دفتر فروش     35155-031

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت جدید ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه از ابتدای سال جاری تاکنون نوسانات زیادی را در بازار فولاد تجربه نموده است. البته با وجود نوسانات قیمت سکه و دلار طی ماه های اخیر این افت و خیز قیمت ورق گالوانیزه قابل پیش بینی بوده است. در حالی که ایران به عنوان بزرگترین صادر کننده ورق گالوانیزه به شمار می رود، این نوسانات قیمت سبب ایجاد ابهام برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد گردید.

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۲رول۱چینانبار تهران۱۹۴۰۰
۲۰.۲۲رول۱چینانبار تهران۱۷۹۵۰
۳۰.۲۵رول۱چینانبار تهران۱۶۴۰۰
۴۰.۳رول۱چینانبار تهران۱۴۷۵۰
۵۰.۳۵رول۱چینانبار تهران۱۲۷۰۰
۶۰.۴رول۱چینانبار تهران۱۱۴۰۰
۷۰.۴۵رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۸۰.۵رول۱چینانبار تهران۱۰۱۹۰
۹۰.۵رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۰۰۰۰
۱۰۰.۵۵رول۱چینانبار تهران۹۶۵۰
۱۱۰.۵۵رول۱.۲۵چینانبار تهران۹۷۰۰
۱۲۰.۶رول۱چینانبار تهران۹۴۵۰
۱۳۰.۶رول۱.۲۵چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۴۰.۷رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۵۲رول۱چینانبار تهرانتماس بگیرید
۱۶۲رول۱.۲۵چینانبار تهران۸۹۹۰
۱۷۲.۵رول۱چینانبار تهران۱۰۰۰۰
۱۸۲.۵رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۰۰۵۰
۱۹۳رول۱چینانبار تهران۱۲۰۰۰
۲۰۳رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۲۰۰۰
۲۱۴رول۱چینانبار تهران۱۱۰۰۰
۲۲۴رول۱.۲۵چینانبار تهران۱۱۱۰۰
۲۳۵رول۱چینانبار تهران۱۰۸۰۰
۲۴۰.۲رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۵۰.۲۲رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۶۰.۲۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۷۰.۳رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۸۰.۳۶رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۹۰.۴رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۰۰.۴۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۱۰.۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۲۰.۵رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۳۰.۵۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۴۰.۵۵رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۵۰.۶رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۶۰.۶رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۷۰.۷رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۸۲رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۳۹۲رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۰۲.۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۱۲.۵رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۲۳رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۳۳رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۴۴رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۵۴رول۱.۲۵چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۶۵رول۱چینانبار بندرعباستماس بگیرید
۴۷۰.۲۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۸۰.۳رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۹۰.۳۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۰۰.۴رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۱۰.۴۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۲۰.۴۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۳۰.۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۴۰.۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۵۰.۵۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۶۰.۵۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۷۰.۶رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۸۰.۶رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۹۰.۷رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۰۱.۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۱۲رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۲۲رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۳۲.۵رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۴۲.۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۵۳رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۶۳رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۷۴رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۸۴رول۱.۲۵چینانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۹۵رول۱چینانبار اصفهانتماس بگیرید
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۲رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۰.۲۲رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۰.۲۵رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۰.۳۸رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۱.۵رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۷۱.۵رول۱.۲۵اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۸۲رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۹۲رول۱.۲۵اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۰۲.۵رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۱۲.۵رول۱.۲۵اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۰.۵۸رول۱اماراتانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۲۰.۲رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۱۳۰.۳۳رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۱۴۰.۴۸رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۱۵۰.۵۸رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۱۶۰.۵۸رول۱.۲۵اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۱۷۱.۵رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۱۸۱.۵رول۱.۲۵اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۱۹۲رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۲۰۲رول۱.۲۵اماراتانبار تهران۸۹۹۰
۲۱۲.۵رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۲۲۲.۵رول۱.۲۵اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۲۳۰.۲رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۳۰.۲۲رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۴۰.۲۵رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۴۰.۳۳رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۵۰.۴۸رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۶۰.۵۸رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۷۰.۵۸رول۱.۲۵اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۸۱.۵رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۲۹۱.۵رول۱.۲۵اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۳۰۲رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۳۱۲رول۱.۲۵اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۳۲۲.۵رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۳۳۲.۵رول۱.۲۵اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۳۴۰.۳۸رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۳۵۰.۳۸رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۳۶۰.۲۸رول۱اماراتانبار بندر عباستماس بگیرید
۳۷۰.۲۲رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۳۸۰.۲۵رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۳۹۰.۲۸رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
۴۰۰.۳۵رول۱اماراتانبار تهرانتماس بگیرید
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۴رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۰.۴رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۰.۴۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۰.۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۰.۵رول۱.۲۱۹قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۰.۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۷۰.۵۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۸۰.۵۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۹۰.۵۵رول۱.۲۳۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۰۰.۶رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۱۰.۶رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۲۰.۶رول۱.۲۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۳۰.۶۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۴۰.۶۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۵۰.۷رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۶۰.۷رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۷۰.۷۵رول۱.۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۸۰.۸رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۹۰.۸رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۰۰.۸۰۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۱۰.۹رول۰.۹۱۴قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۲۰.۹رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۳۰.۹رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۴۱رول۱.۲۱۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۵۱رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۶۱رول۱.۲۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۷۱رول۱.۲قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۸۱رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۹۱رول۱.۲۱۹قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۰۱.۰۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۱۱.۱رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۲۱.۱رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۳۱.۱۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۴۱.۱۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۵۱.۲رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۶۱.۲رول۱.۲۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۷۱.۲رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۸۱.۲رول۱.۲قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۹۱.۲۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۰۱.۲۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۱۱.۲۵رول۱.۲۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۲۱.۳۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۳۱.۵رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۴۱.۵رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۵۱.۸رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۶۲رول۱قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۷۲رول۱.۲۵قزاقانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۸۰.۴رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۴۹۰.۴۵رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۰۰.۵رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۱۰.۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۲۰.۵۵رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۳۰.۵۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۴۰.۶رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۵۰.۶رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۶۰.۷رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۷۰.۷رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۸۰.۸رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۵۹۰.۸رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۰۰.۹رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۱۰.۹رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۲۱رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۳۱رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۴۱.۲۵رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۵۱.۲۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۶۱.۵رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۷۱.۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۸۲رول۱قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۶۹۲رول۱.۲۵قزاقانبار بندر انزلیتماس بگیرید
۷۰۰.۴رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۱۰.۴۵رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۲۰.۵رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۳۰.۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۴۰.۵۵رول۱۰۰۰قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۵۰.۵۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۶۰.۶رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۷۰.۷رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۸۰.۶رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۷۹۰.۷رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۰۰.۸رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۱۰.۸رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۲۰.۹رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۳۰.۹رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۴۱رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۵۱رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۶۱.۲۵رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۷۱.۲۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۸۱.۵رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۸۹۱.۵رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۹۰۲رول۱قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۹۱۲رول۱.۲۵قزاقانبار بندرعباستماس بگیرید
۹۲۰.۴رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۹۳۰.۴۵رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۹۴۰.۵رول۱قزاقانبار تهران۱۰۲۰۰
۹۵۰.۵رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۹۶۰.۵۵رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۹۷۰.۵۵رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۹۸۰.۶رول۱قزاقانبار تهران۹۵۰۰
۹۹۰.۶رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۰۰.۷رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۱۰.۷رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۲۰.۸رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۳۰.۸رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۴۰.۹رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۵۰.۹رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۶۱رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۷۱رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۸۱.۲۵رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۹۱.۲۵رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۰۱.۵رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۱۱.۵رول۱.۲۵قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۲۲رول۱قزاقانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۳۲رول۱.۲۵قزاقانبار تهران۸۹۹۰
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۲۰.۵۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۷۳رول۱هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۸۳رول۱.۲۵هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۲رول۱هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۵۲.۵رول۱هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۶۲.۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۱۰.۵۵رول۱هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۲رول۱.۲۵هند ایثارانبار اصفهانتماس بگیرید
۹۰.۴۵رول۱هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰۰.۵رول۱هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۱۰.۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۲۰.۵۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۳۶۰رول۱هند ایثارانبار تهران۷۵۸۰
۱۴۶۰رول۱.۲۵هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۵۲رول۱.۲۵هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۶۲.۵رول۱هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۷۳رول۱هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۸۳رول۱.۲۵هند ایثارانبار تهرانتماس بگیرید
۱۹۰.۴۵رول۱هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۰۰.۵رول۱هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۱۰.۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۲۰.۵۵رول۱.۲۵هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۳۶۰رول۱هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۴۶۰رول۱.۲۵هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۵۲رول۱.۲۵هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۶۲.۵رول۱هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۷۳رول۱هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید
۲۸۳رول۱.۲۵هند ایثارانبار بندرعباستماس بگیرید

ورق گالوانیزه شهرکرد

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۴رول۱شهرکردانبار اصفهان۱۰۷۹۰
۲۰.۵رول۱شهرکردانبار اصفهان۱۰۲۹۰
۳۰.۵رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۱۰۱۴۰
۴۰.۶رول۱شهرکردانبار اصفهان۹۴۵۰
۵۰.۶رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۹۳۹۰
۶۰.۷رول۱شهرکردانبار اصفهان۸۹۱۰
۷۰.۷رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۸۷۴۰
۸۰.۸رول۱شهرکردانبار اصفهان۸۷۴۰
۹۰.۸رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۸۹۴۰
۱۰۰.۹رول۱شهرکردانبار اصفهان۸۶۹۰
۱۱۰.۹رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۸۷۴۰
۱۲۱رول۱شهرکردانبار اصفهان۸۸۶۰
۱۳۱رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۸۸۹۰
۱۴۱.۲۵رول۱شهرکردانبار اصفهان۸۸۹۰
۱۵۱.۲۵رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۸۹۹۰
۱۶۱.۵رول۱شهرکردانبار اصفهان۸۷۴۰
۱۷۱.۵رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۸۸۴۰
۱۸۲رول۱شهرکردانبار اصفهان۹۰۴۰
۱۹۲رول۱.۲۵شهرکردانبار اصفهان۸۹۹۰
۲۰۰.۴رول۱شهرکردکارخانه۱۰۶۰۰
۲۱۰.۵رول۱شهرکردکارخانه۱۰۱۰۰
۲۲۰.۵رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۹۹۵۰
۲۳۰.۶رول۱شهرکردکارخانه۹۲۶۰
۲۴۰.۶رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۹۲۰۰
۲۵۰.۷رول۱شهرکردکارخانه۸۷۲۰
۲۶۰.۷رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۸۵۵۰
۲۷۰.۸رول۱شهرکردکارخانه۸۵۵۰
۲۸۰.۸رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۸۷۵۰
۲۹۰.۹رول۱شهرکردکارخانه۸۵۰۰
۳۰۰.۹رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۸۵۵۰
۳۱۱رول۱شهرکردکارخانه۸۶۷۰
۳۲۱رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۸۷۰۰
۳۳۱.۲۵رول۱شهرکردکارخانه۸۷۰۰
۳۴۱.۲۵رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۸۸۰۰
۳۵۱.۵رول۱شهرکردکارخانه۸۵۵۰
۳۶۱.۵رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۸۶۵۰
۳۷۲رول۱شهرکردکارخانه۸۸۵۰
۳۸۲رول۱.۲۵شهرکردکارخانه۸۸۰۰
۳۹۰.۴رول۱شهرکردانبار تهران۱۰۶۹۰
۴۰۰.۵رول۱شهرکردانبار تهران۱۰۱۹۰
۴۱۰.۵رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۱۰۰۴۰
۴۲۰.۶رول۱شهرکردانبار تهران۹۳۵۰
۴۳۰.۶رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۹۲۹۰
۴۴۰.۷رول۱شهرکردانبار تهران۸۸۱۰
۴۵۰.۷رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۸۶۴۰
۴۶۰.۸رول۱شهرکردانبار تهران۸۶۴۰
۴۷۰.۸رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۸۸۴۰
۴۸۰.۹رول۱شهرکردانبار تهران۸۵۹۰
۴۹۰.۹رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۸۶۴۰
۵۰۱رول۱شهرکردانبار تهران۸۷۶۰
۵۱۱رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۸۷۹۰
۵۲۱.۲۵رول۱شهرکردانبار تهران۸۷۹۰
۵۳۱.۲۵رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۸۸۹۰
۵۴۱.۵رول۱شهرکردانبار تهران۸۶۴۰
۵۵۱.۵رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۸۷۴۰
۵۶۲رول۱شهرکردانبار تهران۸۹۴۰
۵۷۲رول۱.۲۵شهرکردانبار تهران۸۸۹۰
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۴رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۱۰۶۰۰
۲۰.۵رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۱۰۱۰۰
۳۰.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۹۹۵۰
۴۰.۵۵رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۹۶۶۰
۵۰.۵۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۹۵۷۵
۶۰.۶رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۹۲۶۰
۷۰.۶رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۹۲۰۰
۸۰.۷رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۸۷۲۰
۹۰.۷رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۸۵۵۰
۱۰۰.۸رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۸۵۵۰
۱۱۰.۸رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۸۷۵۰
۱۲۰.۹رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۸۵۰۰
۱۳۰.۹رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۸۵۵۰
۱۴۱رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۸۶۷۰
۱۵۱رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۸۷۰۰
۱۶۱.۲رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۸۷۰۰
۱۷۱.۲رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۸۸۰۰
۱۸۱.۲۵رول۱تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
۱۹۱.۲۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانهتماس بگیرید
۲۰۱.۵رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۸۵۵۰
۲۱۱.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۸۶۵۰
۲۲۲رول۱تاراز چهارمحالکارخانه۸۸۵۰
۲۳۲رول۱.۲۵تاراز چهارمحالکارخانه۸۸۰۰
۲۴۰.۴رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۱۰۶۹۰
۲۵۰.۵رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۱۰۱۹۰
۲۶۰.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۱۰۰۴۰
۲۷۰.۵۵رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۹۷۵۰
۲۸۰.۵۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۹۶۶۵
۲۹۰.۶رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۹۳۵۰
۳۰۰.۶رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۹۲۹۰
۳۱۰.۷رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۸۸۱۰
۳۲۰.۷رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۸۶۴۰
۳۳۰.۸رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۸۶۴۰
۳۴۰.۸رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۸۸۴۰
۳۵۰.۹رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۸۵۹۰
۳۶۰.۹رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۸۶۴۰
۳۷۱رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۸۷۱۰
۳۸۱رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۸۷۹۰
۳۹۱.۲رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۸۷۹۰
۴۰۱.۲رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۸۸۹۰
۴۱۱.۵رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۸۶۴۰
۴۲۱.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۸۷۴۰
۴۳۲رول۱تاراز چهارمحالانبار تهران۸۹۴۰
۴۴۲رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار تهران۸۸۹۰
۴۵۰.۴رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۱۰۷۹۰
۴۶۰.۵رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۱۰۲۹۰
۴۷۰.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۱۰۱۴۰
۴۸۰.۵۵رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۹۸۵۰
۴۹۰.۵۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۹۷۶۵
۵۰۰.۶رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۹۴۵۰
۵۱۰.۶رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۹۳۹۰
۵۲۰.۷رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۹۱۰
۵۳۰.۷رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۷۴۰
۵۴۰.۸رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۷۴۰
۵۵۰.۸رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۹۴۰
۵۶۰.۹رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۶۹۰
۵۷۰.۹رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۷۴۰
۵۸۱رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۸۶۰
۵۹۱رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۸۹۰
۶۰۱.۲رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۸۹۰
۶۱۱.۲رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۹۹۰
۶۲۱.۵رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۷۴۰
۶۳۱.۵رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۸۴۰
۶۴۲رول۱تاراز چهارمحالانبار اصفهان۹۰۴۰
۶۵۲رول۱.۲۵تاراز چهارمحالانبار اصفهان۸۹۹۰
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهقیمت
۱۰.۳۸رول۱۰۰۰روی اندودتماس بگیرید
۲۰.۴۳رول۱۰۰۰روی اندودتماس بگیرید
۳۰.۴۵رول۱۰۰۰روی اندودتماس بگیرید
۴۰.۴۵رول۱۲۵۰روی اندودتماس بگیرید
۵۰.۴۸رول۱۰۰۰روی اندودتماس بگیرید
۶۰.۴۸رول۱۲۵۰روی اندود۱۰۴۵۰
۷۰.۵۸رول۱۰۰۰روی اندودتماس بگیرید
۸۰.۵۸رول۱۲۵۰روی اندودتماس بگیرید
۹۰.۶۸رول۱۰۰۰روی اندودتماس بگیرید
۱۰۰.۶۸رول۱۲۵۰روی اندودتماس بگیرید
۱۱۰.۷۸رول۱۰۰۰روی اندودتماس بگیرید
۱۲۰.۸۸رول۱۰۰۰روی اندودتماس بگیرید
۱۳۰.۸۸رول۱۲۵۰روی اندودتماس بگیرید
۱۴۰.۹۸رول۱۲۵۰روی اندودتماس بگیرید
۱۵۰.۷۸رول۱۲۵۰روی اندودتماس بگیرید
۱۶۰.۳۵رول۱۰۰۰روی اندودتماس بگیرید
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۲رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۲۰.۲۲رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۳۰.۲۵رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۴۰.۲۸رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۵۰.۳رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۶۰.۳۵رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۷۰.۴رول۱هفت الماسکارخانه۱۰۵۰۰
۸۰.۴رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۱۰۳۰۰
۹۰.۴۵رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۱۰۰.۴۵رول۱هفت الماسکارخانهتماس بگیرید
۱۱۰.۵رول۱هفت الماسکارخانه۱۰۰۰۰
۱۲۰.۵رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۹۸۵۰
۱۳۰.۵۵رول۱هفت الماسکارخانه۹۵۶۰
۱۴۰.۵۵رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۹۴۷۵
۱۵۰.۶رول۱هفت الماسکارخانه۹۱۶۰
۱۶۰.۶رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۹۱۰۰
۱۷۰.۷رول۱هفت الماسکارخانه۸۶۲۰
۱۸۰.۷رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۸۴۵۰
۱۹۰.۸رول۱هفت الماسکارخانه۸۴۵۰
۲۰۰.۸رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۸۶۵۰
۲۱۰.۹رول۱هفت الماسکارخانه۸۴۰۰
۲۲۰.۹رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۸۴۵۰
۲۳۱رول۱هفت الماسکارخانه۸۵۷۰
۲۴۱رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۸۶۰۰
۲۵۱.۲۵رول۱هفت الماسکارخانه۸۶۰۰
۲۶۱.۲۵رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۸۷۰۰
۲۷۱.۵رول۱هفت الماسکارخانه۸۴۵۰
۲۸۱.۵رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۸۵۵۰
۲۹۲رول۱هفت الماسکارخانه۸۷۵۰
۳۰۲رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۸۷۰۰
۳۱۲.۵رول۱هفت الماسکارخانه۸۶۰۰
۳۲۲.۵رول۱.۲۵هفت الماسکارخانه۸۷۵۰
۳۳۰.۴رول۱هفت الماسانبار تهران۱۰۵۴۰
۳۴۰.۴رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۱۰۳۹۰
۳۵۰.۵رول۱هفت الماسانبار تهران۱۰۰۴۰
۳۶۰.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۹۸۹۰
۳۷۰.۵۵رول۱هفت الماسانبار تهران۹۶۰۰
۳۸۰.۵۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۹۵۱۵
۳۹۰.۶رول۱هفت الماسانبار تهران۹۲۰۰
۴۰۰.۶رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۹۱۴۰
۴۱۰.۷رول۱هفت الماسانبار تهران۸۶۶۰
۴۲۰.۷رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۸۴۹۰
۴۳۰.۸رول۱هفت الماسانبار تهران۹۴۹۰
۴۴۰.۸رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۸۶۹۰
۴۵۰.۹رول۱هفت الماسانبار تهران۸۴۴۰
۴۶۰.۹رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۸۴۹۰
۴۷۱رول۱هفت الماسانبار تهران۸۶۱۰
۴۸۱رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۸۶۴۰
۴۹۱.۲۵رول۱هفت الماسانبار تهران۸۶۴۰
۵۰۱.۲۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۸۷۴۰
۵۱۱.۵رول۱هفت الماسانبار تهران۸۴۹۰
۵۲۱.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۸۵۹۰
۵۳۲رول۱هفت الماسانبار تهران۸۷۹۰
۵۴۲رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۸۷۴۰
۵۵۲.۵رول۱هفت الماسانبار تهران۸۶۴۰
۵۶۲.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار تهران۸۷۹۰
۵۷۰.۴رول۱هفت الماسانبار اصفهان۱۰۶۴۰
۵۸۰.۴رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۱۰۴۹۰
۵۹۰.۵رول۱هفت الماسانبار اصفهان۱۰۱۴۰
۶۰۰.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۹۹۹۰
۶۱۰.۵۵رول۱هفت الماسانبار اصفهان۹۷۰۰
۶۲۰.۵۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۹۶۱۵
۶۳۰.۶رول۱هفت الماسانبار اصفهان۹۳۰۰
۶۴۰.۶رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۹۲۴۰
۶۵۰.۷رول۱هفت الماسانبار اصفهان۸۷۶۰
۶۶۰.۷رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۸۵۹۰
۶۷۰.۸رول۱هفت الماسانبار اصفهان۸۵۹۰
۶۸۰.۸رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۸۷۴۰
۶۹۰.۹رول۱هفت الماسانبار اصفهان۸۵۴۰
۷۰۰.۹رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۸۵۹۰
۷۱۱رول۱هفت الماسانبار اصفهان۸۷۱۰
۷۲۱رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۸۷۴۰
۷۳۱.۱رول۱هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
۷۴۱.۱رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهانتماس بگیرید
۷۵۱.۲۵رول۱هفت الماسانبار اصفهان۸۷۴۰
۷۶۱.۲۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۸۸۴۰
۷۷۱.۵رول۱هفت الماسانبار اصفهان۸۵۹۰
۷۸۱.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۸۶۹۰
۷۹۲رول۱هفت الماسانبار اصفهان۸۸۹۰
۸۰۲رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۸۸۴۰
۸۱۲.۵رول۱هفت الماسانبار اصفهان۸۷۴۰
۸۲۲.۵رول۱.۲۵هفت الماسانبار اصفهان۸۸۹۰
ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمت
۱۰.۳۵رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۰.۴رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۳۰.۴رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۴۰.۴۵رول۱کاشانانبار اصفهان۱۰۷۶۰
۵۰.۴۵رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۱۰۶۶۰
۶۰.۵رول۱کاشانانبار اصفهان۱۰۵۶۰
۷۰.۵رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۱۰۴۱۰
۸۰.۵۵رول۱کاشانانبار اصفهان۱۰۱۲۰
۹۰.۵۵رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۱۰۰۳۵
۱۰۰.۶رول۱کاشانانبار اصفهان۹۷۲۰
۱۱۰.۶رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۹۶۶۰
۱۲۰.۷رول۱کاشانانبار اصفهان۹۱۸۰
۱۳۰.۷رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۹۰۱۰
۱۴۰.۸رول۱کاشانانبار اصفهان۹۰۱۰
۱۵۰.۸رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۹۲۱۰
۱۶۰.۹رول۱کاشانانبار اصفهان۸۹۶۰
۱۷۰.۹رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۹۰۱۰
۱۸۱رول۱کاشانانبار اصفهان۹۱۳۰
۱۹۱رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۹۱۶۰
۲۰۱.۲رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۱۱.۲رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید
۲۲۱.۲۵رول۱کاشانانبار اصفهان۹۱۶۰
۲۳۱.۲۵رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۹۲۶۰
۲۴۱.۵رول۱کاشانانبار اصفهان۹۰۱۰
۲۵۰.۳رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۲۶۰.۳۵رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۲۷۰.۴رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۲۸۰.۴رول۱.۲۵کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۲۹۰.۴۵رول۱کاشانانبار تهران۱۰۶۶۰
۳۰۰.۴۵رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۱۰۵۶۰
۳۱۰.۵رول۱کاشانانبار تهران۱۰۴۶۰
۳۲۰.۵رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۱۰۳۱۰
۳۳۰.۵۵رول۱کاشانانبار تهران۱۰۰۲۰
۳۴۰.۵۵رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۹۹۳۵
۳۵۰.۶رول۱کاشانانبار تهران۹۶۲۰
۳۶۰.۶رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۹۵۶۰
۳۷۰.۷رول۱کاشانانبار تهران۹۰۸۰
۳۸۰.۷رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۸۹۱۰
۳۹۰.۸رول۱کاشانانبار تهران۸۹۱۰
۴۰۰.۸رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۹۱۱۰
۴۱۰.۹رول۱کاشانانبار تهران۸۸۶۰
۴۲۰.۹رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۸۹۱۰
۴۳۱رول۱کاشانانبار تهران۹۰۳۰
۴۴۱رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۹۰۶۰
۴۵۱.۲۵رول۱کاشانانبار تهران۹۰۶۰
۴۶۱.۲۵رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۹۱۶۰
۴۷۱.۵رول۱کاشانانبار تهران۸۹۱۰
۴۸۲رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۴۹۲رول۱.۲۵کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۵۰۳رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید
۵۱۰.۳رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۵۲۰.۳۵رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۵۳۰.۴رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۵۴۰.۴رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید
۵۵۰.۴۵رول۱کاشانکارخانه۱۰۶۰۰
۵۶۰.۴۵رول۱.۲۵کاشانکارخانه۱۰۵۰۰
۵۷۰.۵رول۱کاشانکارخانه۱۰۴۰۰
۵۸۰.۵رول۱.۲۵کاشانکارخانه۱۰۲۵۰
۵۹۰.۵۵رول۱کاشانکارخانه۹۹۶۰
۶۰۰.۵۵رول۱.۲۵کاشانکارخانه۹۸۷۵
۶۱۰.۶رول۱کاشانکارخانه۹۵۶۰
۶۲۰.۶رول۱.۲۵کاشانکارخانه۹۵۰۰
۶۳۰.۷رول۱کاشانکارخانه۹۰۲۰
۶۴۰.۷رول۱.۲۵کاشانکارخانه۸۸۵۰
۶۵۰.۸رول۱کاشانکارخانه۸۸۵۰
۶۶۰.۸رول۱.۲۵کاشانکارخانه۹۰۵۰
۶۷۰.۹رول۱کاشانکارخانه۸۸۰۰
۶۸۰.۹رول۱.۲۵کاشانکارخانه۸۸۵۰
۶۹۱رول۱کاشانکارخانه۸۹۷۰
۷۰۱رول۱.۲۵کاشانکارخانه۹۰۰۰
۷۱۱.۲۵رول۱کاشانکارخانه۹۰۰۰
۷۲۱.۲۵رول۱.۲۵کاشانکارخانه۹۱۰۰
۷۳۱.۵رول۱کاشانکارخانه۸۸۵۰
۷۴۲رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید
۷۵۲رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

ردیفنامحالتضخامت ورق (mm)ابعاد (m)محل تحویلقیمت
۱گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۲گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۱۰۳۵۰
۳گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۹۶۰۰
۴گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱×طول درخواستیانبار اصفهانتماس بگیرید
۵گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)۵۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار تهرانتماس بگیرید
۶گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)۶۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار تهرانتماس بگیرید
۷گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)۷۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۹۲۵۰
۸گالوانیزهانواع کرکره(فولاد مبارکه)۸۰۱/۲۵×طول درخواستیانبار اصفهان۹۲۵۰

البته از سویی دیگر اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی طی چند ماهه اخیر تنشهایی را در خاورمیانه دامن زده است و سبب ایجاد بی ثباتی در منطقه شده است. با++ ادامه این روند، نوسانات قیمت ورق گالوانیزه در ایران که به عنوان بزرگترین صادرکننده این محصول به شمار می رود ادامه داشته و در راستای آن قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه نیز که این محصول را در حجم بسیار بالا صادر می نماید، دچار افت و خیز خواهد شد و از حالت ثبات خارج خواهد شد.

البته امید آن می رود تا با مذاکرات موفقیت آمیز محمد جواد ظریف با اتحادیه اروپا راجع به تثبیت آنها در برجام، اوضاع صادرات محصولات فولادی با ورود به دوره اول تحریم ها بیش از پیش نگران کننده نباشد. در حالی که آمریکا از تعهدات خود در برجام خارج شده است، اما باقی ماندن اروپایی ها در برجام، ایران خواهد توانست در عرصه صادراتی قدرت خود را همانند قبل حفظ کرده و در این صورت قیمت ورق گالوانیزه نیز به ثبات خواهد رسید.

وزیر امور خارجه فرانسه طی مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز اعلام نمود که اقدامات آمریکا در خاورمیانه سبب ایجاد تنش در این منطقه خواهد گردید و در نهایت به ایجاد جنگ منجر خواهد شد. با ادامه ناآرامی و خشونت ها در منطقه خاورمیانه احتمال بروز جنگ در این منطقه بسیار بالا خواهد بود. وزیر خارجه فرانسه در ادامه بیان نمود که انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس به هیچ وجه قابل حمایت نبوده و این تصمیم آمریکا را نقض کننده قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت دانست.

امید به مذاکرات انجام شده با اروپاییها و ایجاد ثبات در بازار ارزی کشور

با ادامه جنگ در خاورمیانه و ایجاد ناامنی در این منطقه و احتمال گسترش جنگ در آن، بازهم نرخ ارز بی ثبات تر از گذشته شده و در نهایت موضوع صادرات را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این موضوع به طور قطع قیمت ورق گالوانیزه و سایر محصولات فولادی را نیز دچار نوسان خواهد کرد.

در نتیجه مذاکرات موفقیت آمیز وزیر امور خارجه کشورمان با نماینده اتحادیه اروپا و وزرای سه کشور اروپایی در پایتخت بلژیک در مورد برجام و توافق طرفین در مورد تضمین منافع اقتصادی آمریکا امیدواری های زیادی در بازار صادراتی ایجاد گردید. در صورت پایبندی اروپایی ها به مفاد برجام می توان در وانفسای رسیدن به دوره دوم تحریم ها و بی ثباتی هرچه بیشتر قیمت ارز ناشی از ورود به این دوران، ایجاد ثبات نسبی یا کاهش نسبی شیب در بازار ارز در آینده را پیش بینی نمود.

قیمت ورق گالوانیزه اصفهان

تعرفه وارداتی از سوی اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر صادرات محصولات فولادی

در حالی که در سال ۲۰۱۶ میزان صادارت محصولات فولادی ایران به اروپا ۱/۱ میلیون تن بوده است، اما بعد از ایجاد تعرفه از سوی اتحادیه اروپا بر روی ورق ایران، میزان صادرات از سوی ایران به اروپا به ۱۰۳ هزار تن کاهش یافته است. این موضوع می تواند هشدار جدی و تکان دهنده ای برای ایران باشد. با وجود انجام توافقات با اروپا مبنی بر تضمین منافع اقتصادی ایران و آغاز بحث خروج آمریکا از برجام همانگونه که مشاهده کردیم، بسیاری از شرکت های اروپای از ارتباط تجاری با ایران خارج شدند.

وضع تعرفه های وارداتی از سوی اروپا بر محصولات تخت ایران نیز در این میان مزید بر علت شده و سبب کاهش صادارات این محصولات به اروپا گردیده بر هیمن اساس قیمت ورق گالوانیزه در بازار فولادی نیز دستخوش نوسان گردیده است. درحالی که انجام توافقات با اروپا برای ایران تیری در سیاهی و روزنه امیدی در میان تاریکی های موجود می باشد اما باز هم چندان نمی توان به آن امیدوار بود و در نهایت ایران بایستی کج دار و مریض با وجود تمام محدودیت ها روابط تجاری خود را توسعه دهد.

آیا در آینده امکان ادامه مذاکرات بین ایران وآمریکا وجود خواهد داشت؟

در اردیبهشت ماه سال جاری هنگامی که رئیس جمهور آمریکا از تعهدات خود نسبت به برجام خارج گردید و تحریم هایی را بر علیه ایران آغاز نمود، ایران مجددا بعد از تحمل یک دوره تحریم وارد فاز جدیدی شد. با ورود به نیمه مرداد ماه دوره دوم تحریم ها آغاز شد. یکی از موارد مهم و چشمگیر در موضوعات این دوره، محدودیت صادرات فلزات گرانبها به خصوص محصولات فولادی برای ایران بود.

آغاز تحریم ها به طور قطع صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره بازار فولاد ایران وارد خواهد کرد. از جمله این صدمات می توان به کاهش صادرات فولادسازان بزرگ کشور همچون فولاد مبارکه اشاره کرد چراکه بخش اعظم فعالیت این شرکت در حوزه صادرات انواع ورق خصوصا ورق گالوانیزه می باشد. از این رو با شروع دور دوم تحریم ها شاهد تغییر شدیدی در قیمت محصولات فولادی پر مصرف از جمله انواع ورق فولادی خواهیم بود.

البته در چند روزه اخیر خبرهایی مبنی بر ادامه مذاکرات ایران با آمریکا به گوش می رسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در طی هفته جاری چند بار وعده بازگشت ایران به مذاکرات بدون هیچ گونه قید و شرط و در هر زمانی را داده است. البته عمر این وعده و عیدها کوتاه مدت بوده و بلافاصله بعد از انتشار خبر تمایل ترامپ مبنی بر مذاکره با ایران، پمپئو وزیر امور خارجه این کشور، شروط سه گانه ای را برای انجام این مذاکرات اعلام نمود که به طور تقریبی خلاصه ای از تمامی مفاد و شرایط قبلی را در محتوای خود داشت.

مواضع یک بام و دوهوا از سوی آمریکا و ایجاد ابهام در بازار فولاد ایران

شاید یکی از دلایل مهم به ثبات نرسیدن قیمت محصولات فولادی در بازار ایران این شرایط ابهام آمیز و دوگانه از سوی آمریکا بوده است که سبب شده قیمت ورق گالوانیزه و سایر مقاطع فولادی باز هم نتواند در بازار داخلی ایران طی شرایط کنونی به ثبات برسد. برخی از کارشناسان سیاسی این رفتار دوگانه و ضد و نقیض از سوی آمریکا را از پیش تعیین شده و یک بازی سیاسی از سوی دست های پشت پرده می دانند.

در تحقیقات به عمل آمده این دست ها از سوی اندیشکده هریتیج هدایت می شوند. اندیشکده هریتیج که جزء ۵ اندیشکده ارشد سیاست خارجی در آمریکاست و سابقه آن به دهه ۱۹۸۰ برمی گردد که در این دهه به عنوان اتاق فکر سیاست های آمریکا بر علیه شوری فعالیت می کرده است. این موسسه دو سال قبل از انتخابات آمریکا از ترامپ حمایت می کرد و تاکنون هر اقدامی که از سوی رئیس جمهور آمریکا سرزده است فرمان های این موسسه بوده که مو به مو اجرا گردیده است. تمامی مواضع انتخاباتی ترامپ مبنی بر ۷ فرمان مسیر مقابله علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است که تمامی اقدامات ترامپ تاکنون بر طبق این ۷ فرمان هدایت شده است.

قیمت ورق گالوانیزه

ناکامی آمریکا در جنگ روانی با ایران و تهدید منافع این کشور درمنطقه خاورمیانه

البته با وجود آنکه آمریکا تمامی این ۷ فرمان را در مقابله با ایران انجام داده است اما باز هم می داند که در جنگ با ایران شکست خواهد خورد و به همین دلیل در پاسخ به اعراب تشریح نمود که آمریکا در هیچ زمانی به دنبال جنگ با ایران نبوده است و تا کنون در پی آن بوده تا با مذاکره با ایران گشایشی را برای بحران های کشور خود ایجاد نماید.

این که رفتار های ضد و نقیض آمریکا آیا در نهایت به نفع ایران خواهد بود یا خیر مساله ای است که در طی روزهای آینده و با تصمیم دولتمردان ایرانی برای ایجاد باب جدیدی از مذاکرات، روشن خواهد گردید؛ اما این پر واضح است که دولت آمریکا به استصیال رسیده و با ایجاد فشار روانی و اجتماعی و اقتصادی بر ایران می خواهد تحریم های خود را پر قدرت نشان دهد؛ اما از سویی دیگر منافع خود را در منطقه در خطر می بیند و ناچار است که مجددا به میز مذاکره باز گردد.

تصمیمات متفاوت دولت برای سامان دهی بازار ارزی از ابتدای سال تاکنون

همان گونه که می دانید از ابتدای سال جاری تاکنون دولت برای سرو سامان دادن به بازار ارزی تدابیری متفاوتی را اتخاذ نموده است. از جمله آن می توان به ارائه خدمات ارزی توسط برخی از بانک ها و صرافی های مجاز اشاره نمود که صادرکنندگان و وارد کنندگان در این میان موظف بودند تا برای تامین و تحویل ارز خود به این بخش ها مراجعه نمایند.

از سویی دیگر با انفجار قیمت ارز، دولت دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی را برای رهایی بخش اقتصادی از تورم ناشی از آن اتخاذ نمود که دوگانگی ناشی از آن سبب شکست دلار دولتی در بازار سیاه گردید. در حال حاضر نیز بسته ارزی جدید دولت رونمایی شده و ارز ثانویه با قیمت هایی نزدیک به قیمت دلار بازار آزاد تعیین گردیده است. البته با وجود آن که قیمت بالای بسته جدید ارزی با خود تورم را در پیش خواهد داشت اما انتظار تولیدکنندگان را برآورده خواهد کرد و فاصله قیمت با بازار آزاد نسبت به دلار رسمی قبلی را نخواهد داشت. البته بایستی تبعات این بسته ارزی را در آینده بر پیکره اقتصاد کشور مشاهده نماییم.

تذکر به تولیدکنندگان داخلی برای جلوگیری از منفعت طلبی شخصی

در حالی که به دلیل تحریم ها از چند ماهه اخیر تاکنون صادرات محصولات فولادی به بازارهای جهانی دچار چالش شده است اما از سویی دیگر متاسفانه تنها عوامل خارجی پیکره اقتصاد کشور را زخمی ننموده اند بلکه بسیاری از فولاد سازان بزرگ نیز با کاهش روز به روز ارزش پول ملی میزان عرضه داخلی خود را قطره چکانی کرده و قیمت محصولات تخت مانند قیمت ورق گالوانیزه را در بازار داخلی به میزان زیادی افزایش دادند تا سود بیشتری هم از بازار داخلی و هم از فروش حاصل از صادرات خود داشته باشند.

نه تنها این فولادسازان دلار حاصل از فروش محصولات خود را به سامانه نیمایی عرضه نمی نمودند بلکه آن را به قیمت ارز بازار سیاه می فروختند و سود زیادی را نصیب خود می نمودند. متاسفانه تمامی این حرکت ها چه از داخل و چه از خارج تنها منجر به ایجاد نابسامانی در قیمت مقاطع فولادی شده است. البته با وجود تحریم ها و کاهش صادرات محصولات فولادی این دسته از تولید کنندگان ناچارند که محصولات خود را در بازار داخلی عرضه نمایند.

نهادهای دولتی در این میان برای جلوگیری از تورم و افزایش بیشتر قیمت محصولات فولادی وظیفه دارند تا به صورت مستقیم بر این موسسات از طریق مالیات بر ارزش افزوده و کنترل زنجیره توزیع نظارت داشته و از نوسان قیمت ورق گالوانیزه در بازار فولادی جلوگیری بعمل آورند؛ زیرا با افزایش قیمت ها و ایجاد فساد اقتصادی بدنه رشد صنعتی کشور خشکیده خواهد شد و این امر به نفع هیچ کسی نخواهد بود.

فروش ورق گالوانیزه

امید به ادامه روند صادرات محصولات فولادی و ایجاد ثبات در بازار فولاد

در شرایط کنونی و با ورود به دوره دوم تحریم ها و کاهش صادرات محصولات فولادی بازار ارز باز هم دچار نوسان خواهد گردید و در این میان بیش از همه صادر کنندگان دچار تنش های ناشی از آن خواهند شد. ادامه این روند باز هم بازار آهن آلات را دچار نوسان خواهد نمود و قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد و فولاد مبارکه که جزء بهترین محصولات در بازار ورق هستند نوسانات زیادی را متحمل خواهند شد.

البته در این میان امید آن می رود تا با ادامه اعتراضات جامعه جهانی نسبت به اقدامات آمریکا اوضاع به سمت و سوی ثبات پیش روی داشته باشد. با امید به پایبندی اروپایی ها به برجام نیز می توان تحریم آمریکا را بی نتیجه دانست و این موضوع بر صادرات در نهایت نتیجه مثبتی خواهد داشت.
با ادامه صادرات تولید کنندگان فولادی به نقاط مختلف جهان، ثبات در این بازار ایجاد خواهد گردید و نوسانات قیمت در بازار آهن آلات نیز فروکش خواهد کرد و بازار فولاد به ثبات و آرامش خواهد رسید.

تماس بگیرید