قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان امروز

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

ادامه روند کاهشی قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در بازار محصولات فولادی

همزمان با روند کاهشی قیمت سکه، طلا و ارز در بازار ایران، قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان بعد از گذشت چند روز پیاپی همچنان با روند نزولی روبرو می باشد. در حالی که در روز دوشنبه هفته جاری از بسته جدید ارزی رونمایی شد، اما اکثر بازارها از هفته قبل برای پیشواز از این بسته خود را آماده نموده بودند. با وجود آن که این بسته برای حل مشکلات اقتصادی کنونی از سوی کارشناسان ابداع شده است، اما همانند دیگر تصمیمات دولت به همراه خود اما و اگرهایی خواهد داشت.

میلگرد ذوب آهن اصفهان کارخانه

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۵۰
۲۱۴شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۱۷۰
۳۱۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۵۲۰شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۱۴۰
۶۲۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۱۴۰
۷۲۵شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۱۵۰
۸۲۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۹۳۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد ذوب آهن A4

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۲شاخه اجدارA4کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۴شاخه اجدارA4کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۶شاخه اجدارA4کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۸شاخه اجدارA4کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۶۰۰
۵۲۰شاخه اجدارA4کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۶۰۰
۶۲۲شاخه اجدارA4کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۶۰۰
۷۲۵شاخه اجدارA4کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۳۶۰۰
۸۲۸شاخه اجدارA4کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۹۳۲شاخه اجدارA4کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۶شاخه اجدارA4کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد ذوب آهن A3 طول کوتاه

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۴شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۵۰
۳۱۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۲۵۰
۴۱۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم۴۱۵۰
۵۲۰شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۶۲۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۷۲۵شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۸۲۸شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۹۳۲شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۶شاخه اجدارA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد ذوب آهن A1

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
۱۱۲شاخه اجدارA1کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۴شاخه اجدارA1کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۱۶شاخه اجدارA1کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱۸شاخه اجدارA1کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۵۲۰شاخه اجدارA1کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۶۲۲شاخه اجدارA1کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۷۲۵شاخه اجدارA1کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۸۲۸شاخه اجدارA1کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۹۳۲شاخه اجدارA1کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰۳۶شاخه اجدارA1کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

تجارب بسته ارزی قبلی به ما نشان داد که این بسته جدید چند ویژگی مهم را بایستی به همراه خود داشته باشد. اولین ویژگی آن پایه گذاری قیمت بر مبنای واقعیت است. قیمت ارز قبلی که به میزان ۴۲۰۰ تومان تعیین شده بوده بسیار رویایی بود و بر واقعیت های موجود در بازار منطبق نبود و همین امر سبب گردید تا بسته قبلی متحمل شکست گردد.

ویژگی دوم این بسته در لازم الاجرا بودن آن است. این بدان معنی است که ارز حاصل از فروش محصولات صادراتی مجددا به کشور بازگردانده شود. تنها منابع تامین کننده ارز برای دلار بازار ثانویه شرکت های دولتی و پتروشیمی می باشند که البته همانگونه که می دانید کسی یارای مقابله با این شرکت های دولتی نیست. لازم الاجرا بودن این بسته سبب خواهد شد تا این شرکت ها قوانین مربوطه را دور نزنند.

در نهایت سومین ویژگی این بسته در تامین دلار مورد نیاز صرافی ها به حد کافی می باشد. از آنجا که صرافی ها به عنوان نبض تنظیم کننده فشار بازار هستند، به همین دلیل تامین ارز مورد نیاز آنها بسیار مهم می باشد. تنها با داشتن این ویژگی ها در بسته جدید ارزی، می توان به تبعات حاصل از آن در آینده امیدوار بود.

تاثیر کاهش نرخ دلار بر سر ریز نقدینگی به بازار بورس و مسکن

اگر دولت بتواند قیمت دلار را در محدوده ی ۸۵۰۰ -۸۰۰۰ تومان تثبیت نموده و بازار سکه را نیز کنترل نماید، در روزهای آتی به طور قطع به یقین شاهد سر ریز موج نقدینگی ها به بازار بورس و مسکن خواهیم بود. با کاهش نرخ دلار در بازار کشور قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان کاهش خواهند یافت.

این افت قیمت میلگرد تا حدود متوسط ۵۰ سنت بر مبنای دلار آزاد برای مقاطع خواهد بود. تمامی این موارد گفته شده مشروط بر موفقیت بسته ارزی جدید دولت و ایجاد جو ناشی از اعتماد میان مردم و دولت خواهد بود. البته برای مشاهده تبعات و نتایج این بسته جدید ارزی نیاز به یک پروسه حداقل یک ماه است تا بتوان پایایی و روایی آن را مورد سنجش قرار داد.

بسته جدید ارزی

افزایش ۱۲۱ درصدی قیمت ها در نتیجه هیجان مردم یا سکوت ناظرین؟

در طول ۴ ماهه اخیر قیمت محصولات فولادی مانند قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان به میزان ۱۲۱ درصد افزایش داشت. این سطح صعود قیمت ها که با سکوت ناظرین همراه بود سبب شد تا حقوق مصرف کننده نهایی در طول این مدت به بدترین شکل ممکن ضایع شود.

شاید افزایش افسار گسیخته نرخ دلار در چند ماهه اخیر بهانه ی خوبی برای افزایش قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان ذکر گردد، اما به واقع آنچه که به عنوان دلایل واقعی در وقوع این رخدادها می تواند ذکر شود، سکوت ناظرین در برابر عرضه های قطره چکانی فولادسازان بزرگ در بازار داخلی و هیجان های مردم بوده است که به تشدید این وضعیت دامن زده است.

هر چند عوامل متعدد دیگری نیز مانند افزایش نرخ دلار و همکاری بخش خصوصی در ایجاد فضای مه آلود در بازار فولاد، در این چهار ماهه سخت و جانفرسا دخیل بوده اند. ادامه این وضعیت به طور قطع علاوه بر آن که سبب افزایش نارضایتی مصرف کننده نهایی خواهد گردید از سویی دیگر اثرات منفی و مخربی را در تمامی حوزه های کالایی و صنایع پایین دستی در آینده ایجاد خواهد کرد.

در چنین بحبوحه ای تنها دستور العمل های وزرات صمت توانست مرهمی بر پیکره ی زخمی بازار باشد. تاثیرات این دستورالعمل طی چند روزه ی اخیر برای تنظیم بازار به خوبی نمایان شده است و امید آن می رود تا با مصمم بودن دولت در اجرایی کردن این دستور العمل هرج و مرج موجود در بازار فولاد به اتمام برسد.

چگونگی محاسبه قیمت دلار میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

محدوده ی قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان در روزهای جاری بین ۵۱۵۰-۴۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو اعلام گردید. متوسط شاخص قیمت ۴۸۰۰ تومان به ازای هر کیلو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده: میانگین شاخص قیمت میلگرد آجدار CIS به میزان ۵۳۵ دلار به ازای هر تن مطابق باآخرین اخبار

(۵۱۵۰ – ۹% VAT) × ۱۰۰۰ ÷ ۵۳۵ ~= ۸۸۳۰

(۴۵۰۰ – ۹% VAT) × ۱۰۰۰ ÷ ۵۳۵ ~= ۷۷۲۰

(۴۸۰۰ – ۹% VAT) × ۱۰۰۰ ÷ ۵۳۵ ~= ۸۲۳۰

با توجه به محاسبات بالا، قیمت دلار میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان در بازار داخلی و خارج از بورس کشور بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده در محدوده ی ۸۸۳۰-۷۷۲۰ تومان به ازای نرخ میانگین ۸۲۳۰ تومان دلار می باشد.

بررسی روند بازار فولاد در روز یک شنبه هفته جاری

در حالی که روند کاهشی قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان طی روزهای اخیر همچنان ادامه داشته است، در این میان تعداد بیشتری از مبادی تمایل به ادامه روند ثبات در پیشنهادات قیمتی خود داشته اند. البته کف اعلام نرخ ها در برخی از مبادی به حدود ۴۴۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است.

بنا بر گزارشات واصله و شایعات پخش شده در بین مصرف کنندگان سامانه ای برای توزیع میلگرد آجدار به قیمت سه هزار و خرده ای راه اندازی شده است که لازم است تا متقاضیان برای خرید از این سامانه ابتدا ثبت نام نمایند. در این میان تماس هایی نیز مبنی بر پیگیری عملیات این سامانه توزیع کننده میلگرد آجدار وجود داشته است…

با توجه به محدودیت های بورس کالا و تولید کنندگان فولادی مبنی بر شرط خود مصرف کننده بودن برای خرید، احتمالا گروهی به نام خود مصرف کننده، میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان را امروز از بورس کالا خرید کرده اند و در حال حاضر به دنبال مصرف کننده ی واقعی برای آن هستند. البته این تنها یک گمانه زنی است و صحت و سقم آن را منابع موثق تائید خواهند نمود.

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

پیش بینی روند قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در روزهای آتی

در ادامه شرح مطالب به بررسی تحولات روز دوشنبه هفته جاری و متغیرهای تاثیر گذار بر تعیین تکلیف نحوه قیمت گذاری محصولات فولادی به خصوص قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان در بازار داخلی و روند کنونی در بخش فولاد کشور خواهیم پرداخت. قیمت دلار میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان در روز های اخیر حدود ۷۹۰۰ تومان اعلام گردیده است.

این قیمت بر اساس محاسبات صورت گرفته با متغیرهای تاثیر گذار نرخ دلار میلگرد CIS به میزان ۵۳۵ دلار به ازای هر تن میلگرد آجدار و قیمت ۴۶۲۰ تومان به ازای هر کیلو قیمت میلگرد آجدار متوسط داخلی همراه با مالیات ارزش افزوده برابراست با:

۴۶۲۰ – ۹% )VAT) × ۱۰۰۰ ÷ ۵۳۵ ~= ۷۹۲۰

بر اساس خبرهای واصله از بورس کالا و ایمیدرو (کانال تلگرامی کامودیتی)، اجرای دستورالعمل تنظیم بازار فولاد از سوی وزارت صمت مبنی بر نرخ رسمی ارز دولتی و الزامات آن به صورت مجدد مورد تاکید قرار گرفت. متن خبر در کانال تلگرامی کامودیتی بر این اساس می باشد:

  • بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار ابلاغی آقای دکتر شریعتمداری، قیمت پایه انواع محصولات فولاد در بورس کالا از جمله قیمت میلگرد بر اساس شاخص های منطقه ای (CIS – دریای سیاه) و بر اساس اینکوترم CIF (شامل بیمه و حمل) تعیین و با محدوده مجاز افزایش ۵% در بورس بر اساس نرخ رسمی (۴۲۰۰) تعیین می شود.

در دستورالعمل، ایمیدرو مسئول ارایه قیمت های بین المللی بوده که بر اساس متال بولتن مشخص و جمعه شب ها همزمان با انتشار در کانال کامودیتی در قالب فهرست ۱۳۰ قلم محصول برای معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت (آقای دکتر سرقینی) ارسال می شود…”

تلاقی دو موضوع مطرح شده از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی

در هنگام رونمایی از بسته جدید ارزی و انتشار کلیات سیاست های ارز دولت، اعلام گردید که دلار دولتی فقط به واردات کالاهای ضروری اختصاص داده خواهد شد و معاملات مابقی کالاها چه در حوزه صادراتی و چه در حوزه وارداتی مانند کالاهای فولادی از طریق بازار ارز ثانویه انجام خواهد گرفت.

در اینجا بعضی از نکات در بستر بسته جدیدی ارزی و سیاست های ارزی دولت همچنان شفاف سازی نشده است. موضوع تلاقی دستورالعمل تنظیم بازار فولاد کشور در مواجه با سیاست های جدید ارزی دولت و بانک مرکزی نیاز به شفاف سازی دارد؛ زیرا تزریق ارز صادراتی به بازار ارز ثانویه و تبعیت از دستورالعمل کنترل تنظیم بازار وزارت محترم صمت با یکدیگر تلاقی داشته و با تاکید دولت بر اجرایی شدن هر دو موضوع نیاز به شفاف سازی خواهد داشت. البته بحث تلاقی این دو موضوع با یکدیگر در روزهای آینده با شفاف سازی های دولت مشخص خواهد گردید.

وزارت صمت و بانک مرکزی

آیا قیمت کالاها در بازار داخلی ایران به تعادل خواهند رسید؟

با وجود اما و اگرهای پیش آمده در حوزه محصولات فولادی، احتمالات پیش رو را می توان از چند جهت مورد بررسی قرار داد. اولین احتمال آن است که دستورالعمل های تنظیم بازار فولادی در تعیین قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان و سایر مقاطع همانند گذشته نقض و به فراموشی سپرده شود. البته این بار امر بعیدی به نظر می رسد، زیرا در موضوع این دستور العمل علاوه بر دستور تعیین قیمت پایه در عرضه های داخلی، بحث تنظیم و کنترل حجم عرضه ها نیز مطرح بوده است.

از سویی دیگر راهکار بعدی که در دستورالعمل تنظیم بازار فولاد آمده مبنی بر کنترل عرضه های فولاد سازان توسط نرخ رسمی ارز است. به گونه ای که این ملاک تنظیم کننده بازار از ارز دستوری ۴۲۰۰ تومانی که در گذشته محکوم به شکست گردید خارج شده و جای خود را به ارز بازار ثانویه بدهد. با جایگزین شدن ارز دستوری با ارز بازار ثانویه، معاملات در بازار به شکل واقعی تر و معقول تری صورت خواهند گرفت.

در حال حاضر دلار میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان در بازار داخلی در محدوده ی ۸ هزار تومان تعیین شده است و براساس احتمالات پیش رو، قیمت دلار بازار ثانویه نیز برای رسیدن به تعادل در همین حدود خواهد بود. البته در این میان انتقاداتی به بالا بودن نرخ ارز ثانویه و ایجاد تورمات ناشی از آن شده است که به قول جناب آقای دکتر همتی، تورم حاصل از اثرات ارز بازار ثانویه یا همان بازار آزاد از مدت ها قبل تاثیرات خود را با افت و خیز گذاشته بود و اکنون این مساله ی تازه ای به نظر نمی رسد.

آیا بسته جدید ارزی راه حلی مناسب برای زخمهای بازار فولاد خواهد بود؟

به عقیده کارشناسان بازار، بسته جدید ارزی دولت در اندک زمان کوتاهی تاثیر مثبتی بر روند افسار گسیخته قیمت سکه و دلار خواهد گذاشت و سبب خواهد گردید تا در کوتاه مدت قیمت این کالاها در بازار کاهش یابند؛ اما با توجه به سیاست آزادسازی قیمت ها در بخش های متنوع تولیدی مانند قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان و تیرآهن و خودرو و صنایع پتروشیمی و سایر صنایع وابسته، در آینده ای نزدیک اثرات تورمی ناشی از آزادسازی قیمتها را مشاهده خواهیم نمود.

با آغاز تحریم ها چه آینده ای منتظر صادرات فولاد ایران خواهد بود؟

در حالی که با آغاز تحریم فلزات از نیمه مرداد ماه نگرانی های حاصل از بازگشت کالاهای صادر شده به داخل وجود دارد، اما همانگونه که در تحریم های گذشته نیز به همه ما ثابت گردید، ایرانیان با خلاقیت و نبوغ خود که درکل جهان زبانزد است، بالاخره خواهند توانست برای این مشکل نیز راه حلی پیدا کنند.

البته با داشتن مرزهای گستره زمینی با همسایگان و با توجه به آزاد شدن واردات ارز و طلا، می توان به آینده صادرات ایران با وجود تحریم ها امیدوار بود. با وجود معاف شدن واردات طلا از مالیات می توان معاملات را به صورت ارزی یا به صورت تهاتر با طلا در مرزهای زمینی انجام داد که این موضوع به نفع صادرکنندگان در آینده خواهد بود. در این میان با توجه به آنکه روند کنونی اقتصاد ایران مبتنی بر سیاست باز اقتصادی است، می توان در آینده ای نزدیک شاهد رونق و شکوفایی اقتصاد کشور باشیم.

صادرات طلا

قیمت میلگرد ذوب آهن در بورس به چه صورت تعیین می شود ؟

اولین احتمال آن است که دستورالعمل های تنظیم بازار فولادی در تعیین قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان و سایر مقاطع همانند گذشته نقض و به فراموشی سپرده شود.

نحوه خرید میلگرد ذوب آهن از بورس به چه صورت هست ؟

برای پاسخ به این سوال راه های مختلفی وجود دارد شما باید با شماره ۰۳۱۳۵۱۵۵ داخلی ۳۰۲ تماس حاصل فرمایید.

آیا قیمت میلگرد در بورس پایین تر از بازاره ؟

بستگی به میزان تناژ درخواستی شما دارد. در بعضی موارد بله در این خصوص با داخلی ۱۰۲ تماس بگیرید.

نحوه خرید میلگرد از مرکزآهن به چه صورت است ؟

خرید به صورت نقدی و با ضمانت نامه بانکی قابل دسترس هست شما عزیزان میتوانید با داخلی ۱۰۶ جهت ارتباط و مشاوره تماس بگیرید.

تماس بگیرید