خط ویژه 35155-031

قیمت تیرآهن هاش

قیمت هاش سنگین

قیمت تیرآهن بال پهن

قیمت تیرآهن هاش سبک و سنگین در هفته اول مهرماه دچار روند کاهشی گردید و از قیمت ۹۳۰۰ با ۱۰۰ تومان کاهش به نرخ ۹۲۰۰ تومان رسید. در حالی که چهارمین روز هفته رو پشت سر می‌گذاریم اما هیچ کدام از شرکت‌های فولادی تاکنون حاضر به عرضه محصولات خود در بورس کالا نشده اند. جالب اینجاست که بعد از انتقادات زیاد در مورد رانت و دستورالعمل های پوچ، فشارهای زیاد از سمت فولادسازان و تعهدات مختلف از جانب این شرکت ها، سقف افزایش قیمت ها برداشته شد و رقابت ها در بورس آزاد گردید. اکنون معلوم نیست دیگر به دنبال چه هدفی می‌گردند که محصولات خود را به بازار بورس عرضه نمی نمایند.

IPEh(mm)b(mm)s(mm)t(mm)r(mm)c(mm)h-2c(mm)A(cm 2 )G(kg/m)J x (cm 4 )W x (cm 3 )i x (cm)J y (cm 4 )w y (cm 3 )i y (cm)a 1 (mm)r T (mm)
۸۰۸۰۴۶۳.۸۵.۲۵۱۰.۲۵۹۷.۶۴۶۸۰.۱۲۰۳.۲۴۸.۴۹۳.۶۹۱.۰۵۶۳۱۲.۲
۱۰۰۱۰۰۵۵۴.۱۵.۷۷۱۲.۷۷۴۱۰.۳۸.۱۱۷۱۳۴.۲۴.۰۷۱۵.۹۵.۷۹۱.۲۴۷۹۱۴.۶
۱۲۰۱۲۰۶۴۴.۴۶.۳۷۱۳.۳۹۳۱۳.۲۱۰.۴۳۱۸۵۳۴.۹۲۷.۷۸.۶۵۱.۴۵۹۶۱۶.۹
۱۴۰۱۴۰۷۳۴.۷۶.۹۷۱۳.۹۱۱۲۱۶.۴۱۲.۹۵۴۱۷۷.۳۵.۷۴۴۴.۹۱۲.۳۱.۶۵۱۱۲۱۹.۳
۱۶۰۱۶۰۸۲۵۷.۴۹۱۶.۴۱۲۷۲۰.۱۱۵.۸۸۶۹۱۰۹۶.۵۸۶۸.۳۱۶.۷۱.۸۴۱۲۹۲۱.۷
۱۸۰۱۸۰۹۱۵.۳۸۹۱۷۱۴۶۲۳.۹۱۸.۸۱۳۲۰۱۴۶۷.۴۲۱۰۱۲۲.۲۲.۰۶۱۴۵۲۴
۲۰۰۲۰۰۱۰۰۵.۶۸.۵۱۲۲۰.۵۱۵۹۲۸.۵۲۲.۴۱۹۴۰۱۹۴۸.۲۶۱۴۲۲۸.۵۲.۲۴۱۶۲۲۶.۴
۲۲۰۲۲۰۱۱۰۵.۹۹.۲۱۲۲۱.۲۱۷۷۳۳.۴۲۶.۲۲۷۷۰۲۵۲۹.۱۱۲۰۵۳۷.۳۲.۴۸۱۷۹۲۹.۱
۲۴۰۲۴۰۱۲۰۶.۲۹.۸۱۵۲۴.۸۱۹۰۳۹.۱۳۰.۷۳۸۹۰۳۲۴۹.۹۷۲۸۴۴۷.۳۲.۶۱۹۶۳۱.۸
۲۷۰۲۷۰۱۳۵۵.۶۱۰.۲۱۵۲۵.۲۲۱۹۴۵.۹۳۶.۱۵۷۹۰۴۲۹۱۱.۲۴۲۰۶۲.۲۳.۰۲۲۲۰۳۵.۶
۳۰۰۳۰۰۱۵۰۷.۱۱۰.۷۱۵۲۵.۷۲۴۸۵۳.۸۴۲.۲۸۳۶۰۵۵۷۱۲.۵۶۰۴۸۰.۵۳.۳۵۲۴۵۳۹.۵
۳۳۰۳۳۰۱۶۰۷.۵۱۱.۵۱۸۲۹.۵۲۷۱۶۲.۶۴۹.۱۱۱۷۷۰۷۱۳۱۳.۷۷۸۸۹۸.۵۳.۵۵۲۷۰۴۲.۱
۳۶۰۳۶۰۱۷۰۸۱۲.۷۱۸۳۰.۷۲۹۸۷۲.۷۵۷.۱۱۶۲۷۰۹۰۴۱۵۱۰۴۰۱۲۳۳.۷۹۲۹۴۴۴.۷
۴۰۰۴۰۰۱۸۰۸.۶۱۳.۵۲۱۳۴.۵۳۳۱۸۴.۵۶۶.۳۲۳۱۳۰۱۱۶۰۱۶.۵۱۳۲۰۱۴۶۳.۹۵۳۲۶۴۷.۱
۴۵۰۴۵۰۱۹۰۹.۴۱۴.۶۲۱۳۵.۶۳۷۸۹۸.۸۷۷.۶۳۳۷۴۰۱۵۰۰۱۸.۵۱۶۸۰۱۷۶۴.۱۲۳۶۵۴۹.۴
۵۰۰۵۰۰۲۰۰۱۰.۲۱۶۲۱۳۷۴۲۶۱۱۶۹۰.۷۴۸۲۰۰۱۹۳۰۲۰.۴۲۱۴۰۲۱۴۴.۳۱۴۰۴۵۱.۸
۵۵۰۵۵۰۲۱۰۱۱.۱۱۷.۲۲۴۴۱.۲۴۶۷۱۳۴۱۰۶۶۷۱۲۰۲۴۴۰۲۲.۳۲۶۷۰۲۵۴۴.۴۵۴۴۲۵۴
۶۰۰۶۰۰۲۲۰۱۲۱۹۲۴۴۳۵۱۴۱۵۶۱۲۲۹۲۰۸۰۳۰۷۰۲۴.۳۳۳۹۰۳۰۸۴.۶۶۴۸۱۵۶.۵

اگر نگاهی موشکافانه به افزایش قیمتها در طول چند ماهه گذشته داشته باشیم، به غیر از عامل افزایش نرخ ارز، عاملی جز کاهش عرضه در بازار سبب افزایش قیمت خرید و فروش روزانه تیرآهن هاش نگردیده است. در حالی که شرکت های بزرگ فولادی در ازای اخذ امتیاز از دولت در ماههای گذشته، متعهد به عرضه مکفی در بازار داخلی گردیدند، اما به عمل نپیوستن این مساله منجر شده که کماکان عرضه ها بصورت قطره چکانی و محدود انجام شود. طی هفته جاری شرکت‌های فولاد ساز حاضر به عرضه در بورس کالا نشدند و با وجود عرضه های مهندسی شده و قطره چکانی در هر بار حضور در معاملات، نمی توان انتظار پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار را داشت.

با وضعیت موجود انتظار روند کاهشی لیست قیمت تیرآهن هاش وجود دارد، اما قیمت این محصول همراه با سایر محصولات فولادی طی هفته های آینده افزایش خواهد یافت و وارد فاز صعودی خواهد گردید. امید آن می رود تا مسئولین ذیربط با چاره اندیشی در این رابطه و فشار بر مافیای فولادی سطح عرضه محصولات فولادی را متعادل ساخته و تقاضای تشنه در این بازار را سیراب نمایند.

پیدا کردن راه حل منطقی به جای تهدید از سوی انجمن تولید کنندگان زغال سنگ

انجمن تولید کنندگان زغال سنگ ایران طی جلسه ای خواستار افزایش قیمت این محصول و تجدید نظر در مفاد قراردادها گردیدند. این انجمن خاطر نشان ساخت که اگر خواسته آنها از شرکت ذوب آهن اصفهان مطالبه نشود در غیر اینصورت از ارسال زغال سنگ به این کارخانه معذور خواهند بود. در خصوص صورتجلسه مذکور یک کارشناس حوزه فولاد پاسخ قابل تاملی را در مورد تهدید این انجمن در مورد توقف ارسال زغال سنگ به شرکت ذوب آهن اصفهان منتشر نموده است.

این کارشناس خاطر نشان ساخت اولین نکته در مورد صورتجلسه این است که در دنیای تجارت روابط تجاری فی مابین بایستی بر اساس منافع بلند مدت و رابطه ی برد برد پی ریزی شود و انجمن مذکور و شرکت ذوب آهن بایستی براساس منطق و اصول تجارت موضوعات بین خود را حل و فصل نمایند و از رفتارهای احساسی و چکشی مانند تهدید به توقف تامین زغالسنگ برای تنها مشتری عمده این محصول در کشور که به عنوان یک قطب فودلاسازی مطرح می باشد جلوگیری بعمل آورد.

درحالی که ارتباط بین آنها سود دو طرف را تضمین می نماید، رسانه ای کردن این تهدید در شان این انجمن نمی تواند باشد. از سویی دیگر با نگاهی به تهدید این انجمن راجع به توقف تامین زغال سنگ و با وجود روابط آنها با ذوب آهن اصفهان که در مدت نیم قرن ادامه داشته و در حالی که برای هر چالشی راه حلی نیز وجود دارد بهتر است به جای تهدید این انجمن راهی عاقلانه و منطقی را برای حل مشکلات خود با این شرکت در پیش گیرد.

وزن تیرآهن هاش

توقف تامین زغال سنگ برای شرکت ذوب آهن اصفهان خلاف منافع ملی

به دور اصلی تحریم های آمریکا در ۱۳ آبان نزدیک می شویم که هدف اصلی آن توقف تولید و تجارت در کشورمان می باشد، این جریان می تواند به صورتی ناخودآگاه، روندی نامتعارف و متضاد نسبت منافع ملی داشته باشد. به طور حتم با عدم تامین این ماده اولیه، قیمت تیرآهن بال پهن و سایر محصولات تولیدی این شرکت افزایش خواهد یافت. از سویی دیگر در صورت عدم تامین زغال سنگ از سوی انجمن فولاد برای شرکت مذکور، راهی بجز صادرات برای تامین کنندگان این ماده اولیه برای ادامه حیات باقی نخواهد ماند. با ادامه این روند امکان صادرات زغال سنگ به پنج دلیل عمده در نهایت مسدود خواهد شد.

بررسی دلایل مسدود شدن صادرات برای تامین کنندگان زغال سنگ

از مهمترین این دلایل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مخالفت صریح مقام معظم رهبری و دولت با خام فروشی به ویژه برای محصولاتی که در کشور حتی پاسخگوی نیاز داخلی نیز نمی باشند.
  • کیفیت پایین زغال سنگ داخلی و وجود ناخالصی هایی که حتی ذوب آهن اصفهان نیز تنها امکان استفاده از آنرا در صورتی خواهد داشت که به صورت نیمی زغال سنگ داخلی و نیمی زغال سنگ مرغوب خارجی مخلوط نماید. این زغال سنگ بطور قطع در بازار جهانی یا تقاضایی نخواهد داشت و یا بسیار پایین تر از ارزش واقعی آن خریداری خواهد شد. (شاید افت ارزش پول ملی در کوتاه مدت باعث شده تامین کنندگان زغالسنگ صادرات این محصول را منطقی تصور نمایند که دلیلی مجازی است).
  • با توجه به مشکلات اخیر حمل و نقل جاده ای و همینطور محدودیت حمل و نقل ریلی هزینه بالا و محدودیت امکان حمل تا بندر برای این حجم از کالا، صادرات آن را از توجیه خارج خواهد نمود.
  • با وجود رقابت و تجارت جایی برای تهدید و ارعاب در جهت منافع دشمنان کشور وجود ندارد و چنین رفتارهایی پسندیده نیست. به نظر می رسد این صورتجلسه دور از انصاف است و برخلاف تلاش سازنده شرکت ذوب آهن است که با وجود هزاران محدودیت در فروش داخل و صادرات و قیمت گذاری اجباری محصولات فولادی در چند ماه گذشته، تیرماه امسال ۲۰ درصد افزایش قیمت زغالسنگ برای تامین نیاز منطقی تامین کنندگان زغالسنگ را عملیاتی نمود. این مسیر خوبی برای اجبار خریدار در مقابل بی توجهی آنان در ارتقا ایمنی معادن نخواهد بود.
  • ذوب آهن اصفهان با توجه به نیاز به این محصول و از طریق مبادی قانونی، تلاش خواهد نمود اجازه صادرات این کالا میسر نگردد.

در پایان و با توجه به موارد بالا بنظر میرسد، بهترین گزینه برای هر دو سوی این مراوده اقتصادی بایستی با دوری از هیاهو و جنجال بر اساس عدالت و درنظر گرفتن شرایط اقتصادی و ملی در اسرع وقت به این مشکل خاتمه داده و با توافقی برد برد، منافع ملی و بویژه کارکنان و سهامداران خود را که عموما از مستمری بگیران و طبقات ضعیف جامعه هستند از زیان و خسارات بیشتر مصون دارند.

تماس بگیرید