خط ویژه 35155-031

قیمت میلگرد امروز

قیمت میلگرد روز

۵ دلیل برای افزایش قیمت میلگرد اصفهان

بعد از یک دوره نسبتا طولانی مدت از جو روانی حاکم بر بازار فولاد و فشار ناشی از افزایش قیمت در حوزه قیمت تیرآهن و میلگرد و سایر مقاطع به خصوص در سه هفته اخیر، طی هفته گذشته قیمت ها وارد فاز کاهشی گردید و البته می توان گفت این روند کاهشی از قبل برای بازار فولاد قابل پیش بینی بود. افت قیمت میلگرد امروز در حدود ۳۰۰-۲۰۰ تومان بوده و قیمت تیرآهن نیز به میزان ۳۰۰ تومان در طی هفته اخیر کاهش یافت.

نکته قابل توجه در بازار فولا طی سه هفته گذشته، تشابه روند نمودار افت و صعود بوده است، به طوری که درابتدا نمودار صعود و افت قیمت ها در ابتدا با شتاب زیادی پیشروی داشته و سپس روند با ثباتی را طی کردو مجددا وارد فاز صعودی یا نزولی مانند دوره قبلی خود گردید. همانگونه که مشاهده می کنیم در طی سه هفته اخیر روند کاهشی یا افزایش برای برخی محصولات مشهود بوده است که نرخ رشد هر دو این روند ها در نموردار یکسان بوده است.

آیا میلگرد بخریم یا خیر ؟؟

قیمت میلگرد امروز اصفهان و تاثیر از بازار ارز و سکه

در طی سه هفته اخیر در بازار فولاد با افزایش نرخ دلار و سرزیر شدن نقدینگی، بازار صادراتی نیز رشد یافت؛ اما طی هفته گذشته و با کاهش نرخ دلار و سکه در نتیجه تاثیرات بازار جهانی و اقدام وزارت صنعت در روند صادرات تاثیر بسزایی گذاشت و سبب افت قیمت ها گردید. کاهش قیمت ها در بازار فولاد سبب آن شد که جو روانی حاکم بر بازار فولاد کاسته شود. این امر بر قیمت میلگرد امروز و سایر محصولات تاثیر زیادی گذاشته است. بحث دیگری که در روزهای جاری بر بازار تاثیرگذار بوده میزان موجودی انبارها می باشد.

آخرین به روز رسانی ۹۸/۰۳/۰۵

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۴شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۹۶۰
۳۱۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۸۷۰
۴۱۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۸۳۰
۵۲۰شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۸۳۰
۶۲۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۸۶۰
۷۲۵شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۸۳۰
۸۲۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۷۳۰
۹۳۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۸۵۰
۱۰۳۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۴شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۶شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۸۴۰
۶۱۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۷۲۰شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۸۴۰
۸۲۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۸۴۰
۹۲۵شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۲۸شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۸۴۰
۱۱۳۲شاخه آجدارA3کارخانهمیانهکیلوگرم۴۸۴۰

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۵۰۵۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۵۰۰۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۵۰۰۰
۷۱۴شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۵۰
۸۱۶شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۵۰
۹۱۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۵۰
۱۰۲۰شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۵۰
۱۱۲۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۵۰
۱۲۲۵شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۵۰
۱۳۲۸شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۵۰
۱۴۳۲شاخه آجدارA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم۴۹۵۰

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۵۰۸۰
۳۱۴شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۸۸۰
۴۱۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۸۸۰
۵۱۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۸۸۰
۶۲۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۸۸۰
۷۲۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۸۸۰
۸۲۵شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۸۸۰
۹۲۸شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۸۸۰
۱۰۳۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱۳۲شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم۴۸۸۰
۱۲۳۶شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۴۰شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۵۰۶۰
۲۱۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۹۴۰
۳۱۴شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۸۹۰
۴۱۶شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۸۹۰
۵۱۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۸۴۰
۶۲۰شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۸۴۰
۷۲۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۸۴۰
۸۲۵شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۸۴۰
۹۲۸شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۲شاخه آجدارA3کارخانهابرکوه یزدکیلوگرم۴۸۴۰

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۱۰۰
۲۱۰شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۰۵۰
۳۱۲شاخه اجدارA2کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرمتماس بگیرید
۵۱۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۰۵۰
۶۱۴شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۰۰۰
۷۱۶شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۰۰۰
۸۱۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۰۰۰
۹۲۰شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۰۰۰
۱۰۲۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۰۰۰
۱۱۲۵شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۰۰۰
۱۲۲۸شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۰۰۰
۱۳۳۲شاخه اجدارA3کارخانهظفربنابکیلوگرم۵۰۰۰

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۰۰
۲۱۰شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۰۰
۳۱۲شاخه آجدارA2کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۰۰

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۵۰
۲۱۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۵۰
۳۱۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۴شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۰۰۰
۵۱۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۶۱۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۹۵۰
۷۲۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۹۵۰
۸۲۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۹۵۰
۹۲۵شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۹۵۰
۱۰۲۸شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۹۵۰
۱۱۳۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۴۹۵۰
۱۲۳۲شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳۳۶شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۴۰شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۰۰
۱۵۱۶(۹متری)شاخه اجدارA3کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۴۵۰
۲۱۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۳۵۰
۳۱۴شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۳۵۰
۴۱۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۳۵۰
۵۱۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۵۰
۶۲۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۵۰
۷۲۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۵۰
۸۲۵شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۵۰
۹۲۸شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۵۰
۱۰۳۲شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۵۰
۱۱۳۶شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرم۵۲۵۰
۱۲۴۰شاخه آجدارA4کارخانهکویرکاشانکیلوگرمتماس بگیرید

خرید میلگرد

افزایش قیمت شمش و توقف کاهش نرخ میلگرد امروز

در طی هفته گذشته موجودی انبارها افزایش یافته و برخلاف سه هفته اخیر که میزان تقاضا برای کالا بسیار بالا بود، اکنون سطح عرضه افزایش یافته و میزان تقاضا پایین آمده است. با کاهش قیمت ها در بازار فولاد از جو روانی حاکم بر بازار کاسته شده و در این حالت با ارامش بیشتری راجع به قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت تیرآهن و میلگرد به تحلیل خواهیم پرداخت.

در طی روزهای اخیر که آهنگ کاهش قیمت شمش با سرعت زیادی پیش می رفت اما در حال حاضر قیمت شمش در برابر کاهش بیشتر از خود مقاومت بیشتری نشان می دهد. در حال حاضر با کاهش نرخ عرضه و افزایش قیمت قراضه و افزایش سطح تولید شمش و وجود حاشیه در تولید آهن اسفنجی، بازار فولاد را دچار تزلزل نموده است.

با افزایش قیمت شمش، احتمالا قیمت تیرآهن و میلگرد و سایر مقاطع افزایش پیدا خواهد کرد و روند کاهش قیمت در این حوزه ها متوقف خواهد گردید. حاصل این شرایط می تواند ایجاد رقابت منفی در بازار فولاد و کاهش میزان فولاد شود و در هفته جاری می توان این روند را در بازار مشاهده کرد.

افزایش تقاضا برای محصولات فولادی در پی کاهش قیمت میلگرد ، تیرآهن و پروفیل قوطی

با وجود آنکه طی سه‌ ماهه‌ی اخیر با هیجانات ناشی از افزایش قیمت دلار و تبدیل نقدینگی به کالا، میزان تقاضا برای محصولات فولادی به شکل کاذب افزایش‌یافته بود، اما در حال حاضر تقاضا در بازار فولاد به شکل واقعی افزایش‌ یافته و دلیل آن‌ هم کاهش قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت میلگرد امروز ، تیرآهن و پروفیل قوطی در طی دو هفته اخیر بوده است. البته با توجه به ادامه روند کاهشی در قیمت میلگرد ، تیرآهن و … ، نمی‌توان این سطح افزایش تقاضا را بادوام و طولانی‌ مدت دانست.

البته این احتمال نیز وجود خواهد داشت که بنا بر مصوبات دولت در جلسات تنظیم بازار مبنی بر تعیین قیمت‌ها به‌طور ناگهانی تصمیمی برای تغییر روند کنونی قیمت محصولات فولادی گرفته شود، در غیر این صورت روال طبق همین روند کنونی ادامه خواهد یافت. بایستی منتظر ماند و دید در نهایت چه عاملی در بازار فولاد بر قیمت‌های کنونی فشار آورده و روند جاری را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

خرید شمش با فاکتور رسمی قبل از تعیین قیمت آن توسط جلسات تنظیم بازار

در این میان متأسفانه تعدادی از نوردکاران جو ثبات حاکم بر بازار فولاد و روند کاهشی قیمت‌های پروفیل قوطی و میلگرد را برهم زده و با بستن تولید به ایجاد فضای روانی دامن زده‌اند و قیمت میلگرد و سایر مقاطع فولادی را به‌صورت کاذب افزایش داده‌اند. البته بایستی به این نکته توجه داشت که در واقعیت این تولیدکنندگان واقعاً توان تولید در حجم بالا را نداشته و یا تولید خود را متوقف نموده‌اند که این خود باعث ایجاد فضای واسطه‌گری با رانت برای شمش فولادی شده است.

فولادساز به‌ناچار در این وضعیت شمش را گران خریداری کرده و در نهایت دچار ضرر فراوانی خواهد گردید. پیشنهاد فعالان بازار برای نوردکاران در جهت دوری از این جو منفی این است که تا قبل از تعیین نرخ شمش توسط جلسات تنظیم بازار فقط با فاکتور رسمی اقدام به خرید شمش موردنیاز خود بنمایند.

فروش میلگرد

کاهش صادرات توسط فولادسازان بزرگ ناشی از ضرر دلار دولتی

درحالی‌که فولادسازان بزرگ ، بایستی دلار حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۳۰۰ تومان به سامانه نیما تحویل دهند، قیمت دلار در بورس کالا ۴۸۰۰ تومان بوده و از این لحاظ منفعت بیشتری برای فولادساز در پی خواهد داشت. همین موضوع سبب شده فولادسازان صادرات خود را کاهش دهند.

بررسی مسائل ناشی از کاهش صادرات محصولات فولادی توسط فولادسازان بزرگ

با کاهش صادرات در عرصه محصولات فولادی دو مسئله اتفاق خواهد افتاد:

  • اولین مسئله راجع به از دست رفتن بازارهای صادراتی برای صنعت فولاد در بلندمدت خواهد بود که در این حالت فولاد کاران بزرگ مجبور خواهند شد تا با حاشیه سود بسیار ناچیز در بازار داخلی به فعالیت خود ادامه دهند. این موضوع باعث ایجاد التهاب در تعیین قیمت میلگرد و سایر محصولات فولادی خواهد گردید.
  • اتفاق دوم نیز مربوط به کاهش ارز در کشور با کاهش صادرات فولادسازان بزرگ است. با خرید محصولات توسط واسطه‌ها از بازار بورس، ارز به این بخش باز نخواهد گشت و اگر هم برگردد ارز بازار سیاه باقیمت ۸ هزار تومان خواهد بود. ادامه این روند سبب پولدار شدن عده‌ای خواهد شد که دلار ناشی از صادرات را در خارج از کشور برای مصارف شخصی خود سرمایه‌گذاری می کنند.

نکات قابل‌توجه از سخنان یکی از اعضای انجمن فولاد

از سخنرانی یکی از اعضای انجمن فولاد ایران نکات قابل‌توجهی استخراج‌شده است که از آن جمله می‌توان به تأمین ۹۵درصدی مواد اولیه زنجیره محصولات فولادی از داخل کشور، اولویت دهی در تأمین بازار داخلی نسبت به بازار خارجی و در نهایت توجه به استقلال در صنعت فولاد و ممانعت از ایجاد فضای روانی در این حوزه مبنی بر آغاز تحریم‌ها و تأثیر آن بر بازار فولاد ایران ، اشاره نمود.

سرپیچی خصولتی ها در برابر دستورالعمل دولتی و ادامه عرضه قطره چکانی

از اواخر هفته گذشته بعد از توقف ۱۵ روزه بازار در فرآیند خرید ، میزان تقاضا افزایش یافت و به دنبال آن قیمت میلگرد امروز میانه برای اوزان متفاوت میلگرد، به صورت سیگنالی موج دار در محدوده ی ۵۰ تا ۱۵۰ تومان بالا رفت و به طور متوسط ۷۰ تومان روند صعودی داشت. این افزایش قیمت ها برای بازار فولاد غیر قابل پیش بینی بوده است. به گونه ای که با وجود دستور دولت مبنی بر افزایش عرضه برای فولادسازان بزرگ در جهت تامین نیاز داخلی، انتظار آن میرفت که قیمت ها از مواد اولیه تا محصولات نهایی کاهش یابند، که این روند، پیش بینی ها را با خطا مواجه نمود.

در این میان آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده است سرپیچی خصولتیها از دستورالعمل دولتی مبنی بر افزایش عرضه برای تامین نیاز داخلی است. البته برخی از فولادسازان بزرگ حتی با عرضه بسیار کم و یا حتی توقف عرضه سعی در ایجاد تغییر در قیمت ها و افزایش آنها به نفع خود داشته اند و حتی طی چند روز گذشته توانسته اند در این زمینه به موفقیت نیز برسند.

منبع : ویکی پدیا

تماس بگیرید