تلفن دفتر فروش 35155-031

031-33332323

پرچم انگلیسپرچم ایران

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

قیمت ورق گالوانیزه کاشان در تهران
80 بازدید

روند صعودی قیمت ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان با ورود به فصل پاییز

قیمت ورق گالوانیزه کاشان در تهران از اواخر هفته گذشته تاکنون روند ثابتی داشته است. هفته جاری در حالی آغاز گردید که با پایان تعطیلات تابستان و تعطیلات سه روزه ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان مقارن شده بود. علی رغم ثبات کلی حاکم بر بازار اما برخی از مبادی برای تعیین قیمت روز ورق گالوانیزه روند افزایشی را لحاظ نمودند که مربوط به آخر وقت کاری در هفته گذشته بوده است. قیمت برخی مقاطع نیز به دلیل کنسل شدن معاملات در بورس هفته گذشته اعلام نگردید و تعیین قیمت آن برای هفته جاری با ابهام روبرو بوده است.

ردیفضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل تحویلقیمتid
۱۰.۳۵رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید۸۴۰۰۰
۲۰.۴رول۱کاشانانبار اصفهان۱۰۵۳۰۸۴۰۰۱
۳۰.۴رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید۸۴۰۰۲
۴۰.۴۵رول۱کاشانانبار اصفهان۹۵۳۰۸۴۰۰۳
۵۰.۴۵رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۹۵۳۰۸۴۰۰۴
۶۰.۵رول۱کاشانانبار اصفهان۸۸۷۰۸۴۰۰۵
۷۰.۵رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۸۸۷۰۸۴۰۰۶
۸۰.۵۵رول۱کاشانانبار اصفهان۸۶۲۰۸۴۰۰۷
۹۰.۵۵رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۸۶۲۰۸۴۰۰۸
۱۰۰.۶رول۱کاشانانبار اصفهان۸۳۷۰۸۴۰۰۹
۱۱۰.۶رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۸۳۷۰۸۴۰۱۰
۱۲۰.۷رول۱کاشانانبار اصفهان۷۹۷۰۸۴۰۱۱
۱۳۰.۷رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۷۹۷۰۸۴۰۱۲
۱۴۰.۸رول۱کاشانانبار اصفهان۷۸۷۰۸۴۰۱۳
۱۵۰.۸رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۷۸۷۰۸۴۰۱۴
۱۶۰.۹رول۱کاشانانبار اصفهان۷۷۷۰۸۴۰۱۵
۱۷۰.۹رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۷۷۷۰۸۴۰۱۶
۱۸۱رول۱کاشانانبار اصفهان۷۷۷۰۸۴۰۱۷
۱۹۱رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۷۷۷۰۸۴۰۱۸
۲۰۱.۲رول۱کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید۸۴۰۱۹
۲۱۱.۲رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهانتماس بگیرید۸۴۰۲۰
۲۲۱.۲۵رول۱کاشانانبار اصفهان۷۷۷۰۸۴۰۲۱
۲۳۱.۲۵رول۱.۲۵کاشانانبار اصفهان۷۷۷۰۸۴۰۲۲
۲۴۱.۵رول۱کاشانانبار اصفهان۷۹۷۰۸۴۰۲۳
۲۵۰.۳رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید۸۴۰۲۴
۲۶۰.۳۵رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید۸۴۰۲۵
۲۷۰.۴رول۱کاشانانبار تهران۱۰۵۳۰۸۴۰۲۶
۲۸۰.۴رول۱.۲۵کاشانانبار تهرانتماس بگیرید۸۴۰۲۷
۲۹۰.۴۵رول۱کاشانانبار تهران۹۵۳۰۸۴۰۲۸
۳۰۰.۴۵رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۹۵۳۰۸۴۰۲۹
۳۱۰.۵رول۱کاشانانبار تهران۸۸۷۰۸۴۰۳۰
۳۲۰.۵رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۸۸۷۰۸۴۰۳۱
۳۳۰.۵۵رول۱کاشانانبار تهران۸۶۲۰۸۴۰۳۲
۳۴۰.۶رول۱کاشانانبار تهران۸۳۷۰۸۴۰۳۳
۳۵۰.۶رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۸۳۷۰۸۴۰۳۴
۳۶۰.۷رول۱کاشانانبار تهران۷۹۷۰۸۴۰۳۵
۳۷۰.۷رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۷۹۷۰۸۴۰۳۶
۳۸۰.۸رول۱کاشانانبار تهران۷۸۷۰۸۴۰۳۷
۳۹۰.۸رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۷۸۷۰۸۴۰۳۸
۴۰۰.۹رول۱کاشانانبار تهران۷۷۷۰۸۴۰۳۹
۴۱۰.۹رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۷۷۷۰۸۴۰۴۰
۴۲۱رول۱کاشانانبار تهران۷۷۷۰۸۴۰۴۱
۴۳۱رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۷۷۷۰۸۴۰۴۲
۴۴۱.۲۵رول۱کاشانانبار تهران۷۷۷۰۸۴۰۴۳
۴۵۱.۲۵رول۱.۲۵کاشانانبار تهران۷۷۷۰۸۴۰۴۴
۴۶۱.۵رول۱کاشانانبار تهران۷۹۷۰۸۴۰۴۵
۴۷۲رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید۸۴۰۴۶
۴۸۲رول۱.۲۵کاشانانبار تهرانتماس بگیرید۸۴۰۴۷
۴۹۳رول۱کاشانانبار تهرانتماس بگیرید۸۴۰۴۸
۵۰۰.۳رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید۸۴۰۴۹
۵۱۰.۳۵رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید۸۴۰۵۰
۵۲۰.۴رول۱کاشانکارخانه۱۰۵۰۰۸۴۰۵۱
۵۳۰.۴رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید۸۴۰۵۲
۵۴۰.۴۵رول۱کاشانکارخانه۹۵۰۰۸۴۰۵۳
۵۵۰.۴۵رول۱.۲۵کاشانکارخانه۹۵۰۰۸۴۰۵۴
۵۶۰.۵رول۱کاشانکارخانه۸۸۴۰۸۴۰۵۵
۵۷۰.۵رول۱.۲۵کاشانکارخانه۸۸۴۰۸۴۰۵۶
۵۸۰.۵۵رول۱.۲۵کاشانکارخانه۸۵۹۰۸۴۰۵۷
۵۹۰.۶رول۱کاشانکارخانه۸۳۴۰۸۴۰۵۸
۶۰۰.۶رول۱.۲۵کاشانکارخانه۸۳۴۰۸۴۰۵۹
۶۱۰.۷رول۱کاشانکارخانه۷۹۴۰۸۴۰۶۰
۶۲۰.۷رول۱.۲۵کاشانکارخانه۷۹۴۰۸۴۰۶۱
۶۳۰.۸رول۱کاشانکارخانه۷۸۴۰۸۴۰۶۲
۶۴۰.۸رول۱.۲۵کاشانکارخانه۷۸۴۰۸۴۰۶۳
۶۵۰.۹رول۱کاشانکارخانه۷۷۴۰۸۴۰۶۴
۶۶۰.۹رول۱.۲۵کاشانکارخانه۷۷۴۰۸۴۰۶۵
۶۷۱رول۱کاشانکارخانه۷۷۴۰۸۴۰۶۶
۶۸۱رول۱.۲۵کاشانکارخانه۷۷۴۰۸۴۰۶۷
۶۹۱.۲۵رول۱کاشانکارخانه۷۷۴۰۸۴۰۶۸
۷۰۱.۲۵رول۱.۲۵کاشانکارخانه۷۷۴۰۸۴۰۶۹
۷۱۱.۵رول۱کاشانکارخانه۷۹۴۰۸۴۰۷۰
۷۲۲رول۱کاشانکارخانهتماس بگیرید۸۴۰۷۱
۷۳۲رول۱.۲۵کاشانکارخانهتماس بگیرید۸۴۰۷۲

قیمت ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان از اولین روز هفته جاری مجددا با روند صعودی به میزان ۱۱۳۵۰۰ ریال اعلام گردیده و تاکنون روند با ثباتی داشته است. از نظر فعالان بازار این روند باثبات به دلیل جو نسبتا آرام و بدون التهاب روز گذشته بوده که حتی از سوی برخی مبادی قیمت ها مجبور به عقب نشینی شدند.

یکی از دلایل مهم برای افزایش قیمت جلوگیری هر چه بیشتر از ایجاد سیگنال کاهشی در هفته های گذشته بوده است. به نظر می رسد که هدف فولادسازان کشور برای ایجاد سیگنال های افزایشی، جلوگیری از فروپاشی صنعت فولاد در برابر جریان های کاهشی طی روزهای گذشته بوده است.

در این میان با وجود نظارت بر هویت خریداران بورس از سوی وزارت صمت و عرضه های پر حجم بورس در هفته اخیر، حجم زیادی از تقاضا ریزش داشت و التهابات موجود در بازار فولاد آرام گردید. از سوی دیگر سه روز تعطیلی در هفته گذشته نیز سبب شد تا سطح تقاضا در سطح بازار به شدت افت نماید. از آغاز هفته گذشته تاکنون آخرین قیمت ورق گالوانیزه در بازار تهران روند باثباتی را داشته است و افزایش جزئی در برخی مبادی مربوط به محموله های تازه فروخته شده می باشد که تاکنون نوبت به ترخیص و تحویل آنها نرسیده است.

به نظر میرسد که نرخ های حداقلی و کف بازار در هفته گذشته در حوزه ورق و بعد از گذشت تعطیلات با کمی صعود مواجه شده اند؛ اما در کل بعد از این خیز ناگهانی مجددا نرخ های اعلام شده به طور متوسط ثابت اعلام شده اند.

تبعات دو هفته سرنوشت ساز مهر ماه بر بازار داخلی کشور

دو هفته اول مهر ماه را می توان برای کشور بسیار سرنوشت ساز دانست. از سویی در طول این مدت کشور ما آخرین مهلت پاسخ به لایحه FATF را دارد و از سویی دیگر رئیس جمهور برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آماده می شود.

البته برنامه سخنرانی روحانی و ترامپ در فاصله زمانی کوتاه تعیین شده است. در این میان نتیجه نهایی شکایت ایران از آمریکا و درخواست ایران برای اقدام فوری در جهت توقف تحریم های آمریکا از سوی دادگاه بین المللی لاهه در ۱۱ مهر ماه نیز مشخص خواهد شد.

در این بازه زمانی نشست شورای امنیت با ریاست دونالد ترامپ انجام خواهد شد. احتمال گفتگوی ایران و آمریکا نیز در حاشیه مجمع سازمان ملل از سوی مقامات آمریکایی تائید شده است. با وجود تمامی موارد ذکر شده دو هفته بسیار سرنوشت ساز از اواخر اکتبر تا اوایل دسامبر ۲۰۱۸ برای سیاست خارجی ایران وجود خواهد داشت.

دراین شرایط حتی یک بارقه امید کوچک نیز می تواند شرایط نابسامان کنونی را متحول سازد. در عین حال هر نوع خبر منفی به مراتب شرایط در داخل کشور را سخت تر خواهد نمود. شرایط داخلی کشور آنچنان ملتهب است که هر گونه خبر مثبت و منفی می تواند سبب تغییر جهت آنی شده و حرکت آن را رو به جلو یا عقب، عوض کند.

ادامه شکاف قیمت محصولات فولادی در بازار بورس و بازار آزاد

معاملات بورس برای ورق فولاد مبارکه اصفهان در هفته گذشته به دلایلی نامعلوم کنسل گردید. ورق گالوانیزه، هفته گذشته را با ثبات طی نمود و با رسیدن به عرضه روز سه شنبه این کالا با قیمت ۵۷۲۳۰ ریال به فروش رسید. این در حالی است نرخ پایه این محصول ۴۳۱۱۶ ریال بوده است.

واضح است فاصله قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان در بورس و بازار زیاد است. قیمت بازار به طور میانگین ۷۳۳۰۰ ریال می باشد و آخرین قیمت بورس با احتساب مالیات بر ارزش افزوده  ۴۶۹۹۶ ریال می باشد. این فاصله قیمتی مجددا سبب ایجاد رانت در این حوزه خواهد شد و بایستی هر چه زودتر برای این شکاف قیمت ها فکری شود تا بیش از این شاهد افزایش فساد اقتصادی و رانت خواری در بازار فولاد نباشیم.

در حال حاضر به دلیل نبود خط مشی یا سیاست تعریف شده و اصولی در حوزه تولید، فروش و صادرات محصولات فولادی، بازار با این مشکلات به طور مداوم دست و پنجه نرم می کند و نمی خواهد به آرامش برسد.

لیست قیمت ورق گالوانیزه کاشان

بررسی بازخورد برابری قیمت شمش و محصولات نهایی در عرضه های بورس کالا

در عرضه های بورس کالا بعد از آزاد شدن سقف رقابت ها، میانگین قیمت تمام شده محصولات نهایی با میانگین قیمت تمام شده شمش اهواز یا کاوه تقریبا یکسان بوده و در حدود ۳۸۰۰ ریال با تحویل یک ماهه اعلام گردیده است. این پدیده غیر منطقی و شگفت انگیز در بازار فولاد در نهایت بازخوردی را با خود به همراه خواهد داشت.

از جمله این نتایج می توان به کاهش قیمت شمش در صورت تداوم عرضه ها و ثبات قیمت ارز اشاره نمود. از سویی دیگر در صورتی که این روند برعکس باشد یعنی عرضه ها کاهش یافته و قیمت ارز با نوسان مواجه گردد، رقابت بر روی محصولات افزایش خواهد یافت و این سبب ایجاد شکاف منطقی بین قیمت شمش و محصول نهایی خواهد گردید.

در عین حال بسیاری از خریداران و متقاضیان محصولات فولادی در بورس کالا هم اکنون در انتظار دریافت کد بورسی و تائید کد توسط سازمان بورس کالا هستند. این بدان معنی است که عرضه های جدید بورس طی هفته های آتی با متقاضیان بیشتری روبرو خواهد بود و بایستی منتظر باشیم و ببینیم که آیا افزایش تقاضا برای محصولات فولادی در نهایت به افزایش رقابت در این بازار دامن خواهد زد یا خیر؟

آزاد سازی سقف رقابت محصولات فولادی در عرضه بورس با دو نماد ۹۵ و ۹۶

عرضه ورق گالوانیزه در بورس کالا طی هفته گذشته و برای تحویل در آبان ماه انجام گردید. البته امکان ثبت سفارش برای ضخامت های پایین تر که متقاضیان زیادی را داشته و بویژه مورد نیاز پروفیل سازان می باشد، با توافق بر سر هزینه های اضافی در بورس کالا ایجاد گردید.

با باز شدن سقف رقابت ها و معاملات برای مشتریان، هر خریدار بر اساس فرمول در نظر گرفته شده با میانگین ۹۵، ۹۶ امکان خرید از بورس را خواهد داشت. بر این اساس و بر طبق دستورالعمل وزارت صمت سقف رقابت برای نمادهای یاد شده باز می باشد.

در دو ماهه گذشته امکان فروش اعتباری وجود داشته و بر این اساس ۱۰ درصد از کل قیمت به صورت نقد و مابقی آن به صورت اعتباری بوده است. بر این اساس تمامی محصولات در هر اندازه و ابعاد بایستی برای فروش عرضه شوند و این اولین باری است که طی یک هفته دو بار ورق عرضه می گردد.

اسلب در عرضه قبلی بورس کالا نیز وجود داشت و این در حالی است که این محصول از اواخر مرداد ماه تاکنون در عرضه های بورس وجود نداشته است.

با تحویل محموله ذوبی فروخته شده، احتمال روند کاهشی مجدد در بازار فولاد آغاز خواهد شد. برخی از مبادی تلاش می کنند تا جهت بازار را به سمت افزایش قیمت ورق گالوانیزه در ضخامت متنوع سوق دهند اما برخی از مبادی تمایل به روند با ثبات با شیب کاهشی در اعلام قیمت ها داشته اند.

افزایش ۴۴ درصدی قیمت محصولات فولادی با آزاد سازی سقف رقابتها

همانگونه که می دانید طی دو ماهه اخیر تحویل ورق فولادی متوقف گردیده بود. با آزاد سازی سقف رقابت ها در بورس کالا و  افزایش ۴۴ درصدی قیمت ورق گالوانیزه کاشان و سایر واحد های تولیدی نسبت به قیمت آن در هفته گذشته، سبب شد تا عرضه کننده ها و فروشندگان کالای خریداری شده قبلی را از انبارها خارج نموده و تحویل دهند.

این در حالی است که صادرات ورق گالوانیزه در حال حاضر ممنوع شده و مصرف داخلی آن نیز تاکنون رشدی نداشته است. البته نکته قابل توجه آن است که به طور کلی قیمت های جهانی برای محصولات فولادی در حال حاضر رو به افت می باشند.

توصیه فعالان بازار به خریداران و متقاضیان بورس آن است که با توجه به وضعیت کنونی به هیچ وجه رقمهای بالاتری نسبت به قیمت فعلی ورق در بورس را کلید نزنند و مواظب سقف رقابت های خود در بورس کالا برای خرید این محصول باشند و دچار هیجان نشوند.

همانگونه که بارها نیز گفته ایم این خریدار است که حتی تا ده ثانیه قبل از انجام معامله می تواند باز هم روی قیمت ها تاثیر گذاشته و آنها را اصلاح نماید و نبایستی تمامی اختیار عمل در مشخص کردن قیمت ها به دست کارگزار سپرده شود.

کاهش حجم دلار در نتیجه افت شدید صادرات محصولات فولادی

خوب است بدانید قیمت های اعلام شده از سوی بورس کالا همچنان دستوری می باشند و باز شدن سقف رقابت با وجود قیمت های دستوری چندان عاقلانه و منطقی به نظر نمی رسد. از سویی دیگر قانون جدید بورس مبنی بر آن است که اشخاص حقیقی و حقوقی حق خرید از بورس را نخواهند داشت که این موضوع فضای رقابتی در بورس را کاملا برهم خواهد زد و مجددا عرضه ها را با مشکل مواجه خواهد نمود.

البته بازار صادرات محصولات فولادی نیز به شدت افت نموده و در حالی که بازار داخلی به شدت به ارز حاصل از صادرات نیاز دارد، صادرکننده موظف است تا در ازای فروش هر تن شمش ۵۰۰ دلار را به سامانه نیمایی بازگرداند. این وظیفه دولت و وزارت صمت است که فکری به حال وضعیت موجود داشته و با بستر سازی مناسب در عرضه های بورس و ایجاد روابط گسترده بین المللی، بازار فولاد را از فروپاشی نجات داده و از نوسان بیشتر ارز و به دنبال آن صعود قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس و سایر محصولات فولادی جلوگیری بعمل آورد.

صادرات به کشور عراق نیز با ریال صورت نمی گیرد و بازار فولاد بایستی سیاست کنترل قیمت های دستوری را به ناچار پذیرا باشد. البته از سویی دیگر سطح تقاضا نیز به شدت افت نموده است و در حالی که صادرات تقریبا متوقف شده، میزان تقاضا در بازار داخلی نسبت به چند ماهه گذشته به شدت کاهش یافته است.

افت شدید تقاضا برای محصولات فولادی بعد از ایام تعطیلات

بر طبق آمار منتشره میزان صادرات محصولات فولادی طی یک ماهه اخیر تاکنون به میزان ۵۹ درصد کاهش داشته و پیش بینی می شود که در ماههای آینده با ورود به دور دوم تحریم ها و کاهش صادرات نفت تا حد صفر، میزان ورود ارز به بازار داخلی به میزان بسیار بالایی افت نماید. همین امر باعث خواهد شد تا قیمت ارز مجددا روند صعودی داشته باشد و برخورد با دلار بیست هزار تومانی در ماه های آتی آنچنان دور از ذهن نیز نخواهد بود.

در حالی که فعالان بازار فولاد در پی کاهش قیمت ورق گالوانیزه رنگی و سایر محصولات فولادی می باشند، در صورت ادامه این روند فولاد سازان با نابودی و ورشکستگی مواجه خواهد شد. به همین دلیل به هر شکل ممکن دولت بایستی بخش صادرات محصولات فولادی را تقویت کرده و بازار فولاد را از این مخمصه نجات دهد.

قیمت ورق گالوانیزه ضخامت ۶/۰ میلیمتر با داشتن روند افزایشی از آغاز هفته جاری تاکنون به میزان ۷۴۵۰۰ ریال رسیده است. با وجود آن که از ایام تعطیلات هفته گذشته چند روزی است که میگذرد، اما بازار هنوز به روال عادی خود بازنگشته است و با وجود هجوم تقاضا طی ماه های گذشته، اما اکنون این شاهد افت تقاضا در بازار فولاد می باشیم.

Summary
Review Date
Reviewed Item
قیمت ورق گالوانیزه کاشان
Author Rating
۵1star1star1star1star1star