متشنج نمودن فضای بازاربه نفع خود داشته تا بتوانند با آوردن دلایل واهی افزایشی قیمت تولیدات خود اعم از قیمت نبشی اصفهان را موجه جلوه دهند.

راه اندازی تعاونی های توزیع، اساس ایجاد مجدد رانت در بازار فولادی

در این میان نبایستی فراموش نمود که عرضه های ذوب آهن اساس راه اندازی بورس کالا بوده است تا بدین طریق بازار فولاد از سیستم توزیع کوپن و رانت خارج گردد. البته با پیشنهاد سیستم های تعاونی در قالب توزیع محصولات فولادی به قیمت تعزیراتی و بورس، احتمالا خود سبب ایجاد چرخه ای از رانت در بازارفولاد خواهند گردید.

در حالی که سیستم بهین یاب سبب ریزش بسیاری از متقاضی نماها در طول عرضه های اخیر شده است، شاید از محل این تعاونی ها بتوانند به خواسته های رانتی خود برسند. در سامانه ثبت بهین یاب بسیاری از متقاضیان صلاحیت خرید از بورس کالا را نداشته و با وجود شفاف سازی در این نهاد این دسته از متقاضیان ترجیح می دهند تا محلی دیگر مانند تعاونی های توزیع را برای خرید محصولات فولادی با قیمت ارزان پیدا نمایند.

در این میان آنچه که به وضوح می توان در بازار فولاد مشاهده نمود وجود فضای دوگانه در نرخ های ارائه شده محصولات فولادی مانند قیمت ناودانی اصفهان در بورس کالا و بازار آزاد است که سبب شده تا رانت هر چه بیشتر و بیشتر در این بازارگسترش یابد.

دراین میان شاید بهتر باشد که برای ریشه کنی کلی رانت در بازار فولاد، یک بار برای همیشه قیمت ها را تک نرخی نمایند تا تاثیر آن بر بازار فولاد سنجیده شود. در این میان احتمالا اگر قیمت محصولات فولادی مانند قیمت ناودانی اصفهان تک نرخی شود رانت به طور کلی از محیط بازار فولاد ریشه کن شده و فضای دوگانه در این بازار از بین رود.

مشخصات ناودانی

وضعیت مصرف کنندگان در آشوب بازار

در حالی که با اعلامی لیست اسامی شرکت کننده در بورس کالا، احتمال رانت خواری در بازارفولاد کاهش خواهد یافت اما در این میان خصولتی ها برای افزایش عرضه خود و تک نرخی نمودن قیمت محصولات خود از جمله قیمت ناودانی اصفهان اعلام نموده اند که قیمت پایه محصولاتشان در بورس کالا بایستی بر اساس دلار ۸ هزار تومانی تعیین گردد.

که اگر اینگونه شود تمامی صنایع پایین دستی وابسته مانند خودروسازها، قطعه سازها، تولیدکنندگان لوازم خانگی و … هم رسما خواستار افزایش قیمت محصولات تولیدی خود خواهند گردید. در این صورت بیشترین آسیب را مردم مصرف کننده خواهند دید.

در این میان برای رعایت حقوق مصرف کننده منطقی ترین راه و روش پیاده سازی مکانیزمی است که اولا بتواند کالای تولید داخل را از نرخ دلار جدا نماید و ثانیا جلوی رانت ها برای همیشه گرفته شده و ریشه کن گردد. البته با اجرای دستورالعمل تنظیم بازار از سوی وزارت صمت طی یک ماهه اخیر، این راهکار تا حدودی پیاده سازی شده است و امید آن میرود تا با ریشه کنی رانت از بازار فولاد و جداسازی تولیدات داخلی از نوسانات دلار قیمت محصولات فولادی همچون قیمت ناودانی اصفهان متعادل گردد.